intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - Tạo trang đầu của trang web

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

784
lượt xem
172
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn - dreamweaver 8 - tạo trang đầu của trang web', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - Tạo trang đầu của trang web

  1. DREAMWEAVER8 BÀI 14 NGÀY 17.8/.2006 SOẠN KS TRẦN VIỆT AN SÁCH DREAMWEAVER 8  Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó.  Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server.  Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau.  Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS.  Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang. I.TẠO 1 TRANG MỚI : 1. Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang Index.html. 2. Sau đó tạo các Trang kế tiếp . Để tạo 1 Trang Mới , bạn sử dụng Start Page hay HT New Document. II.SỬ DỤNG START PAGE : 1. Trong phần Create New > Nhấp HTML .(H1).  Bạn cũng có thể sử dung Start Page để mở các Trang mà bạn đã làm việc gần đây . Chỉ việc nhấp tên của Mục trong Phần Open a recent Item của Start Page.  Nhấp ColFusion hoặc PHP cũng tạo 1 Trang HTML . 1
  2.  Nhấp CSS sẽ tạo 1 Style Sheet CSS Mới . (H2).  Nhấp bất kỳ chọn lựa khác sẽ tạo các tài liệu được thiết kế cho ngôn ngữ lập trình Web khác nhau.  Nếu nhấp bất kỳ Mục trong Phần Create From Samples của Start page , Dreamweaver mở HT New Document để bạn chọn Trang Mẫu.Các Bạn nên nhấp từng Mục để xem.  Có thể tắt Start page : Menu Edit > Preferences > Nhấp Hạng Mục General > Hủy chọn Show Start page. 2
  3. 2. SỬ DỤNG HT NEW DOCUMENT :  Menu File >New ( Ctrl+N ).  HT New Document hiện ra > Đang mở Tab General.(H3).  Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Basic Page sẽ thay đổi tùy Mục bạn đã chọn.  Chọn Mục ở Cột Phải > Khung Preview có Ảnh xem trước ( Hầu như có sẵn khi chọn Trang Mẫu và Template với phần mô tả bên dưới ).  Bạn có thể tạo 1 số tài liệu trong HT nầy > Menu bật lên Document Type (DTD) sẽ có sẵn . Bạn có thể thay đổi DocType từ Menu bật lên. Thí dụ chọn Page Designs(CSS).(H4). 3
  4.  Nếu muốn thay đổi bất kỳ xác lập mặc định > Preference > HT Mới xuất hiện > bạn có thể thay đổi loại tài liệu. (H5).  Tab Templates sẽ đề cập sau. 3. ĐẰNG SAU DOCTYPE : DocType là 1 phần khai báo ở đầu 1 Trang HTML nhằm xác định DTD ( Document Type Definition ) đang được sử dụng cho File . Các trình duyệt Web sử dụng phần khai báo DocType để xác định cách trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dreamweaver chèn Doctype XHTML 1.0Transitional và mã mà nó tạo nhất quán với chuẩn đó.(H6). 4
  5. 4. SỬ DỤNG CÁC TRANG MẪU ;  Mở HT New Document > Cột Category > Chọn Mục CSS Style Sheets là các tài liệu Style Sheet CSS > Chọn bất kỳ Style Sheet mẫu > Thấy Ảnh xem trước và phần Mô tả . (H7).  Mở HT New Document > Cột category > Chọn Frameset> Có 15 Frameset tạo sẵn với các kiể Khung khác nhau .(H8). 5
  6.  Hạng Mục Page Designs(CSS) cung cấp 6 mẫu tốt hoàn toàn dựa vào CSS cho kiểu trình bày của chúng.(H9).  Starter page cung cấp cho bạn hàng chục trang để bạn sử dụng để tạo toàn bộ các Site .(H10). 6
  7. 1. Có một số Hạng Mục Site như : Entertaiment, Travel . Spa và nhiều hơn nửa. 2. Mỗi loại Site có 1 Trang chủ - 1 Trang sản phẩm - 1 Trang văn bản -1 Trang Catalog – 1 Trang Calendar. Tất cả chia sẻ cùng 1 kiểu thiết kế cơ bản . Những loại nầy hữu dụng nhưng được tạo dựa vào các Table để trình bày.(H11).  Page Designs cho các kiểu trình bày (Layout) cơ bản : Một cửa sổ Đăng nhập – 1 Trang Catalog – 1 mẫu biểu chú giải . Những Layout nầy cũng được tạo bằng cách sử dụng các tables để trình bày .(H12). 7
  8.  Tạo 1 trang từ 1 Trang Mẫu : 1. File > New .(Ctrl+N). 2. Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Phải thay đổi theo . 3. Chọn Mục ở Cột Phải > Preview cho bạn xem Ảnh trước có phần mô tả bên dưới . 4. Nhấp Create.(H13). 5. Chỉnh sửa Trang Mẫu theo ý muốn. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2