HƯỚNG DẪN VỀ NỘP THUẾ

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
315
lượt xem
96
download

HƯỚNG DẪN VỀ NỘP THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với các khoản thu về tài sản (thuế trước bạ, chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất..), thuế nhà đất, thu sử dụng đất nông nghiệp thì thời hạn nộp thuế được ghi trên thông báo nộp thuế theo từng vụ việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN VỀ NỘP THUẾ

  1. Hướng dẫn nộp thuế Cập nhật: 13/10/09 HƯỚNG DẪN VỀ NỘP THUẾ A.NỘP THUẾ 1. Thời hạn nộp thuế : a. Đối với các khoản thu về tài sản (thuế trước bạ, chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất..), thuế nhà đất, thu sử dụng đất nông nghiệp thì thời hạn nộp thuế được ghi trên thông báo nộp thuế theo từng vụ việc. b. Đối với mọi khoản truy thu & phạt, thì thời hạn nộp thuế được ghi trên quyết định xử lý của cơ quan thuế. c. Đối với trường hợp do đối tượng nộp thuế kê khai thì thời hạn nộp thuế được qui định trong các luật thuế có khác nhau. Sau đây là thời hạn qui định của một số loại thuế phổ thông. -Thuế Giá trị gia tăng : Chậm nhất ngày 25 tháng này phải nộp số thuế phát sinh của tháng trước. -Thuế Tiêu thụ đặc biệt : Chậm nhất ngày 20 tháng này phải nộp số thuế phát sinh của tháng trước. -Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Chậm nhất ngày cuối quí phải nộp thuế phát sinh của quí đó. -Thuế Thu nhập cá nhân : Chậm nhất đến ngày 15 tháng này phải nộp số thuế phát sinh của tháng trước. d. Đối với mọi khoản thuế còn phải nộp khi báo cáo quyết toán thuế năm: Chậm nhất 10 ngày sau khi báo cáo quyết toán, đối tượng nộp thuế phải chủ động nộp toàn bộ số thuế còn phải nộp của niên độ báo cáo. 2. Nơi nộp thuế và tài khoản đơn vị nhận: Nguyên tắc chung là Kho bạc Nhà nước là cơ quan thu nhận tiền thuế của mọi đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế thuộc diện kê khai thuế hàng tháng phải tự viết giấy nộp tiền để nộp ngay số thuế kê khai, quyết toán hoặc nộp theo các quyết định xử lý của cơ quan thuế. a. Đối với những trường hợp kê khai thuế tại Phòng thuế trước bạ, thì người nộp thuế sẽ nộp tiền tại điểm thu của KBNN đặt tại Phòng thuế Trước bạ. b. Đối với những trường hợp kê khai thuế tại các Chi cục thuế : Đối tượng nộp thuế sẽ nộp tại các điểm thu của Chi nhánh KBNN quận, huyện theo hướng dẫn của cơ quan Page 1 of 3
  2. Hướng dẫn nộp thuế Cập nhật: 13/10/09 thuế. Tài khoản đơn vị nhận là tài khoản của Chi cục thuế sở tại mở tại chi nhánh KBNN. c. Đối với những trường hợp kê khai thuế tại Cục thuế thành phố : - Các doanh nghiệp tư nhân, Cty Cổ phần, Cty TNHH : Nộp thuế tại các Chi nhánh KBNN quận, huyện nơi đặt trụ sở. Tài khoản đơn vị nhận là tài khoản của Cục thuế TP mở tại chi nhánh KBNN quận huyện địa phương. - Các đơn vị khác kê khai thuế tại Cục thuế thành phố : Nộp thuế tại KBNN TP.Hồ Chí Minh và nộp vào tài khoản của Cục thuế TP. d. Đối với những trường hợp nộp theo quyết định xử lý của cơ quan thuế: Nơi nộp và tài khoản đơn vị nhận được ghi rő trên các quyết định xử lý. 3. Xác định ngày đă nộp thuế : Theo qui định của pháp luật thuế hiện hành thì ngày nộp thuế được xác định là ngày hệ thống Kho bạc Nhà nước nhận được tiền vào NSNN, không phải là ngày người nộp thuế lập giấy nộp tiền bằng chuyển khoản, và cũng không phải là ngày ngân hàng nhận được yêu cầu chuyển tiền. 4. Thông báo nộp thuế : Thông báo nộp thuế được áp dụng trong những trường hợp đối tượng nộp thuế không biết trước được số thuế mình phải nộp như các khoản thuế có liên quan đến tài sản (thuế trước bạ, thu chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất), thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất... Những trường hợp khác đối tượng nộp thuế phải tự giác nộp thuế theo số thuế đă được xác định như : - Số thuế đă kê khai, - Số đă báo cáo quyết toán còn phải nộp thêm, - Số đă được cơ quan thuế thông báo nộp cố định hàng tháng... - và số phải nộp thêm theo các quyết định truy thu và phạt. Cơ quan thuế cũng sẽ áp dụng thông báo nộp thuế trong trường hợp số thuế phải nộp qua kiểm tra tại bàn lớn hơn số do đối tượng nộp thuế kê khai hoặc báo cáo quyết toán. Quá thời hạn nộp, nếu đối tượng nộp thuế vẫn chưa nộp đủ số phải nộp, cơ quan thuế sẽ gửi phiếu nhắc nộp thuế đồng thời tính phạt nộp chậm theo pháp luật thuế qui định. B. PHẠT NỘP CHẬM : Page 2 of 3
  3. Hướng dẫn nộp thuế Cập nhật: 13/10/09 Mọi trường hợp nộp chậm so với qui định đều bị tính phạt nộp chậm, số phạt nộp chậm không được xét miễn hoặc giảm và không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Số phạt nộp chậm được căn cứ vào số ngày nộp chậm, số tiền phải nộp và mức tính phạt nộp chậm (0,1%/ngày). Nếu đối tượng nộp thuế có gặp khó khăn về tài chính khó có thể thực hiện đúng hạn các khoản nộp theo qui định, đối tượng nộp thuế phải lập văn thư xin gia hạn thời gian nộp và gửi về cơ quan thuế có thẩm quyền trước thời hạn nộp 5 ngày để được xem xét gia hạn. C. GIẢI QUYẾT NỘP NHẦM : Trong trường hợp nộp nhầm giữa các sắc thuế với nhau, đối tượng nộp thuế phải liên hệ ngay với Kho bạc Nhà nước nơi đă nộp thuế để đề nghị Kho bạc điều chỉnh lại. Việc điều chỉnh chứng từ nộp chỉ thực hiện được trước ngày khoá sổ ngân sách quốc gia hàng năm và chứng từ nộp cần điều chỉnh đă được KBNN hạch toán cho niên khoá đó. Đối tượng nộp thuế cũng có thể gửi văn thư kèm chứng từ có liên quan để nhờ cơ quan thuế liên hệ với KBNN điều chỉnh giùm. Page 3 of 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản