intTypePromotion=1

Hóa 12: Oxi hóa lipit-phản ứng cháy và xà phòng hóa (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương

Chia sẻ: Bình Liên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
63
lượt xem
8
download

Hóa 12: Oxi hóa lipit-phản ứng cháy và xà phòng hóa (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hóa 12: Oxi hóa lipit-phản ứng cháy và xà phòng hóa (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương" gồm 13 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm giúp các bạn kiểm tra củng cố lại kiến thức về lipit. Mời các bạn cùng tham khảo ôn luyện hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa 12: Oxi hóa lipit-phản ứng cháy và xà phòng hóa (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương

  1. Khóa học Học thêm Hóa 12 –Thầy Dương Oxi hóa lipit, phản ứng cháy và xà phòng hóa OXI HÓA LIPIT, PHẢN ỨNG CHÁY VÀ XÀ PHÒNG HÓA (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHÙNG BÁ DƢƠNG Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Oxi hóa lipit, phản ứng cháy và xà phòng hóa” thuộc Khóa học học thêm Hóa 12 – Thầy Dương tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Oxi hóa lipit, phản ứng cháy và xà phòng hóa” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này. Câu 1. Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với a mol NaOH thu được bgam muối và 0,1a mol rượu. Lượng NaOH dư trung hòa hết 0,7a mol HCl . Công thức tổng quát của A : A. R-COO-R’. B. (R-COO)2R’. C. (R-COO)3R’. D. (R-COOR’)3. Câu 2. Cho 20,3 gam hỗn hợp gồm glixerol và một ancol no đơn chức, tác dụng hoàn toàn với Na, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cựng lượng hỗn hợp đó tác dụng với Cu(OH)2hoà tan được 0,05 mol mol Cu(OH)2. Vậy công thức của ancol no đơn chức là: A. C5H11OH. B. C4H9OH. C. C3H7OH . D. C2H5OH. Câu 3: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 13,8. B. 4,6. C. 6,975. D. 9,2. Câu 4. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. 0,005. B. 0,020. C. 0,010. D. 0,015. Câu 5. Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH thu được 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là A. 96,6. B. 85,4. C. 91,8. D. 80,6. Câu 6. Thủy phân 0,01 mol este của một rượu đa chức với một acid đơn chức hết 1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35g este đó thìhết 3g NaOH và thu được 7,05g muối.CTCT của este là? A. (CH3COO)3C3H5. B. (C2H3COO)3C3H5. C. C3H5(COOCH3)3. D. C3H5(COOC2H3)3. Câu 7. Xà phòng hóa hoàn toàn 10 gam một lipit trung tính cần 1,68 gam KOH. Từ 1 tấn lipit trên điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri loại 80%: A. 1,028. B. 1,428. C. 1,513. D. Kết quả khác. Câu 8.Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là? A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol. Câu 9. Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là? A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 10.Xà phóng hóa hoàn toàn 21,8 g một chất hữu cơ X (chứa C, H, O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24,6 g muối khan. CTPT của X là? A. (HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5. C. C3H5(COOCH3)3. D. Kết quả khác. Câu 11.Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88kg glixerin (hiệu suất phản ứng là 85%). A. 66,47kg. B. 56,5kg. C. 48,025kg. D. 22,26kg. Câu 12.Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este E (chỉ chứa 1 loại nhóm chức) cần vừa đủ 100gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4gam muối của một axit hữu cơ và 9,2gam một rượu. Biết 1 trong 2 chất (rượu hoặc axit) tạo E là đơn chức. Công thức của E là A. (C2H3COO)3C3H5. B. (HCOO)3C3H5. C.(CH3COO)3C3H5. D.Kết quả khác. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Khóa học Học thêm Hóa 12 –Thầy Dương Oxi hóa lipit, phản ứng cháy và xà phòng hóa Câu 13: Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39) A. 4,8. B. 6,0. C. 5,5. D. 7,2. Giáo viên: Phùng Bá Dƣơng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2