Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần 8 - Lớp 10 - GV. P.T.Sâm

Chia sẻ: Hoàng Hải Hậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
362
lượt xem
130
download

Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần 8 - Lớp 10 - GV. P.T.Sâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần 8 giúp giáo viên lên lịch và kiểm soát được các hoạt động sẽ diễn ra trong tuần một cách có hiệu quả và đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần 8 - Lớp 10 - GV. P.T.Sâm

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 8 ( Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 08/03/2014) Tên trường thực tập: THPT Đồng Hới Lớp: 10C2 Họ và tên sinh viên: Hoàng Hải Hậu Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Sâm * Kế hoạch cụ thể: Thứ Thời Nội dung công việc Định huớng sư Người (ngày) gian phạm phụ trách - Nhắc nhở, kiểm tra, - Đảm bảo vệ Lê theo dõi học sinh làm sinh lớp học và Công(phụ vệ sinh trong lớp: Quét các địa điểm đã trách), lớp, lau bảng, thay được phân Hoàng Hải nước, đổ rác. ( Dụng công. Hậu, Dụng Văn Sơn ) - Lên lớp sớm Văn Sơn - Nhắc nhở học sinh để nắm tình 6h30’ làm vệ sinh khu vự lớp hình của lớp. đến được phân công: bồn - Kết hợp với 6h45’ hoa, tưới nước cho cây. ban cán sự lớp ( Hoàng Hải Hậu) để theo dõi và - Nhắc nhở học sinh đôn đốc làm vệ làm vệ sinh khu vực sân sinh theo các địa trường đã được phân điểm đã được công.Kiểm tra nhắc phân công. Thứ 2 nhở vệ sinh nhà xe, sắp (03/03) xếp xe trật tự, khoa cửa nhà xe. (Lê Công) 6h45’ - Đôn đốc học sinh xếp - Nhắc nhở học đến 7h hàng ổn định lớp để sinh nhanh chuẩn bị chào cờ. chóng ra xếp - Kiểm tra trang phục, hàng, ổn định sĩ số học sinh tham gia đội hình. buổi lễ chào cờ.
  2. - Quản lý học sinh - Nắm rõ các nghiêm túc, trực tự khi kế hoạch của tham gia chào cờ. trường trong - Kiểm tra sĩ số, trang tuần để thực 7h phục của học sinh hiện theo kế – 7h45, trước buổi chào cờ. hoạch của tiết chào - Tham gia buổi chào cờ trường đã đưa cờ đầu tuần, nắm các kế ra. hoạch của trường trong tuần. - Chương trình “khi tôi 18” lớp 11C1. - Kiểm tra sổ đầu bài - Lên lớp kiểm và kiểm tra tình hình tra sổ đầu bài, 8h35’ của lớp học, nhắc nhở nắm tình hình 9h35’ học sinh giữ trật tự lớp. 10h25’ trong các tiết học, khuyến khích học sinh đạt giờ học tốt. - Kiểm tra phòng học: - Nhắc nhở học Tắt điện, quạt, khóa sinh tắc điện, 11h15’ cửa phòng học. quạt, khóa cửa trước khi về. 6h30’ - Nhắc nhở, kiểm tra, - Đảm bảo vệ đến theo dõi học sinh làm sinh lớp học và 6h45’ vệ sinh trong lớp: Quét các địa điểm đã lớp, lau bảng, thay được phân nước, đổ rác. ( Tổ 3 ) công. - Nhắc nhở học sinh - Lên lớp sớm Lê làm vệ sinh khu vực để nắm tình Công(phụ lớp được phân công: hình của lớp. trách), bồn hoa và khu vực sân - Kết hợp với Hoàng Hải trường đã dược phân tổ trưởng tổ Hậu, Dụng công.(Tổ 1,4) 1,3,4 để theo Văn Sơn dõi và đôn đốc làm vệ sinh Thứ 3 theo các địa (04/ 03) điểm đã được phân công.
