intTypePromotion=1

Kết quả hơn 1 năm thực hiện đề án về hoàn thiện, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

Chia sẻ: Nguaconbaynhay6 Nguaconbaynhay6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
1
download

Kết quả hơn 1 năm thực hiện đề án về hoàn thiện, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, nhiều mô hình thí điểm đã đạt được các kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả hơn 1 năm thực hiện đề án về hoàn thiện, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

  1. ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KẾT QUẢ HƠN 1 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VỀ HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH BVMT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÃ KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, nhiều mô hình thí điểm đã đạt được các kết quả tích cực, đang ghi nhận. I. KẾT QUẢ HƠN 1 NĂM THỰC tỉnh Gia Lai… Một số công trình xã hội đề nghị các địa phương lập dự án đầu HIỆN ĐỀ ÁN 712 hóa cấp nước nông thôn đang được tư và triển khai thực hiện các mô hình triển khai tại một số địa phương như: thu gom và xử lý CTR sinh hoạt nông 1. Đối với mô hình cung cấp Sơn La đã đầu tư được 7 công trình, thôn quy mô cấp huyện trở lên (như nước sạch Thái Nguyên 1 công trình, Lào Cai 1 huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh, huyện Cẩm - Dự án xây dựng mô hình cấp trình. Ngoài ra, các tỉnh Bình Dương Giàng - Hải Dương; huyện Vĩnh Cửu - nước uống cho trường học, trạm y tế và Bình Phước, Thanh Hóa, Lâm Đồng Nai…); nhiều mô hình thu gom tại các xã đảo đã được phê duyệt chủ Đồng… cũng đã có những chính sách và vận chuyển CTR sinh hoạt từ các trương đầu tư (Quyêt định số 4275/ tích cực để huy động xã hội hóa cung hộ gia đình, khu dân cư ra địa điểm QĐ-BNN-VPĐP ngày 30/10/2018 cấp nước sạch. tập kết đã được xây dựng và hoạt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và động hiệu quả. PTNT) trên cơ sở kết quả điều tra 2. Đối với mô hình thu gom và thực tế và sự đồng thuận của các địa xử lý chất thải rắn quy mô liên xã 3. Đối với mô hình thu gom và phương; ý kiến thẩm định của Bộ Tài xử lý chất thải chăn nuôi - Có 9 tỉnh đăng ký thực hiện, chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là trong đó có 4 tỉnh đã có đề xuất cụ Có 3 tỉnh đề xuất thực hiện mô cơ sở quan trọng để các địa phương thể địa bàn, quy mô của Dự án. Hiện hình thu gom và xử lý chất thải chăn triển khai xây dựng báo cáo tiền khả nay, dự án Mô hình Khu xử lý chất nuôi có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thi và bố trí kinh phí thực hiện Dự án thải rắn quy mô liên xã, huyện Yên trung ương, gồm: Hòa Bình (mô hình trong năm 2019. Thủy, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thiện hồ xử lý chẩt thải chăn nuôi cho 900 lợn - Một số dự án đang trong giai sơ thẩm định nội bộ, Bộ NN&PTNT đã nái tại thôn Dẻ Cau, xã Hợp Thành, đoạn thẩm định để thực hiện như: tổ chức họp Tổ công tác liên ngành huyện Lương Sơn), Hà Tĩnh (mô hình Dự án cấp nước sạch tập trung cho để góp ý cho nội dung dự án, làm tại xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, huyện 5 xã vùng Năm Nam của huyện Nam cơ sở hoàn thiện và phê duyệt chủ Hương Sơn), Đăk Nông (mô hình Đàn, tỉnh Nghệ An; Dự án mô hình hệ trương đầu tư thực hiện. Đối với các xử lý chất thải chăn nuôi 2.000m3/ thống cấp nước sạch tập trung buôn dự án khác, Văn phòng Điều phối NTM ngày). Hiện nay, các địa phương đang Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Trung ương đã có văn bản đôn đốc, rà soát và nghiên cứu để lập dự án, 35
  2. ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI làm cơ sở để bố trí kinh phí từ doanh nghiệp và Nhà nước để thực hiện. Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở chăn nuôi đã tích cực, chủ động đầu tư mô hình thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi với sự hỗ trợ một phần của ngân sách Nhà nước với các loại hình như đầu tư máy tách phân, máy ép phân, máy phát điện sinh học, hệ thống tưới bằng nước thải sau biogas… 4. Đối với mô hình thu gom và xử lý bao gói thuốc BTVT Trong số 4 tỉnh có đăng ký thực hiện mô hình thu gom và xử lý bao Lò đốt rác thải tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định gói thuốc BTVT, hiện nay mới có tỉnh đã cụ thể hóa thành các tài liệu tập dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - Lâm Đồng có đề xuất dự án thực huấn, tài liệu truyền thông phù hợp 2020. Đến nay, đã có một số đề tài, ự hiện. Trong đó, Dự án xây dựng mô với đặc thù đối tượng để triển khai. án được xem xét lồng ghép nội dung hình thu gom và xử lý bao gói thuốc thực hiện như nghiên cứu và xây BTVT sau sử dụng được triển khai - Các tổ chức Hội, đoàn thể tham dựng 2 mô hình cấp nước sinh hoạt thực hiện tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc; gia thực hiện đã chủ động triển khai cho các vùng ô nhiễm đặc thù tại hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện các nội dung được phân công gồm: rà Bình Thuận và Trà Vinh; cải tạo, nâng hồ sơ để thẩm định và phê duyệt chủ soát lại kế hoạch triển khai thực hiện cấp 4 hồ treo cấp nước tại Hà Giang; trương đầu tư theo hướng dẫn của Bộ trong năm 2018; biên soạn tài liệu để hỗ trợ hoàn thiện các mô hình xử lý NN&PTNT. Việc thu gom và xử lý bao tập huấn tuyên truyền viên phfu hợp chất thải chăn nuôi bằng công nghệ gồm thuốc BTVT cũng bắt đầu được với đặc thù của mỗi tổ chức; rà soát đệm lót sinh học, xử lý bằng màng lọc quan tâm, chú trọng tại nhiều địa lại các địa phương dự kiến triển khai biogill tại Trang trại Trang Linh, Bà phương. Khó khăn hiện nay của các mô hình tuyên truyền viên BVMT Rịa - Vũng Tàu, thí điểm 4 mô hình địa phương là bên cạnh chi phí đầu tư cấp xã phù hợp với các địa phương dự xử lý chất thải sinh hoạt và chăn nuôi ban đầu cho hệ thống xử lý là rất lớn, kiến triển khai các mô hình thí điểm; quy mô vừa và nhỏ phù hợp với đặc phải xử lý tương tự như với chất thải lựa chọn các tuyên truyền viên đáp thù của vùng Bắc Trung Bộ… nguy hại thì kinh phí để duy trì, vận ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng để hành thường xuyên cũng chiếm một tập huấn và triển khai mô hình; triển - Ngoài ra, một số đề tài, dự án phần không nhỏ. Nhiều địa phương khai các nội dung liên quan khác. Nhìn liên quan đến việc thu gom, xử lý chất đã tính toán, hoàn thiện hạng mục chung, nội dung thực hiện của các thải rắn sinh hoạt, cấp nước sạch cho xử lý đối với hệ thống xử lý chất thải tổ chức chính trị - xã hội bám sát kế các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; nguy hại đã có để giảm chi phí đầu tư hoạch đề ra, tuy nhiên, do phụ thuộc thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo ban đầu và huy động sự vào cuộc của vào tiến độ cấp kinh phí nên tiến độ vệ thực vật khác đang được tổng hợp doanh nghiệp. còn chậm so với kế hoạch. để có kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới. 5. Đối với mô hình tuyên truyền II. LỒNG GHÉP THỰC HIỆN CÁC bảo vệ môi trường MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VÀO CHƯƠNG Bên cạnh đó, các địa phương cũng TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC tích cực, chủ động bố trí kinh phí từ - Đã tổ chức biên soạn khung nội VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ngân sách địa phương để thực hiện dung tài liệu phục vụ cho đội ngũ các đề tài, dự án quy mô cấp tỉnh, cấp tuyên truyền viên bảo vệ môi trường - Một trong những giải pháp đề cơ sở để triển khai các nội dung liên cấp xã. Đây là cơ sở để hướng dẫn các ra trogn Đề án 712 là lồng ghép quan đến đề án 712, đặc biệt là việc địa phương, các tổ chức chính trị - xã việc triển khai xây dựng các mô hình tìm kiếm các giải pháp để xử lý chất hội triển khai mô hình tuyên truyền trong Đề án với các đề tài dự án khoa thải rắn sinh hoạt nông thôn, xử lý viên BTVT cấp xã. Trên cơ sở khung học công nghệ trong Chương trình chất thải chăn nuôi… tài liệu này, các tổ chức hội, đoàn thể khoa học và công nghệ phục vụ xây 36
  3. ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Nhìn chung, các đơn vị được phân Bước đầu đánh giá được thực - Đối với mô hình thu gom và xử lý công thực hiện đã khẩn trương tích trạng và đề xuất định hướng triển chất thải rắn, tập trung rà soát, đánh cực triển khai đề án 712 trong hơn 1 khai thực hiện trong thời gian tới đối giá đối với các mô hình công nghệ cụ năm qua. Các nội dung cơ bản đều đã với các vấn đề môi trường nông thôn thể theo các quy mô khác nhau để có được triển khai thực hiện và bước đầu như: cung cấp nước sạch, xử lý chất kiến nghị áp dụng cụ thể, phù hợp với có những kết quả nhất định, Việc rà thải rắn, xử lý chất thải chăn nuôi, đặc thù từng vùng miền, đánh giá các soát, khảo sát, đánh giá mô hình hiện xử lý bao gói thuốc BVTV sau khi sử cơ chế chính sách hiện có để ưu đãi, có thực hiện bám sát kế hoạch đã đề dụng… Đồng thời, bắt đầu triển khai hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào xử lý ra theo Quyết định số 2986/QĐ-TTg được một số mô hình thí điểm trong chất thải rắn cũng như các khó khăn, và kế hoạch thực hiện năm 2018. Tuy phạm vi đề án. vướng mắc trong quá trình đầu tư để nhiên, tiến độ triển khai các mô hình kiến nghị giải pháp phù hợp, đánh giá Đã từng bước đánh giá các cơ thí điểm trong khuôn khổ đề án 712 những mô hình tổ, đội thu gom rác chế, chính sách hiện hành, phát hiện còn rất chậm. thải hoạt động hiệu quả và bền vững những vấn đề cần điều chỉnh về chính để kiến nghị nhân rộng. Với việc ban hành và triển khai sách đối với huy động nguồn lực cho thực hiện đề án 712 đã huy động sự cung cấp nước sạch, xử lý chất thải - Đối với mô hình xử lý chất thải quan tâm vào cuộc của các Bộ, ngành sinh hoạt, và có các điều chỉnh kịp chăn nuôi, tập trung đánh giá những trung ương, các tổ chức chính trị - xã thời đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ mô hình cụ thể đối với từng phương hội; các địa phương và sự hưởng ứng đã ban hành được định mức tối đa cho pháp xử lý khác nhau biogas, ép phân, của các doanh nghiệp dịch vụ môi vay để xây dựng, hoàn thiện công đệm lót sinh học, các khó khăn vướng trường. Ngoài ra, còn có sự quan tâm trình cấp nước cho các hộ gia đình. mắc trong việc tái sử dụng chất thải của các tổ chức quốc tế, các tổ chức chăn nuôi cho các mục đích khác III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu nhau, định hướng giải pháp cho từng HIỆN ĐỀ ÁN 712 TRONG NĂM 2019 và chuyên gia về môi trường. mục đích tái sử dụng cụ thể. 1. Về khảo sát, rà soát, đánh giá Đã gắn kết thực hiện đề án 712 - Đối với mô hình thu gom và xử các mô hình hiện có với thực hiện tiêu chí môi trường lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, sẽ trong xây dựng nông thôn mới, là Trong năm 2019, việc đánh giá đánh giá cụ thể cơ sở huy động nguồn một trong những nội dung trọng các mô hình hiện có không trải theo lực để xử lý của một vài địa phương tâm, nâng cao chất lượng trong xây chiều rộng mà đi sâu vào đánh giá đã thực hiện để đề xuất nhân rộng. dựng nông thôn mới, ngoài ra, còn từng mô hình cụ thể để kiến nghị các - Tiếp tục đánh giá các mô hình lồng ghép nộ dung liên quan đến đề cơ chế, chính sách phù hợp. Cụ thể: tuyên truyền BTMT hiện có, đề xuất án với xây dựng và phát triển sản - Đối với mô hình cung cấp nước các hình thức, nội dung, chủ đề tuyên xuất, nâng cao thu nhập của người sạch, tập trung vào việc đánh giá truyền gắn với từng mô hình BTMT dân, lồng ghép vào các nội dung phát hiệu quả cơ chế vận hành các mô cụ thể, phát huy vai trò của tổ chức triển mỗi xã một sản phẩm, phát triển hình tiêu biểu theo từng nhóm địa đoàn thể các cấp đối với các mô hình nông nghiệp hữu cơ và phát triển du bàn khác nhau như đồng bằng, trung tuyên truyền. lịch sinh thái… du và vùng khó khăn để đề xuất các 2. Về xây dựng các mô hình thí Huy động được nhiều nguồn lực giải pháp cụ thể đối với từng khu vực. điểm khác nhau để triển khai đề án 712. Ở vùng đồng bằng có điều kiện thuận Các doanh nghiệp trong nước và nước lợi, cần rà soát lại các cơ chế thỏa Tiếp tục đôn đốc các địa phương ngoài như tập đoàn T-Tech, Công ty thuận mức giá nước sạch giữa doanh khẩn trương hoàn thiện nội dung Dự Tân Thiên Phú… đã từng bước có các nghiệp cung cấp và người dân, ở vùng án thí điểm thuộc Đề án 712 cụ thể: dự án đầu tư tại nhiều địa phương; đang phát triển, bước đầu huy động - Đôn đốc 8 tỉnh triển khai dự án điều chỉnh công nghệ, quy mô cho sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng mô hình cấp nước uống cho phù hợp với đặc thù nông thôn, vùng đòi hỏi những chính sách ưu đãi nào trường học, trạm y tế tại các xã đảo” khó khăn… Ngoài ra, còn huy động cho phù hợp; ở vùng khó khăn đòi hỏi khẩn trương lập hồ sơ và phê duyệt nguồn lực từ chương trình khoa học nguồn lực nhà nước đầu tư ở mức độ báo cáo tiền khả thi và triển khai thực và công nghệ phục vụ xây dựng nông nào, cơ chế quản lý công trình nào là hiện dự án. thôn mới, huy động hợp tác quốc tế phù hợp với từng khu vực… - Thẩm định và hoàn thiện báo trong lĩnh vực này. 37
  4. ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI cáo chủ trương đầu tư đối với dự án hiện. - Tổ chức Hội thi tuyên truyền nước 5 xã vùng Năm Nam của huyện viên BBMT giỏi ở các tổ chức Hội, - Các tỉnh, thành phố trong cả Nam Đàn, Nghệ An; mô hình KHu xử đoàn thể. nước chủ động xây dựng các mô hình lý chất thải rắn quy mô liên xã, huyện thí điểm trên địa bàn tỉnh theo cơ chế 4. Về xây dựng cơ chế, chính Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. hỗ trợ của Đề án 712 để nhân rộng sách xã hội hóa BVMT nông thôn - Đôn đốc các địa phương kêu gọi các mô hình BTMT hiệu quả, có cơ Trên cơ sở các định hướng giải doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế chế khuyến khích, ưu đãi đối với các pháp đối với từng mô hình cụ thể, rà khẩn trương lập hồ sơ dề xuất chủ doanh nghiệp đầu tư để thực hiện các trương đầu tư, lập dự án tiền khả thi, soát lại các cơ chế, chính sách hiện có mô hình trong phạm vi đề án. tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển có liên quan để nghiên cứu và đề xuất 3. Về việc triển khai mô hình xây dựng các cơ chế, chính sách xã khai thực hiện các dự án theo đúng tuyên truyền viên VTMT cấp xã hội hóa BVMT nông thôn, xây dựng quy định, trong đó lưu ý công tác quản lý, vận hành sau đầu tư các mô - Kiểm tra thực tế việc triển khai các hướng dẫn kỹ thuật để quản lý, hình cần được đưa vào nội dung của mô hình tuyên truyền viên BTMT cấp duy trì vận hành các mô hình thí dự án đầu tư cụ thể, nhằm lựa chọn xã tại một số tỉnh đã triển khai để điểm trong năm 2019 trong đó tập được phương thức quản lý và đơn vị đánh giá kết quả thực hiện thực tế trung vào các chính sách huy động quản lý phù hợp, phát huy tính hiệu và đề xuất cơ chế, chính sách, cách nguồn lực cho mô hình cấp nước khu quả cho công trình. thức tuyên truyền nâng cao hiệu quả vực khó khăn, chính sách ưu đãi đối truyền thông đối với những mô hình với việc thu gom và xử lý chất thải - Tiếp tục triển khai các mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường rắn sinh hoạt, cơ chế phối hợp giữa thí điểm có liên quan đến đề án thuộc cấp xã hiện có. chính quyền và doanh nghiệp xử lý Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. - Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn chất thải nguy hại trong xử lý bao gói đối với việc chi trả phụ cấp cho cán bộ thuốc BVTV… - Tổ chức kiểm tra thực tế việc tuyên truyền viên BVMT cấp xã để Xây dựng hướng dẫn về công triển khai thực hiện dự án mô hình hệ đảm bảo duy trì mô hình. nghệ xử lý chất thải nên khuyến khích thống cấp nước sạch tập trung buôn Ma Gia, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, - Tăng cường chia sẻ thông tin, áp dụng ở các khu vực nông thôn để tỉnh Gia Lai và các mô hình thí điểm tài liệu và kinh nghiệm để tăng cường giới thiệu cho các địa phương, làm cơ khác được cấp kinh phí triển khai thực hiệu quả thực hiện các mô hình. sở để thực hiện các mô hình thí điểm. Môi trường nông thôn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 38
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2