intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng chương trình tính toán kết cấu version 3

Chia sẻ: Tran Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

223
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chương trình tính toán kết cấu làm đồ án tốt nghiệp version 3 là chương trình hoàn toàn miễn phí phục vụ các bạn sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp làm đồ án tốt nghiệp. Version 3 khắc phục được một số nhược điểm của 2 phiên bản trước, đặc biệt tác giả đã làm thêm phiên bản cho phần mềm tính toán kết cấu nổi tiếng Etabs.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng chương trình tính toán kết cấu version 3

  1. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Chương trình hoàn toàn mi n phí ph c v cho các b n sinh viên nghành xây d ng dân d ng & công nghi p làm ñ án t t nghi p. M i sao chép, s a ch a c n liên h v i tác gi ñ tránh sai sót khi ch nh s a. Sau khi Version 1, 2 ra ñ i, các b n sinh viên g n xa ñã s d ng chương trình ñ làm ñ án t t nghi p m t cách hi u qu . L n này Version3 ra ñ i nh m kh c ph c m t s như c ñi m c a 2 phiên b n trư c, ñ c bi t l n này tôi làm thêm phiên b n cho ph n m m tính toán k t c u n i ti ng ñó là Etabs. V cách s d ng chương trình tôi ñã làm 2 video hư ng d n l n trư c. Đ s d ng t t chương trình b n ph i tuân th nh ng bư c sau ñây: Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  2. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Đ i v i Excel 2003 Bư c 1: Vào Menu →Tool → Macro → Security Bư c 2: Ch n dòng dư i cùng → Low (Not recommended) Đ i v i Excel 2007 Bư c 1: Ch n Excel Option Bư c 2: Ch n dòng Trust Center → Trust Center setting… → Macro Setting Bư c 3: Ch n dòng dư i cùng→ Enable all macros ( not recommended;…) Đ i v i Excel 2010 Bư c 1: Ch n File → Options Bư c 2: Ch n dòng Trust Center → Trust Center setting… → Macro Setting Bư c 3: Ch n dòng dư i cùng → Enable all macros ( not recommended;…) Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  3. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Đ nh nghĩa trư ng h p t i tr ng như sau (n u ký hi u khác excel s không nh n ra các trư ng h p t i tr ng): TT, HT1, HT2, GIOT, GIOP . Khi khai báo các trư ng h p t i tr ng các b n khai t nh t i(TT) nhưng khi xu t ra b ng n i l c l i không có ch (TT) mà các b n th y ch (DEAD). Cách s a như sau. Vào Define→ Load cases Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  4. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Sau ñó ch nh ti p Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  5. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Khi xu t n i l c chương trình yêu c u ñ i v i d m xu t ra 5 ñi m, còn ñ i v i c t xu t ra 2 ñi m. Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  6. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Nhưng khi xu t ra n i l c có nh ng d m s xu t hi n 6 ñi m do có l c t p trung d m . Theo s c b n v t li u ch nào có l c t p trung s có bư c nh y. T i 3,6m l c c t (V2) có giá tr thay ñ i, còn các giá tr khác như nhau. Chương trình ñã có 1 công c ch ng trùng, khi b n kích vào công c ñó chương trình s t ñ ng xóa ñi dòng có l c c t bé hơn. Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  7. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  8. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Chương trình có thêm m c ch n thép v i di n tích c t thép ñã tính toán. Các b n s ch n các t h p thanh thép h p lý nh t ñ b trí. Khi vào thép d m ho c c t Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
  9. Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version 3 Ph n hư ng d n cho Etabs cũng tương t ch khác nhau ph n xu t n i l c ra. Đây là m t s giao di n khi xu t n i l c trong Etabs. N il cc t Phone: 0975 365 777 * Website: www.phamvanan.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2