Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
164
lượt xem
27
download

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Cá nhân đại diện nhóm kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước (khai thuế theo năm, mỗi năm một lần). Trường hợp mới ra kinh doanh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

  1. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế - Trình tự thực hiện: + Cá nhân đại diện nhóm kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước (khai thuế theo năm, mỗi năm một lần). Trường hợp mới ra kinh doanh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế) - mẫu 10A/KK-TNCN. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế) - mẫu số 10A/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 10A/KK-TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) [01] Kỳ tính thuế: Năm ....… [02] Họ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:................………………… [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ:…………………………………………………………………… [05] Điện thoại:…………....[06] Fax:……......……….[07] Email:……………… DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu Số lượng/Số tiền STT Tổng doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ 1 [08] Tỷ lệ thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ 2 [09] Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ 3 [10] Tổng số cá nhân trong nhóm 4 [11] THU NHẬP CHỊU THUẾ, TÍNH THUẾ VÀ SỐ THUẾ PHẢI NỘP TRONG KỲ (của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh) Các khoản giảm trừ Thu Tỷ lệ Thu nhập nhậ Thuế S phân Họ và Mã số chịu thuế p Người phải T chia thu Bản thuế tương tên tính phụ Tổng nhập nộp T thân ứng thu thuộc (%) ế [15] [16] [17] [18] [19] [12] [13] [14] [20] 1 2 3 … . … . [21] [22] [23] [24] Tổng cộng [25] [26]
  3. CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/tháng) [27] Họ và tên:................………………………………..……………………...…… [28] Mã số thuế: - Số tháng được Số CMND/ Quan hệ Thu nhập Năm Họ và tên tính giảm trừ STT hộ chiếu với ĐTNT được giảm trừ sinh trong năm [29] [30] [31] [32] [33] [34] 1 2 … [35] [36] Tổng cộng Họ và tên:................……………………………………..……………………...…. Mã số thuế: - Số tháng được Số CMND/ Quan hệ Thu nhập Năm Họ và tên tính giảm trừ STT hộ chiếu với ĐTNT được giảm trừ sinh trong năm 1 2 … Tổng cộng Họ và tên:................……………………………………..……………………...… Mã số thuế: - Số tháng được Số CMND/ Quan hệ Thu nhập Năm Họ và tên tính giảm trừ STT hộ chiếu với ĐTNT được giảm trừ sinh trong năm 1 2 … Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./. ………………, ngày ……tháng……năm………. NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÓM KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản