Khám bệnh nhân chấn thương ngực

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Dũng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
117
lượt xem
32
download

Khám bệnh nhân chấn thương ngực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHẤN THƯƠNG NGỰC (CTN): THƯỜNG GẶP VÀ THƯỜNG NẶNG 50% CAS TAI NẠN = CÓ YẾU TỐ CTN = 25%. TRONG SỐ NÀY TỬ VONG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CTN. KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN CHẬM TRỄ TRONG CTN NẶNG = NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG SAU CHẤN THƯƠNG. NGUY CƠ: HÔ HẤP + TUẦN HOÀN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khám bệnh nhân chấn thương ngực

 1. I. ĐẠI CƯƠNG  CHẤN THƯƠNG NGỰC (CTN) * THƯỜNG GẶP VÀ THƯỜNG NẶNG * 50% CAS TAI NẠN => CÓ YẾU TỐ CTN => 25% TRONG SỐ NÀY TỬ VONG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CTN  KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN CHẬM TRỄ TRONG CTN NẶNG => NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG SAU CHẤN THƯƠNG  NGUY CƠ: HÔ HẤP + TUẦN HOÀN    
 2. II. NGUYÊN TẮC KHÁM TẠI LỒNG NGỰC KHÁM TOÀN THÂN  TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU  DẤU HIỆU SỐNG  HẬU QuẢ HÔ HẤP – TUẦN HOÀN  THƯƠNG TỔN PHỐI HỢP ĐỀ NGHỊ XN CLS PHÙ HỢP    
 3. III. GIẢI PHẪU CHIA LÀM 4 VÙNG GiẢI PHẪU  THÀNH NGỰC  KHOANG MÀNG PHỔI  NHU MÔ PHỔI  TRUNG THẤT    
 4. IV. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI THĂM KHÁM  ĐẢM BẢO CÁC BƯỚC A, B, C NHƯ TRONG ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG KHÁC  ĐẶT ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH / CHẢY MÁU NHIỀU RA NGOÀI LÀM SUY TUẦN HOÀN  XỬ TRÍ NGAY CÁC TỔN THƯƠNG ĐE DOẠ TÍNH MẠNG    
 5. V. KHÁM BỆNH NHÂN CTN (1) HỎI BỆNH BỆNH NHÂN TỈNH TÁO BỆNH NHÂN MÊ HỎI TRỰC TIẾP BỆNH NHÂN HỎI NGƯỜI ĐI THEO CƠ CHẾ / HOÀN CẢNH CHẤN THƯƠNG VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC => TÁC NHÂN TIỀN SỬ BỆNH NỘI KHOA CÁC BƯỚC SƠ CỨU ĐÃ THỰC HIỆN    
 6.  BỘC LỘ LỒNG NGỰC RỘNG RÃI  NHÌN => SỜ => GÕ => NGHE    
 7. QUAN SÁT BỆNH NHÂN  TÌNH TRẠNG CHOÁNG VÀ TRI GIÁC  TÌNH TRẠNG HÔ HẤP  TỔN THƯƠNG THÀNH NGỰC RETOUR    
 8. TÌNH TRẠNG CHOÁNG VÀ TRI GIÁC  TỈNH / MÊ  VẺ M Ặ T  TOÁT MỒ HÔI, GIÃY GiỤA, KÍCH THÍCH  ĐÁP ỨNG VỚI LỜI NÓI RETOUR    
 9. TÌNH TRẠNG HÔ HẤP  TẦN SỐ THỞ (NHANH, NÔNG)  KIỂU THỞ  DẤU THỞ GẮNG SỨC/ Ứ ĐỌNG CHẤT TIẾT  TÌNH TRẠNG THIẾU Ô XY/ SUY HÔ HẤP : TÍM MÔI / ĐẦU CHI ? VẬT VÃ KÍCH THÍCH RETOUR    
 10. TỔN THƯƠNG THÀNH NGỰC  TỔN THƯƠNG ĐỤNG GiẬP THÀNH NGỰC, XÉ RÁCH / BiẾN DẠNG THÀNH NGỰC  THỞ PHÌ PHÒ  MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG  VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC: LỐI VÀO VÀ RA => ĐƯỜNG ĐI CỦA TÁC NHÂN => TỔN THƯƠNG TẠNG ?    
 11. RETOUR TỔN THƯƠNG THÀNH NGỰC    
 12. SỜ NẮN THÀNH NGỰC  ĐiỂM ĐAU CHÓI + LỤC CỤC GÃY XƯƠNG => GÃY XƯƠNG SƯỜN / GÃY XƯƠNG ỨC  MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG  TRÀN KHÍ DƯỚI DA !!!  NẾU CÓ VẾT THƯƠNG THẤU NGỰC => KHÔNG ĐƯỢC DÙNG DỤNG CỤ THĂM DÒ => PHẢI THĂM DÒ TẠI PHÒNG MỔ RETOUR    
 13. GÕ  GÕ VANG => TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI  GÕ ĐỤC => TRÀN MÁU MÀNG PHỔI  GÂY ĐAU !!! RETOUR    
 14. NGHE PHỔI  SỰ THAY ĐỔI CỦA ÂM PHẾ BÀO  SO SÁNH SỰ THAY ĐỔI ÂM PHẾ BÀO Ở HAI TRƯỜNG PHỔI  TIẾNG TIM / CÁC TiẾNG THỔI Ở TIM  RALES Ở PHỔI ?     SUIVANT => PARACLINIQUE
 15. VI. CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN CTN KÍN SUY HÔ HẤP / KHÔNG SUY HÔ TUẦN HOÀN HẤP / TUẦN HOÀN ĐÁNH GIÁ NHANH DỰA VÀO LS KHÁM LÂM SÀNG KỸ, +/- XQ / SÂ TẠI GIƯỜNG NHANH 1. HỒI SỨC X QUANG, SIÊU ÂM, CT- SCAN 2. GiẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN SUY HH / TUẦN HOÀN  THĂM DÒ ĐẶC HiỆU TuỲ TRƯỜNG HỢP 3. MỔ CẤP CỨU    
 16. VII. CÁC HỘI CHỨNG LÂM SÀNG  GÃY KHUNG XƯƠNG LỒNG NGỰC TRÀN KHÍ DƯỚI DA TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI  TRÀN MÁU MÀNG PHỔI  TRÀN MÁU MÀNG TIM  TỔN THƯƠNG NHU MÔ PHỔI TỔN THƯƠNG KHÍ PHẾ QUẢN => HỘI CHỨNG TRÀN KHÍ TRUNG THẤT  TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU LỚN ĐÁY TIM VẾT THƯƠNG TIM TỔN THƯƠNG ÍT GẶP KHÁC    
 17. GÃY KHUNG XƯƠNG THÀNH NGỰC ĐAU => HẠN CHẾ ĐỘNG TÁC HÔ HẤP  BiẾN DẠNG THÀNH NGỰC ?  BiẾN CHỨNG MÀNG PHỔI ??  GÃY XƯƠNG ỨC ? (5%)  XQ  ẢNG SƯỜN DI ĐỘNG => 20% CAS M    
 18.    
 19. TRÀN KHÍ DƯỚI DA  ÂÅN THUÁÖN => HIÃÚM  THÆÅÌNG KEÌM TRAÌN KHÊ MAÌNG PHÄØI  SÅÌ NGHE TIÃÚNG LEÏP BEÏP RETOUR    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản