Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Chia sẻ: Nguyễn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
179
lượt xem
74
download

Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ----------o0o----------<br /> <br /> HỒ SƠ<br /> THEO DÕI, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY<br /> <br /> Tên cơ sở:<br /> <br /> NHÀ HÀNG SƯỜN CAY<br /> <br /> Địa chỉ: 27 Lê Quang Đạo, thành phố Huế<br /> Điện thoại:<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> ----------o0o----------<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> LẬP HỒ SƠ THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY<br /> Cơ sở:<br /> <br /> Nhà hàng Sườn Cay<br /> <br /> Địa chỉ:<br /> <br /> 27 Lê Quang Đạo, TP Huế<br /> <br /> Tôi tên là: Ngô Thị Thanh Hiền<br /> Chức vụ:<br /> <br /> Chủ Nhà hàng Sườn Cay<br /> <br /> Phê duyệt lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC<br /> Hồ sơ loại III để lưu tại cơ sở và đăng ký tại Cơ quan PCCC.<br /> <br /> TP Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016<br /> Người lập ký tên<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Hiền<br /> <br /> THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ<br /> STT<br /> <br /> 01<br /> 02<br /> 03<br /> 04<br /> 05<br /> 06<br /> 07<br /> 08<br /> <br /> Trích yếu<br /> <br /> Quyết định hồ sơ theo dõi công<br /> tác phòng cháy chữa cháy<br /> Quyết định thành lập Ban chỉ<br /> huy phòng cháy chữa cháy.<br /> Quyết định thành lập lực lượng<br /> phòng Cháy Chữa Cháy.<br /> Danh sách Đội phòng cháy chữa<br /> cháy cơ sở<br /> Công tác tuyên truyền phòng<br /> cháy chữa cháy<br /> Công tác huấn luyện phòng cháy<br /> chữa cháy<br /> Thống kê phương tiện dụng cụ<br /> chữa cháy.<br /> Phương án chữa cháy cụ thể<br /> <br /> Từ tờ đến tờ<br /> <br /> Chuyển dịch tài<br /> liệu<br /> <br /> ………………………......<br /> ………………………......<br /> ..........................................<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do- Hạnh phúc<br /> ----------o0o---------TP Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> THÀNH LẬP ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ<br /> Nhà hàng Sườn Cay<br /> Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy do Chủ tịch nước công bố ngày<br /> 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC năm 2013;<br /> Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định<br /> chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ<br /> sung Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;<br /> Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/12/2014 Quy<br /> định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày<br /> 31/7/2014 của Chính phủ;<br /> Căn cứ vào thực tế hoạt động của Nhà hàng Sườn Cay<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> Điều 1: Nay thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Nhà hàng Sườn Cay<br /> (có danh sách kèm theo).<br /> Điều 2: Lực lượng PCCC cơ sở có nhiệm vụ:<br /> 1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.<br /> 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, kiến thức PCCC; Xây dựng phong<br /> trào quần chúng tham gia PCCC.<br /> 3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.<br /> 4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.<br /> 5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ<br /> chữa cháy khi có cháy xảy ra, dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC.<br /> Điều 3: Các ông (bà) Đội PCCC (có danh sách kèm theo) có trách nhiệm thi<br /> hành Quyết định này.<br /> Chủ cơ sở<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Hiền<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do- Hạnh phúc<br /> ----------o0o---------DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY<br /> Nhà hàng Sườn Cay<br /> TT<br /> <br /> Họ và tên<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Hiền<br /> <br /> Ngày<br /> tháng<br /> năm sinh<br /> <br /> Chức vụ<br /> <br /> Đội trưởng<br /> <br /> Ghi chú<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản