Kế hoạch số 65/KH-UBND

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
20
lượt xem
0
download

Kế hoạch số 65/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện đề án “truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề”. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 65/KH-UBND

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản