Hướng dẫn việc làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp áp dụng cho hệ Cao Đẳng chính qui

Chia sẻ: PHÙNG VĂN QUYẾT | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
522
lượt xem
138
download

Hướng dẫn việc làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp áp dụng cho hệ Cao Đẳng chính qui

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án, khoá luậntốt nghiệp là một chuyên khảo mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào tạo. Nội dung có thể là: Những nghiên cứu về một vấn đề kỹ thuật hoặc toàn bộ một công trình kỹ thuật; Thiết kế mang tính tổng hợp về toàn bộ dây chuyền công nghệ hoặc mộtcông trình kỹ thuật; Những nghiên cứu lý thuyết,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn việc làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp áp dụng cho hệ Cao Đẳng chính qui

 1. HƯỚNG DẪN VIỆC LÀM ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ THI TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUI
 2. MỤC LỤC HƯỚNG DẪN VIỆC LÀM ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ..... VÀ THI TỐT NGHIỆP ................................ ÁP DỤNG CHO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUI ................... I. Đồ án, khoá luận tốt nghiệp: ............................... 1. Nội dung và hình thức đồ án, khoá luận tốt nghiệp ............... 2. Hướng dẫn làm đồ án, khoá luận ........................... 3. Khối lượng kiến thức của đồ án, khoá luận .................... 4. Điều kiện sinh viên được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp ....... 5. Thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp ........................ 6. Điểm đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp..................... Các thành viên hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp theo các tiêu chí sau đây: .............................................. 7. Bảo vệ lại đồ án tốt nghiệp ................................ 8. Tiêu chuẩn hướng dẫn đồ án, khoá luận tốt nghiệp trong 01 học kỳ: .................................................. 9. Chế độ hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp và chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp: ..................................... 10. Trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp ....................... II. Thi tốt nghiệp: ........................................ Nơi nhận: ............................................. KHOA …………........ ..................................... ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP .......................... Vĩnh Phúc, tháng … năm … (Bold, size 13) ...................... KHOA …………........ .................................... ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP ......................... Vĩnh Phúc, tháng … năm … (Bold, size 13) ..................... Chương 1................................................... ....................... Chương 2....................................................... ..................... Ghi chú: ............................................. NHẬN XÉT ........................................... NHẬN XÉT ........................................... Giảng viên hướng dẫn .................................... Giảng viên hướng dẫn .................................... NHẬN XÉT ........................................... Giảng viên phản biện .................................... NHẬN XÉT ........................................... Giảng viên phản biện .................................... BẢNG 1.2................................................................. ................. SƠ ĐỒ 1.1 ............................................ 2
 3. HÌNH 1.1 ............................................. Ghi chú: ............................................. Trình bày mỗi trang của đồ án, khoá luận ...................... Chương 1: ( bold, size 13)...................................... ................. Ghi chú: ............................................. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN ............. PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ......... BIÊN BẢN CHẤM ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP............ 1…...............................................Chủ tịch Hội đồng ................. Kết quả nhận xét của hội đồng: ............................. Kết quả chấm điểm của Hội đồng ............................. BẢNG TỔNG HỢP ..................................... THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG ............................... Kết quả chấm điểm...................................... Ghi chú: ............................................. 3
 4. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN Số /CĐCNPY-ĐT HƯỚNG DẪN VIỆC LÀM ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ THI TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUI - Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định số 43/2007/QĐ- BGD&ĐT Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên Qui định chi tiết về việc tổ chức làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đối với sinh viên hệ cao đẳng để phù hợp với thực tế Nhà trường như sau: I. Đồ án, khoá luận tốt nghiệp: - Đồ án tốt nghiệp là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kỹ thuật – công nghệ và được bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. - Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, xã hội và được bảo vệ trước hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp. 1. Nội dung và hình thức đồ án, khoá luận tốt nghiệp - Đồ án, khoá luận tốt nghiệp là một chuyên khảo mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào tạo. Nội dung có thể là: Những nghiên cứu về một vấn đề kỹ thuật hoặc toàn bộ một công trình kỹ thuật; Thiết kế mang tính tổng hợp về toàn bộ dây chuyền công nghệ hoặc một công trình kỹ thuật; Những nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khoa học kinh tế, khoa học xã hội hoặc nhân văn. - Hình thức đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải được trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, theo đúng hướng dẫn của Trường. Đồ án, khoá luận được phép trình bày trong khoảng 1500 đến 2000 chữ (khoảng 45 đến 70 trang) trên giấy khổ A4. Không được tẩy xóa, sửa chữa trong đồ án, khóa luận. 2. Hướng dẫn làm đồ án, khoá luận Mỗi đồ án, khoá luận tốt nghiệp được thực hiện dưới sự hướng dẫn chính của một cán bộ giảng dạy có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên đại học và đã và đang giảng dạy bậc cao đẳng. 3. Khối lượng kiến thức của đồ án, khoá luận Đồ án, khoá luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng kiến thức 10 đvht hoặc 5 tín chỉ . 4. Điều kiện sinh viên được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp - Sinh viên tích lũy đủ số học phần được qui định trong chương trình đào tạo (trừ học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). - Điểm trung bình chung tích lũy từ 6,00 trở lên theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT, điểm trung bình chung tích lũy từ 2,30 trở lên theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 4
 5. quy ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT. Trường hợp điểm trung bình chung tích luỹ nhỏ hơn quy định trên khoa phải có văn bản đề nghị riêng và được Hiệu trưởng phê duyệt. - Số lượng SV được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp phụ thuộc số lượng cán bộ hướng dẫn và số đồ án, khoá luận được phép hướng dẫn theo qui định. 5. Thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp - Thời gian dành cho đồ án, khoá luận tốt nghiệp (kể cả tổ chức bảo vệ) là 10 tuần. Đối với chuyên ngành cần nhiều thời gian làm thực nghiệm hoặc khảo sát, có thể bố trí làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp sớm hơn một học kỳ. - Kết thúc thời gian làm đồ án, khóa luận sinh viên phải hoàn thành 02 quyển đồ án, khoá luận đóng bìa cứng và nộp: 01 quyển và 01 đĩa CD cho cán bộ hướng dẫn, 01 quyển cho Khoa (Sau khi bảo vệ xong đồ án, khoá luận tốt nghiệp khoa nộp lên thư viện của Trường). Đồ án, khóa luận của SV được đánh giá đạt loại xuất sắc, Hội đồng bảo vệ đồ án, khóa luận lập danh sách đề nghị trường (qua Phòng Đào tạo), Nhà trường xem xét, hỗ trợ kinh phí để sinh viên hoàn thiện nội dung, hình thức đồ án, khoá luận. - Đồ án, khoá luận không được bảo vệ trước Hội đồng chấm đồ án nếu bị rơi vào một trong các trường hợp sau: * Điểm chấm hướng dẫn dưới 5 theo thang điểm 10 hoặc điểm F theo thang điểm chữ. * Điểm chấm đánh giá dưới 5 theo thang điểm 10 hoặc điểm F theo thang điểm chữ 6. Điểm đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp - Điểm đánh giá đồ án khoá luận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của các Quy chế hiện hành. - Điểm đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp là trung bình cộng và được làm tròn đến phần nguyên (đối với thang điểm 10 và thang điểm 100) của các điểm thành phần với hệ số qui đổi như sau : * Điểm chấm hướng dẫn : hệ số 1. * Điểm chấm đánh giá : hệ số 2. * Điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp: hệ số 2. - Điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên Hội đồng có mặt tham gia buổi bảo vệ, đánh giá đồ án. Điểm của các thành viên Hội đồng được chấm theo thang điểm 100 quy đổi về thang 10. Điểm trung bình cộng của Hội đồng được tính đến 02 số thập phân sau dấu phẩy. Chênh lệch về điểm giữa các thành viên trong Hội đồng không được vượt quá 02 điểm so với điểm trung bình cộng của Hội đồng hoặc chênh lệch điểm giữa các thành viên không được vượt quá 03 điểm. Nếu xảy ra trường hợp này thì Chủ tịch Hội đồng triệu tập cuộc họp giữa các thành viên Hội đồng và thống nhất cách xử lý. Trường hợp không thống nhất được điểm cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng đề xuất giải pháp trình Trưởng khoa ra quyết định. Các thành viên hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp theo các tiêu chí sau đây: Điểm tối TT Tiêu chí đánh giá đa 5
 6. 1 1. Chất lượng của đồ án tốt nghiệp 40 1.1 Trình bày đúng quy cách, quy định của bản hướng dẫn trình bày 10 đồ án 1.2 Đồ án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 20 (mô phỏng hoặc thiết kế hệ thống thật). Nếu chỉ thuần tuý lý thuyết, điểm tối đa là 10 1.3 Đồ án có yếu tố mới chưa được thực hiện trong các đồ án tốt 10 nghiệp trước đó ở trong nước 2 2. Chất lượng của báo cáo đề tài bằng slide 30 2.1 Bố cục và chất lượng của slides 10 2.2 Chất lượng của bài thuyết trình (độ lưu loát, rõ ràng của bài thuyết 10 trình) 2.3 Chất lượng của nội dung đồ án thể hiện qua bài thuyết trình 10 3 3. Chất lượng của các câu trả lời (tối thiểu 3 câu) 30 4 4. Điểm thưởng: Điểm thưởng được cộng vào điểm đánh giá của mỗi 10 thành viên hội đồng trong các trường hợp sau: a. Sinh viên có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc tạp 10 chí chuyên ngành b. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải từ cấp khoa trở lên 10 c. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được báo cáo ở cấp khoa nhưng không được giải 5 Ghi chú: Có thể kết hợp nhiều điều kiện thưởng nhưng tổng điểm thưởng không được vựơt quá 10 điểm và điểm bảo vệ đồ án được xác đinh tối đa là 100/100 7. Bảo vệ lại đồ án tốt nghiệp - Đồ án, khóa luận không được bảo vệ hoặc bảo vệ không đạt yêu cầu (điểm F theo thang điểm chữ hoặc điểm 4 trở xuống theo thang điểm 10) phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số khối lượng kiến thức của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với khối lượng kiến thức của đồ án, khóa luận tốt nghiệp. 8. Tiêu chuẩn hướng dẫn đồ án, khoá luận tốt nghiệp trong 01 học kỳ: - Giáo viên có trình độ đại học hướng dẫn không quá 05 SV. - Giáo viên có trình độ thạc sỹ hướng dẫn không quá 06 SV. - Giáo viên có trình độ tiến sỹ hướng dẫn không quá 09 SV. - Giảng viên chính hướng dẫn không quá 09 SV. 6
 7. - GVC, TS, GS, PGS, Kỹ sư chính ở các viện nghiên cứu, cán bộ giảng dạy của Trường nghỉ chế độ và cơ sở sản xuất được mời tham gia hướng dẫn không quá 03 SV. 9. Chế độ hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp và chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp: Chế độ hướng dẫn đồ án, khoá luận: Hướng dẫn một sinh viên thực hiên một đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính 10 tiết chuẩn, nếu hướng dẫn từ 2-5 sinh viên thực hiên một đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính 14 tiết chuẩn, nếu hướng dẫn một nhóm từ 6 sinh viên trở lên thực hiên một đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính 18 tiết chuẩn (Trường hợp nội dung chính của đồ án, khoá luận tốt nghiệp về cơ bản giống nhau, chỉ khác nhau ở các thông số kỹ thuật, các số liệu thống kê lấy từ các nguồn khác nhau thì cũng được coi là các sinh viên đó thực hiện cùng một đồ án, khoá luận tốt nghiệp) Chế độ chấm đồ án, khoá luận: Giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính 02 tiết chuẩn/01 đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Các thành viên trong Hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính 01 tiết chuẩn/01 đồ án, khoá luận tốt nghiệp. 10. Trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được chấm đánh giá và bảo vệ trước Hội đồng chấm đồ án, khóa luận ngoài đảm bảo về nội dung thì việc trình bày đồ án, khóa luận phải thực hiện theo hướng dẫn chung (Có phụ lục kèm theo). II. Thi tốt nghiệp: 1. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: áp dụng cho sinh viên không được giao làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp sau khi đã tích lũy đủ khối lượng kiến thức qui định cho chương trình đào tạo (trừ học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). 2. Nội dung thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm có 2 phần. - Kiến thức cơ sở ngành: nội dung được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo với khối lượng kiến thức 5 đvht. - Kiến thức chuyên môn: nội dung được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo, với khối lượng kiến thức 5 đvht. 3. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh áp dụng cho tất cả sinh viên. 4. Đề cương, thời gian ôn thi và thi lại tốt nghiệp: - Vào đầu học kỳ cuối khóa, các khoa liên quan có trách nhiệm công bố đề cương ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên. - Thời gian dành cho kỳ thi tốt nghiệp tối thiểu là 3 tuần. - Điểm của phần kiến thức thi tốt nghiệp nào dưới 5 thì được dự thi lại sau thời gian 6 tháng kể từ ngày công bố kết quả. SV phải đóng lệ phí thi lại tốt nghiệp theo mức qui định của trường. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Giám hiệu (ông Tùng) để BC - Các đơn vị trong trường 7
 8. - Lưu ĐT,VT CÁC PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 8
 9. (Mẫu trang bìa) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN (Bold, size 16) KHOA …………........ (Bold, size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………… ........................................................................................................... (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN VĂN A (Bold, size 14, in hoa) Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ B (Bold, size 14, in hoa) Lớp : ………(Bold, in hoa, size 14) Khoá : .…........(Bold, in hoa, size 14) Vĩnh Phúc, tháng … năm … (Bold, size 13) 9
 10. (Mẫu trang lót) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN (Bold, size 16) KHOA …………........ (Bold, size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………………………………………………...................... ……………………………………………………………………… ........................................................................................................... (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN VĂN A (Bold, size 14, in hoa) Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ B (Bold, size 14, in hoa) Lớp : ………(Bold, in hoa, size 14) Khoá : .…........(Bold, in hoa, size 14) 10
 11. Vĩnh Phúc, tháng … năm … (Bold, size 13) (Mẫu) MỤC LỤC ( Bold, size 14) Lời mở đầu: (size 13) Trang Chương 1................................................... 1.1................................................................ 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3............................................................ ...................................................................... 1.2 7 1.2.1 1.2.2…................................. 1.3........................................ ............................................... 22 Chương 2....................................................... 2.1….. 2.1.1…. 2.1.2….. 2.2 ….. ….. Chương 3 50 3.1….. 3.1.1…. 3.1.2…. 3.2 ……………… KẾT LUẬN 120 PHỤ LỤC 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 Ghi chú: - In đậm và in hoa tiêu đề của các chương, mục lớn - Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương - Chử số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương - Chữ số thứ 3,…,chỉ thứ tự các tiểu mục 11
 12. (Mẫu) LỜI MỞ ĐẦU (Bold, size 14, xếp sau trang lót,) size 13, …………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 12
 13. (Mẫu) LỜI CẢM ƠN ( bold, size 14, xếp sau trang lời mở đầu) size 13 …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 13
 14. (Mẫu) NHẬN XÉT (Của cơ quan thực tập, nếu có) Bold, size 14, xếp sau trang Lời cảm ơn Size 13, …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 14
 15. (Mẫu) NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án, khoá luận của sinh viên) (Bold, size14, xếp sau trang nhận xét của cơ quan thực tập) size 13....................................................................................................................... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) 15
 16. (Mẫu) NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn nộp cho Hội đồng bảo vệ đồ án) (Bold, size14) Size 13.................................................................................................................... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Đồ án, khoá luận được đánh giá (bằng điểm): Điểm bằng số: Điểm bằng chữ: Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) 16
 17. (Mẫu ) NHẬN XÉT (Của giảng viên phản biện trong đồ án, khoá luận của sinh viên) (Bold, size 14, xếp sau trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn) size 13, ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Giảng viên phản biện (ký và ghi rõ họ tên) 17
 18. (Mẫu ) NHẬN XÉT (Của giảng viên phản biện nộp cho Hội đồng chấm đồ án, khoá luận) (Bold, size 14) size 13, ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Đồ án, khoá luận được đánh giá (bằng điểm): Điểm bằng số: Điểm bằng chữ: Giảng viên phản biện (ký và ghi rõ họ tên) 18
 19. (Mẫu) DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH (In đậm, in hoa, size14) BÁNG 1.1 (size 13)................................................ BẢNG 1.2................................................................. ……........................................................................... ……........................................................................... ……........................................................................... SƠ ĐỒ 1.1 ……........................................................................ ……........................................................................ ……........................................................................ HÌNH 1.1 ……..................................................................... ……...................................................................... Ghi chú: - Xếp sau trang Mục lục - Chữ số thứ nhất chỉ tên chương - Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương - Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,… 19
 20. (Mẫu) KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT (size 14) (Được xếp sau trang Danh mục Các bảng, sơ đồ, hình) SXKD: (size 13) Sản xuất kinh doanh CTM : Chế tạo máy QTKD………. Quản trị kinh doanh ………. Ghi chú: Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản