intTypePromotion=1

Khảo sát hiện trạng

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
112
lượt xem
16
download

Khảo sát hiện trạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua quá trình khảo sát từ sơ bộ đến chi tiết hệ thống hiện tại ta phải có được các thông tin về hệ thống, qua đó đề xuất được các phương án tối ưu để dự án mang tính khả thi cao nhất. 2.1.2. Các bước thực hiện của quá trình khảo sát Khảo sát thường được tiến hành qua bốn bước sau: a. Bước 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống cũ Bước này nhằm tìm hiểu các hoạt động của hệ thống hiện tại để xác định các thế mạnh và các yếu kém của nó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hiện trạng

 1. BÀI GIẢNG MÔN BÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN BIÊN SOẠN: Nguyễn Thị Thanh Thoan BỘ MÔN TIN HỌC
 2. Khảo sát hiện trạng xác định Kh yêu cầu hệ thống Tiến trình khảo sát thu thập thông tin của 1. một tổ chức 2. Các thông tin, dữ liệu cần thu thập 3. Các phương pháp khảo sát thu thập thông tin 4. Các hoạt động xử lý dữ liệu sau khảo sát
 3. 1. Khảo sát hiện trạng HT và 1. thu thập thông tin HT Chia thành 2 giai đoạn: - Giai đoạn khảo sát sơ bộ: nhằm hình thành dự án phát triển HTTT - Giai đoạn khảo sát chi tiết: nhằm thu thập các thông tin chi tiết của HT phục vụ phân tích yêu cầu thông tin của HT và làm cơ sở cho bước thiết kế sau này.
 4. a. Cách tiếp cận a. Cách tiếp cận một tổ chức: Mỗi tổ chức là một HT với những đặc trưng và sự phức tạp riêng của nó. Xem một tổ chức là một hệ thống xã hội – kỹ thuật. Các đặc trưng: -Một lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ -Một mô hình quản lý -Một mô hình tổ chức
 5. Cách tiếp cận một tổ chức Cách Tiếp cận từ trên xuống (TOP DOWN) Tiếp cận từ dưới lên (BOTTOM UP)
 6. Tiiếp cận từ trên xuống T (TOP DOWN) -Về tổ chức: bắt đầu từ bộ phận cao nhất đến bộ phận thấp nhất -Về quản lý: bắt đầu từ người quản lý cao nhất (giám đốc) đến người thực hiện cụ thể (nhân viên) - Về nghiệp vụ: bắt đầu từ nhiệm vụ chung nhất đến công việc cụ thể tại mỗi bộ phận làm việc
 7. b. Các bước khảo sát và thu b. thập thông tin Thu thập thông tin bằng các phương pháp • khác nhau • Củng cố bổ sung kết quả khảo sát • Tổng hợp kết quả khảo sát • Hợp thức hóa kết quả khảo sát
 8. c. Các yêu cầu đặt ra c. Để thu thập được đầy đủ thông tin một • cách đầy đủ nhất, tốt nhất đòi hỏi người phân tích phải chủ động, có sự nghi ngờ, chú ý đến mọi chi tiết, biết đặt ngược lại vấn đề ... • Các kết quả thu được cần theo mẫu và theo chuẩn nhât định
 9. 2. Các thông tin dữ liệu cần 2. thu thập Các mô tả thu được từ cuộc phỏng vấn, các • ghi chú từ quan sát, các phân tích và tổng hợp tài liệu, các kết quả nhận được từ các điều tra, các mẫu biểu báo cáo, các mô tả công việc, các tài liệu khác ...
 10. 2. Các thông tin dữ liệu cần thu thập 2. – bao gồm: bao Mô hình tổ chức (thể hiện qua sơ đồ) • Mô hình quản lý (người quản lý và mối quan hệ giữa • h ọ) Các loại tài liệu và đặc trưng của nó • Các công việc và trình tự thực hiện • Các quy tắc chi phối các hoạt động .. • Các chính sách và các hướng dẫn mô tả bản chất của • kinh doanh Các nguồn lực • Các điều kiện môi trường • Sự mong đợi về HT thay thế của người dùng •
 11. 3. Các phương pháp truyền thống xác 3. định yêu cầu Cách tốt nhất để thu thập thông tin của HT • hiện tại là giao tiếp với những người trong tổ chức mà chính họ trực tiếp hay gián tiếp tác động đến sự hoạt động và thay đổi HT.
 12. 3. Các phương pháp truyền thống xác 3. định yêu cầu Phỏng vấn • • Quan sát tại chỗ • Điều tra bằng bảng hỏi • Nghiên cứu các tài liệu, thủ tục
 13. a. Phỏng vấn (interviews) a. hỏi trực tiếp người có liên quan để thu  là thập thông tin.  Chất lượng cuộc phỏng vấn phụ thuộc: - Sự chuẩn bị - Chất lượng câu hỏi và phương pháp ghi chép - Kinh nghiệm và khả năng giao tiếp của người phỏng vấn
 14. Chuẩn bị phỏng vấn Chu  Thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn và thời gian thực hiện  Chuẩn bị các phương tiện để ghi chép như: Máy ghi âm, các mẫu ghi chép và kế hoạch
 15. Chuẩn bị phỏng vấn Chu
 16. Lựa chọn câu hỏi loại câu hỏi thường sử dụng:  Hai - Câu hỏi mở - Câu hỏi đóng VD: Anh có sao chép mọi dữ liệu ? Về mức độ đạt được của dịch vụ HT? Tập trung vào những vấn đề quan trọng
 17. Lưu đồ công việc
 18. Tiiến hành phỏng vấn T  Phỏng vấn phải có ít nhất hai người: một người hỏi và một người ghi  Đây là một phương pháp chủ yếu cho quá trình phát triển ứng dụng liên kết JAD
 19. Hạn chế khi phỏng vấn  Ưu điểm:Công cụ tốt để thu thập thông tin phong phú  Nhược điểm: - mất nhiều thời gian, căng thẳng, phụ thuộc nhiều vào điều kiện của người được hỏi  Lưu ý: Câu hỏi phải tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu - Cuối buổi cần phải tổng hợp nội dung chính và thỏa thuận cuối cùng.
 20. b. Điều tra bằng bảng hỏi b. (questionaires)  được sử dụng để bổ sung cho phương pháp trên  Thăm dò dư luận  thi thập các ý kiến, các quan điểm, hay đặc trưng có tính đại chúng rộng rãi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2