  3. Sinh hoạt 15 phút đầu - Quản lý lớp giờ sinh hoạt - Ổn định lớp. nghiêm túc, có - Kiểm tra sĩ số lớp, hiệu quả. nắm danh sách học sinh - Đảo bảo việc vắng học và không đeo sữa bài tập bảng tên, đi học muộn. nghiêm túc. - Đôn đốc, kiểm tra học - Tiến hành 6h45’ sinh sửa bài tập. Sửa kiểm tra nhanh đến 7h một số câu hỏi của chóng, nhắc môn Toán ( Thảo nhở kịp thời để Giang) đảm bảo giờ - Kiểm tra sổ đầu bài. học của lớp. -Khéo léo, nhắc nhở nhẹ nhàng với học sinh. - Phối hợp với ban cán sự lớp. - Kiểm tra sổ đầu bài - Lên lớp kiểm 8h35’ và kiểm tra tình hình tra sổ đầu bài, 9h35’ của lớp học, nhắc nhở nắm tình hình 10h25’ học sinh vi phạm, lớp. khuyến khích học sinh đạt giờ học tốt. - Kiểm tra phòng học: - Nhắc nhở học Tắt điện, quạt, khóa sinh tắc điện, 11h15’ cửa phòng học. quạt, khóa cửa trước khi về. Thứ 4 6h30’ - Nhắc nhở, kiểm tra, - Đảm bảo vệ Lê (05/03) đến theo dõi học sinh làm sinh lớp học và Công(Phụ 6h45’ vệ sinh trong lớp: Quét các địa điểm đã trách), lớp, lau bảng, thay được phân Hoàng Hải nước, đổ rác. ( Tổ 3 ) công. Hậu, Dụng - Nhắc nhở học sinh - Lên lớp sớm Văn Sơn. làm vệ sinh khu vực để nắm tình lớp được phân công: hình của lớp. bồn hoa và khu vực - Kết hợp với trước sân trường.(Tổ tổ trưởng tổ 1,4) 1,4,3 để theo - Kiểm tra nhà xe: sắp dõi và đôn đốc
  4. xếp xe trật tự, khoa cửa làm vệ sinh nhà xe. ( Tổ 4) theo các địa điểm đã được phân công. Sinh hoạt 15 phút đầu - Quản lý lớp giờ sinh hoạt - Ổn định lớp. nghiêm túc, có - Kiểm tra sĩ số lớp, hiệu quả. nắm danh sách học sinh - Tiến hành vắng học và không đeo kiểm tra nhanh bảng tên, đi học muộn. chóng, nhắc - Nhắc nhở học sinh nhở kịp thời để 6h45’ tập hát các bài hát về đảm bảo giờ đến 7h đoàn đội yêu cầu hát to, học của lớp. rõ. - Khéo léo, - Kiểm tra sổ đầu bài. nhắc nhở nhẹ - Phối hợp với ban cán nhàng với học sự lớp kiểm tra thực sinh. hiện kế hoạch cho - Phối hợp với cuộc thi chào mừng ban cán sự lớp. ngày 8/3. - - Kiểm tra sổ đầu bài - Lên lớp kiểm và kiểm tra tình hình tra sổ đầu bài, 8h35’ của lớp học, nhắc nhở nắm tình hình 9h35’ học sinh vi phạm, lớp. 10h25’ khuyến khích học sinh đạt giờ học tốt. - Kiểm tra phòng học: - Nhắc nhở học Tắt điện, quạt, khóa sinh tắc điện, 11h15’ cửa phòng học. quạt, khóa cửa trước khi về. - Kiểm tra sĩ số lớp, - Nhắc nhở học nắm danh sách học sinh sinh học tập tốt 13h30’ vắng học và không đeo và giữ vệ sinh bảng tên, đi học muộn. trong lớp học. Thứ 5 6h30’ - Nhắc nhở, kiểm tra, - Đảm bảo vệ Lê đến theo dõi học sinh làm sinh lớp học và Công(phụ
  5. (06/03) vệ sinh trong lớp: Quét các địa điểm đã trách), lớp, lâu bảng, thay được phân Hoàng Hải nước, đổ rác. ( Tổ 3 ) công. Hậu, Dụng - Nhắc nhở học sinh - Lên lớp sớm Văn Sơn làm vệ sinh khu vực để nắm tình lớp được phân công: hình của lớp. bồn hoa lượm lá, tưới - Kết hợp với nước cho cây (Tổ 1) tổ trưởng tổ 6h45’ - Nhắc nhở học sinh 1,3,4 trực nhật làm vệ sinh ở khu vực lớp để theo dõi sân trường như đã phân và đôn đốc làm công (Tổ 4) vệ sinh theo các - Kiểm tra việc nhà xe: địa điểm đã vệ sinh nhà xe, sắp xếp được phân xe trật tự, khoa cửa nhà công. xe. ( Tổ 4) Sinh hoạt 15 phút đầu - Quản lý lớp giờ sinh hoạt - Ổn định lớp. nghiêm túc, có - Kiểm tra sĩ số lớp, hiệu quả. nắm danh sách học sinh - Đảo bảo việc vắng học và không đeo sửa bài tập bảng tên, đi học muộn. nghiêm túc. - Nhắc nhở việc sửa - Tiến hành 6h45’ bài tập theo lịch: sửa kiểm tra nhanh đến 7h bài tập môn tiếng anh. chóng, nhắc - Nhắc nhở các học nhở kịp thời để sinh học tập nghiêm đảm bảo giờ túc. học của lớp. - Khéo léo, nhắc nhở học sinh. - Phối hợp với ban cán sự lớp. - Kiểm tra sổ đầu bài. - Lên lớp kiểm 8h35’ - Kiểm tra sổ đầu bài tra sổ đầu bài, 9h35’ và kiểm tra tình hình nắm tình hình 10h25’ của lớp học, nhắc nhở lớp. học sinh vi phạm,
  6. khuyến khích học sinh đạt giờ học tốt. - Kiểm tra phòng học: - Nhắc nhở học 11h15’ Tắt điện, quạt, khóa sinh tắc điện, cửa phòng học. quạt, khóa cửa trước khi về. - Nhắc nhở, kiểm tra, - Đảm bảo vệ theo dõi học sinh làm sinh lớp học và vệ sinh trong lớp: Quét các địa điểm đã lớp, lau bảng, thay được phân nước đổ rác. ( Tổ 3 ) công. - Nhắc nhở học sinh - Lên lớp sớm 6h30’ làm vệ sinh khu vự lớp để nắm tình Lê Thứ 6 đến được phân công: bồn hình của lớp. Công(phụ (07/03) 6h45’ hoa và khu vực trước - Kết hợp với trách), sân trường đã được tổ trưởng 3 tổ Hoàng Hải phân công.(Tổ 1,4) trực nhật để Hậu, Dụng - Kiểm tra việc nhà xe: theo dõi và đôn Văn Sơn vệ sinh nhà xe, sắp xếp đốc làm vệ sinh xe trật tự, khoa cửa nhà theo các địa xe. ( Tổ 4) điểm đã được phân công. Sinh hoạt 15 phút đầu - Quản lý lớp giờ sinh hoạt - Ổn định lớp. nghiêm túc, có - Kiểm tra sĩ số lớp, hiệu quả. nắm danh sách học sinh - Tiến hành vắng học và không đeo kiểm tra nhanh bảng tên, đi học muộn. chóng, nhắc 6h45’ - Nhắc nhở học sinh nhở kịp thời để đến 7h ngồi nghe phát thanh đảm bảo giờ nghiêm túc. học của lớp. - Khéo léo, nhắc nhở nhẹ nhàng với học sinh. - Phối hợp với ban cán sự lớp. 8h35’ - Kiểm tra sổ đầu bài. - Lên lớp kiểm
  7. tra sổ đầu bài, 9h35’ nắm tình hình 10h25’ lớp. - Kiểm tra sổ đầu bài - Nghe các tổ, và kiểm tra tình hình lớp trưởng, lớp của lớp học, nhắc nhở phó lao động, bí học sinh vi phạm, thư báo cáo về khuyến khích học sinh tình hình của đạt giờ học tốt. lớp trong tuân. - Tiến hành sinh hoạt, - Nhắc nhở học kiểm tra sổ đầu bài và sinh tắc điện, đề ra biện pháp xử lý quạt, khóa cửa các học sinh vi phạm trước khi về. 10h25’ trong tuần. - Nhắc nhở học sinh buổi chiều tham gia hoạt động chào mừng 8/3 đúng thời gian(14h) - Tổ chức hoạt động chào mừng 8/3 cho lớp( chơi trò chơi) - Nhắc nhở học sinh tắt điện, quạt và khóa cửa khi ra về. Thứ 7 6h30’ - Nhắc nhở, kiểm tra, -Đảm bảo vệ (08/03) đến theo dõi học sinh làm sinh lớp học và 6h45’ vệ sinh trong lớp: Quét các địa điểm đã lớp, lau bảng, thay được phân nước đổ rác. ( Tổ 3 ) công. - Nhắc nhở học sinh - Lên lớp sớm làm vệ sinh khu vự lớp để nắm tình được phân công: bồn hình của lớp. hoa và khu vực sân - Kết hợp với Lê trường như đã phân tổ trưởng 3 tổ Công( phụ công( Tổ 1,4). trực nhật lớp trách), - Kiểm tra việc nhà xe: để theo dõi và Hoàng Hải vệ sinh nhà xe, sắp xếp đôn đốc làm vệ Hậu, Dụng xe trật tự, khoa cửa nhà sinh theo các địa Văn Sơn. xe. ( Tổ 4) điểm đã được
  8. phân công. Sinh hoạt 15 phút đầu - Quản lý lớp giờ sinh hoạt - Ổn định lớp. nghiêm túc, có - Kiểm tra sĩ số lớp, hiệu quả. nắm danh sách học sinh - Đảo bảo việc vắng học và không đeo sữa bài tập bảng tên, đi học muộn. nghiêm túc. - Kiểm tra, đôn đốc nề - Tiến hành nếp (vệ sinh, trang kiểm tra nhanh 6h45’ phục). chóng, nhắc đến 7h -Nhắc nhở học sinh nhở kịp thời để sinh hoạt đọc báo.Báo đảm bảo giờ bụi phấn. học của lớp. - Khéo léo, nhắc nhở nhẹ nhàng với học sinh. - Phối hợp với ban cán sự lớp. - Kiểm tra sổ đầu bài. - Lên lớp kiểm - Kiểm tra sổ đầu bài tra sổ đầu bài, 8h35’ và kiểm tra tình hình nắm tình hình 9h35’ của lớp học, nhắc nhở lớp. 10h25’ học sinh vi phạm, khuyến khích học sinh đạt giờ học tốt. - Kiểm tra phòng học: - Nhắc nhở học Tắt điện, quạt, khóa sinh tắc điện, 11h15 cửa phòng học.. quạt, khóa cửa trước khi về.
  9. Đồng Hới, ngày 28 tháng 02 năm 2014 Duyệt của GVHD chủ nhiệm Sinh viên thực hiện Phạm Thị Sâm Hoàng Hải Hậu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản