intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoa cỏ vào xuân

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

104
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với một vài lưu ý nhỏ, chiếc máy ảnh phổ thông (Point and Shot) hay điện thoại di động vẫn có thể cho ra những bức ảnh hoa cỏ mùa xuân rực rỡ không thua kém máy ảnh chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp (DSLR). Trước hết hãy tưởng tượng bức hình sẽ chụp và vị trí của hoa thế nào trong khung hình cho đẹp mắt nhất, ấn tượng nhất. Thông thường trên bức ảnh có những “đường mạnh” và “điểm mạnh”, nghĩa là khi đặt chủ thể vào đường mạnh hoặc điểm mạnh thì chủ thể sẽ nổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoa cỏ vào xuân

  1. Hoa c vào xuân
  2. V i m t vài lưu ý nh , chi c máy nh ph thông (Point and Shot) hay i n tho i di ng v n có th cho ra nh ng b c nh hoa c mùa xuân r c r không thua kém máy nh chuyên nghi p ho c bán chuyên nghi p (DSLR). Trư c h t hãy tư ng tư ng b c hình s ch p và v trí c a hoa th nào trong khung hình cho p m t nh t, n tư ng nh t. Thông thư ng trên b c nh có nh ng “ ư ng m nh” và “ i m m nh”, nghĩa là khi t ch th vào ư ng m nh ho c i m m nh thì ch th s n i b t hơn, t p trung hơn. Tuy nhiên cũng không nh t thi t ph i tuân th m t cách máy móc, mi n sao c m th y thu n m t, ưng ý là n. K ti p, ch n m t hư ng ánh sáng sao cho hoa ư c n i b t. Có ba hư ng ánh sáng chính là ánh sáng thu n (ánh sáng t phía trư c r i t i hoa), ánh sáng ngh ch (ánh sáng r i t sau c a hoa) và ánh sáng xiên (ánh sáng r i t bên trái ho c bên ph i c a hoa). Thông thư ng, khi ch p hoa nên ch n ánh sáng xiên cho ra nh ng ư ng nét n i kh i nh t, chi ti t nh t. Khi ch p v i ánh sáng ngh ch s tôn lên nh ng ư ng gân c a cánh hoa r t p, tuy nhiên v i ánh sáng ngh ch thì hoa s hơi t i n u không có èn flash bù sáng vào vùng b thi u sáng.
  3. Lưu ý các “ ư ng m nh” và “ i m m nh” trong b c c K n, quan sát ch n m t góc máy có m t b c hình n tư ng, th hi n ư c chi ti t c a hoa, dáng c a hoa. Cu i cùng, ưa máy lên, b c c khung hình, l y nét và ch p. Tuy nhiên, c n lưu ý các cài t ch máy cũng là y u t quan tr ng t o nên s thành công c a b c nh. i v i máy du l ch (Point and Shoot): chuy n sang ch ch p macro (ký hi u hình cánh hoa tulip). i v i máy ch p nh bán chuyên ho c chuyên nghi p (DSLR) thì nên chuy n qua ch A (Ch ưu tiên kh u ) ho c M (ch manual).
  4. Vi c quan tr ng có m t b c nh ch p hoa p là hoa ph i th hi n ư c màu s c trung th c, chi ti t và s c nét. Nh ng i u ó liên quan n vi c o sáng úng và l y nét úng. Cách o sáng khi ch p hoa: Chuy n sang ch o sáng i m. máy DSLR h th ng o sáng làm vi c xác nh c p kh u và t c h p lý b c hình “ úng sáng”. ưa i m o sáng c a máy vào nơi chúng ta mu n sáng - ch A: B m phím khóa sáng, b c c khung hình, l y nét và ch p.
  5. - ch M: Xác nh c p kh u /t c sao cho v ch o sáng trên máy v 0, l y nét và ch p. Cách l y nét khi ch p hoa: Chuy n sang ch l y nét i m. Ph i xác nh i m trên hoa c n rõ nét nh t, sau ó di chuy n i m l y nét vào úng i m c n rõ nét mong mu n, b m n a cò máy máy l y nét, v n gi n a cò máy, b c c l i khung hình và ch p. Nh ng lưu ý khi ch p hoa - Quan sát th t nhi u ch n m t cành hoa, m t cánh hoa p nh t trong m t “r ng” hoa. - Không nên ch p c chùm hoa s làm loãng t m nh.
  6. - Khi ch p hoa, trên nh không ch th hi n duy nh t hoa mà còn t t c nh ng gì phía sau c a hoa (h u c nh), vì th nên ch n góc máy sao cho h u c nh càng ơn gi n càng t t, cũng không nên ch n h u c nh có màu s c quá s c s s làm m t t p trung vào hoa chính. - Nên ch p nhi u l n, nhi u góc khác nhau có m t b c nh ưng ý nh t. - Nên ch p v i chân máy tránh run tay khi b m máy, ng th i l a lúc yên gió hoa không b m t nét.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2