KẾ PHẢN GIÁN

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
156
lượt xem
22
download

KẾ PHẢN GIÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là kế sử dụng gián điệp (do thám kẽ hở của bên địch để báo về cho mình), hoặc phản gián điệp (biết gián điệp của địch cài vào mình nhưng vờ không biết để lợi dụng lại). Đây là mưu kế sử dụng phổ biến của mọi hệ thống lớn và của mọi nhà lãnh đạo có tầm cỡ và tham vọng lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ PHẢN GIÁN

  1. KẾ PHẢN GIÁN (Phản gián kế): Đó là kế sử dụng gián điệp (do thám kẽ hở của bên địch để báo về cho mình), hoặc phản gián điệp (biết gián điệp của địch cài vào mình nhưng vờ không biết để lợi dụng lại). Đây là mưu kế sử dụng phổ biến của mọi hệ thống lớn và của mọi nhà lãnh đạo có tầm cỡ và tham vọng lớn. Trong cuốn Tôn Tử binh Pháp (của Phương Nghi biên dịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh phát hành 1993) viết: "Tôn Tử nói: Phàm khi xuất quân 10 vạn, viễn chinh xa nghìn dặm, sự hao phí của bá tánh, các khoản chi của quốc gia, mỗi ngày tiêu ra đến nghìn vàng; khắp cả nước trong ngoài xáo trộn không yên; đội ngũ lo việc vận tải quân nhu, vật tư, mệt mỏi trên khắp nẻo đường, số nhà không thể lo việc canh tác lên tới 70 vạn. Hai bên giằng co trong cuộc chiến kéo dài mấy năm, là vì muốn thủ thắng trong một ngày. Nếu keo cú về mặt tước lộc tiền bạc, không dám trọng dụng gián điệp, dẫn đến tình trạng vì không biết được kẻ địch mà bị thất bại, thì quả là hết sức "bất nhân". Người tướng soái như vậy, không phải là người tướng soái tốt của quân đội, không phải là trợ thủ tốt của nhà vua; một ông vua như vậy, không phải là một ông vua giỏi về mặt chiến thắng trong trận mạc. Một quốc vương anh minh, một tướng soái tốt và giỏi, sở dĩ cứ xuất binh là chiến thắng được kẻ địch, sự thành công vượt lên trên mọi người, là ở chỗ họ có thể biết được mọi việc trước khi hành động. Muốn biết được mọi tình huống, không thể dùng cách cầu xin ở quỷ thần, không thể dựa 2 vào chuyện tính tượng mà suy luận ra việc cát hung, cũng không thể dùng cách xem xét sự vận hành và vị trí của mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú để nghiệm chứng, mà nhất định phải từ con người am hiểu địch tình mà biết được. Gián điệp thường sử dụng có 5 thứ: có "nhân gián", có "nội gián", có "phản gián", có "tử gián", có "sinh gián". Khi cả 5 thứ gián điệp đó đều được sử dụng, sẽ làm cho địch không biết đâu mà rờ. Điều đó được gọi là "thần kỳ", là phép quý đê cho một quốc vương thủ thắng. "Nhân gián" chỉ là những gián điệp, nguyên là dân quê sống ở nước địch. "Nội gián" là quan lại của nước địch, được ta mua chuộc làm gián điệp. "Phản gián" là gián điệp của địch phái sang ta được ta mua chuộc để làm việc cho ta. "Tử gián" là ta cố tình phao tin giả, để gián điệp của ta biết được, rồi truyền cho phe địch biết. Sau khi mắc lừa, địch thường giết họ. "Sinh gián" là người được phái qua phe địch để dò xét địch tình, và đã sống trở về báo cáo. Cho nên về nhân sự trong quân đội, không ai thân tín hơn là người gián điệp việc tưởng thưởng cũng không ai trọng hậu hơn gián điệp, đối với việc làm cũng không ai cơ mật hơn gián điệp. Không phải là người tài trí hơn người, thì không thể sử dụng gián điệp; không phải là người nhân nghĩa hào hiệp, thì không thể sử dụng gián điệp; không phải là người tinh tế,
  2. có những biện pháp tinh vi kỳ diệu, thì không thể lấy được tin tức tình báo thực. Tinh vi và kỳ diệu thay, không có đâu mà không sử dụng gián điệp được cả. Khi công tác gián điệp chưa được tiến hành mà đã bị lộ ra ngoài, thì người gián điệp và người nghe được sự tiết lộ đều phải bị giết. Phàm quân địch cần phải tấn công, những thành ấp cần phải chiếm lấy, những con người cần phải giết chết bên phe địch, điều phải được tìm hiểu rõ trước danh tánh người tướng soái chủ quản, thân tín, tả hữu, những viên quan truyền đạt, thông báo, những quan lại giữ cửa. Cho đến các môn khách, các quan chức dưới trướng, nhất nhất đều phải ra lịnh cho gián điệp ta tìm hiểu rõ ràng, để tiện việc dựa vào tình hình cụ thể mà tiến hành mua chuộc, lợi dụng. Thông qua con đường đó mà giao nhiệm vụ cho họ xong, mới thả họ trở về. Với những người phản gián như vậy, là có thể sử dụng rồi. Vì tình hình địch mà ta biết từ phản gián, sẽ giúp cho việc đưa tin tình báo giả, dễ dàng truyền tới tai quân địch. Vì tình hình mà ta biết được từ phản gián, sẽ giúp cho sinh gián có thể trở về báo cáo theo thời gian dự định. Việc sử dụng 5 loại gián điệp, người chủ trì cần phải biết rõ. Then chốt của việc hiểu rõ tình huống là ở phản gián, cho nên đối với phản gián không thể không có một sự đãi ngộ trọng hậu. Xưa kia triều nhà Thương dấy lên, là do biết trọng dụng Y Doãn, người từng làm quan với nhà Hạ; nhà Châu dấy lên được, là nhờ biết trọng dụng Lữ Nha, người từng làm quan với triều nhà Ân. Cho nên một quốc vương anh minh, một tướng soái hiền lương và có tài, nếu dùng được người có trí tuệ cao siêu để làm gián điệp, thì sẽ lập được sự nghiệp lớn lao. Đây là một mặt quan trọng trong việc dụng binh tác chiến. Toàn thể quân đội, đều phải dựa vào nguồn tin tình báo của gián điệp, mà có những kế hoạch hành động"
Đồng bộ tài khoản