intTypePromotion=1

Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
7.973
lượt xem
219
download

Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN" sẽ giới thiệu đến bạn nội dung mẫu kê khai thuế thu nhập các nhân. Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ 10% (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) [1] Kỳ tính thuế: Tháng/quý……… năm………. [02] Người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] T ỉnh/ Thành ph ố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: A/ PHẦN TỔNG HỢP Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Lượt Số tiền 1 Tổng số lượt cá nhân khấu trừ thuế x x 2 Tổng số tiền chi trả (tổng cột 6 phần B) x Trong đó: Người Việt nam x Người nước ngoài x 3 Tổng số tiền thuế khấu trừ (tổng cột 7 phần B) x Trong đó: Người Việt nam x Người nước ngoài x 4 Tiền thù lao được hưởng {(3) x 0,5%} x x 5 Số thuế phải nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan thuế {(3) -( 4)} x Trong đó: Người Việt nam x Người nước ngoài x B/ PHẦN CHI TIẾT Chứng từ khấu trừ (10%) Loại thu nhập Số tiền chi STT Họ và tên Địa chỉ Mã số thuế Ngày, tháng chi trả trả Số thuế Số chứng từ năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 6 x 10%) (8) (9) A/ Người Việt Nam B/ Người nước ngoài Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2