Hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
5
download

Hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động

  1. Hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ hỗ trợ việc làm NN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp – tiếp nhận 1. - Doanh nghiệp dịch vụ cử cán bộ ra nước ngoài để giải hồ sơ quyết rủi ro cho người lao động bị chết trong thời gian làm
  2. Tên bước Mô tả bước việc ở nước ngoài gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ. Giải quyết của - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ 2. cơ quan thực trong vòng 15 ngày. hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị hỗ trợ (Phụ lục 4 - ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT- 1. BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) Quyết định (bản chính) cử cán bộ đi công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm 2. quyền ,bản photo cuống vé máy bay của cán bộ đi công tác 3. Bản photo cuống vé máy bay của cán bộ cử đi công tác
  3. Thành phần hồ sơ 4. Bản photo giấy chứng tử của người lao động Số bộ hồ sơ: 1bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị hỗ trợ (Phụ lục 4 - ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 1. TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 11/2008... 21/7/2008) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM dịch vụ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày tháng năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Nội dung, lý do hỗ trợ: Thị trường lao động và số lao động đưa đi: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b3, b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư). Tình hình quản lý lao động ở nước ngoài: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư). Số tiền đề nghị hỗ trợ: Ngày tháng năm Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Cục quản lý lao động ngoài nước (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản