intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - Hyperlink

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

327
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn - dreamweaver 8 - hyperlink', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn - Dreamweaver 8 - Hyperlink

  1. DREAMWEAVER 8 BÀI 15 NGÀY 18.8.2006 SOẠN THEO DREAMWEAVER 8 KS TRẦN VIỆT AN I.TẠO SITE CỤC BỘ TẠI DESKTOP : 1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop > New > Folder > Gỏ : website11 > Enter. 2. Mở Dreamweaver > Menu Site > Manage Sites > New > Site > Cột Category chọn Local Info >> Cột Phải gỏ : website11 > Nhấp Biểu tượng Browse > Desktop > Nhấp Đúp website11 > Select > Ok> Ok > Done.(H1). 1
  2. 3. Ra Bảng Manage Site có kê website11 hiện diện > Nhấp Edit .(H2). 4. Cột Trái Category chọn Remote Info > Cột Phải Access chọn FTP > hàng FTP Host nhập : www.freewebtown.com > Login nhập : utbinh026 > Password nhập : ooo > Chọn Save > Nhấp Test để kiểm tra sự kết nối Dreamweaver và Host Freewebtown > Dreamweaver ra bảng Thông Báo kết nối hoàn tất > OK .OK > Done . (H3). 5. Panel Files có website11. 2
  3. II.TẠO TRANG WEB : 1. Hàng Create New nhấp HTML > Ra Khung Stag để nhập nội dung vào > Trường Tittle nhập : Chào Mứng Các bạn đến website11 của UTBINH. 2. Nhấp Nút Menu ( Tam Giác Đen nhỏ ) của Common trong Thanh Insert > Text . Bạn sử dụng Thanh Insert nầy và Property Inspector để gỏ nhập Text.(H4). III.TẠO LIÊN KẾT HYPERLINK : 1. Liên kết với 1 Trang WEB : Bôi đen Số 1 Liến Kết với Báo Thanh Niên > Copy > Paste Link của Báo nầy vào Trường Link > Sau khi tạo liến kết Số 1 nầy có gạch đít báo cho biết đã có Liên Kết > F12 > Yes > Save > Hiện ra File nầy ở Desktop > Nhấp vô số 1 > Báo Thanh Niên hiện ra > Close .(H5). 3
  4. 2. Liên kết với 1 Hình : Bôi đen Số 2 Liên Kết với 1 Hình > Nhấp Nút Browse For File > Tìm đến Hình cần Liên kết > Ok .(H6). Dreamweaver cho biết Hình nầy ở ngoài Folder Web Site Cục bộ và đề nghị chép vào > Yes > Save > F12 > Save > Nhấp lên số 2 Liên kết Hình > Hình hiện ra .> Close .(H7). 3. Liên Kết với 1 Bản Nhạc MP3 : Bỏ dỉa Nhạc MP3 vào Ổ > Bôi đen Số 3 liên kết với 1 Bản Nhạc MP3 > Nhấp Biểu tượng Browse For File > Tím đến bản MP3 trong Ổ E > Chọn 1 bản > OK > Yes > Save >Test thử giống trên.(H8). 4
  5. 4. Liên kết Hộp Thư của bạn : Bôi đen Số 4 Send Me Email > Menu Insert > Email Link > Test đã có sẵn 4.Send Me Email > Hàng E- mail nhập địa chỉ Email của bạn > Ok.(H9). 5. Liên kết với Trang Web Cá Nhân : Bôi đen Số 5 Liên Kết Trang Web của UTBINH > Copy > Paste Link của Trang Web vào Trường LINK.(H10). Các động tác khi bạn Test để xem kết quả của từng Link là bạn đồng thời Save các thay đổi các nội dung của Trang Web > Nhấp Phải Tab Untitled-1.html > Save As > Desktop > website11 > File name gỏ : index.html> Save. V.UPLOAD : Chương Trình Thiết kế Web Dreamweaver có sẵn Upload bằng FTP. 1. Trong Panel Files bạn chọn tất cả Files và Folders của website11 > Chọn Remote View ( Đề làm động tác Upload lên Host ) > Nhấp Mủi tên PUT FILE chỉa lên . Bạn sẽ Upload các File và Folder trong Website 11 lên Host. (H11). 5
  6. Bảng Background File Activity – website11 chạy Uplaod . 3. Menu Site > Manage Site > Đã chọn website11 > Edit > Remote Info > Test > Ok > Done . VI.KẾT QUẢ : 1. Mở Trình Duyệt nhập : http://www.freewebtown.com/utbinh026/index.html 2. Ra Trang Web website11 vừa tạo > Nhấp vào các hàng số 1-2-3-4-5 lập tức liên kết đến các Trang mà bạn đã tạo Hyperlink.(12). 3. Mời các bạn nhấp vào Link nầy để xem website11 áp dụng bài học tạo HYPERLINK của Dreamwearver 8. http://www.freewebtown.com/utbinh026/index.html 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2