intTypePromotion=1

Khảo sát kiểu hình miễn dịch của quần thể tương bào trên bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy tại bệnh viện Chợ Rẫy

Chia sẻ: Saobiendo Saobiendo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
12
lượt xem
0
download

Khảo sát kiểu hình miễn dịch của quần thể tương bào trên bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy tại bệnh viện Chợ Rẫy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp đếm tế bào dòng chảy đã được áp dụng tại bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2012 trong chẩn đoán và xếp loại nhiều bệnh tính ác tính huyết học như bạch cầu cấp, u lympho, đa u tuỷ xương. Đây là phương pháp tối ưu dùng để xác định kiểu hình miễn dịch của các dòng tế bào tạo máu ác tính. Nghiên cứu tần suất xuất hiện của một số dấu ấn miễn dịch (CD) trên quần thể tương bào ác tính từ đó đưa ra kiểu hình dấu ấn miễn dịch chẩn đoán bệnh đa u tuỷ xương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát kiểu hình miễn dịch của quần thể tương bào trên bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy tại bệnh viện Chợ Rẫy

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> KHẢO SÁT KIỂU HÌNH MIỄN DỊCH CỦA QUẦN THỂ TƯƠNG BÀO<br /> TRÊN BỆNH NHÂN ĐA U TUỶ XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP<br /> ĐẾM TẾ BÀO DÒNG CHẢY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY<br /> Thái Minh Trung*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Văn Thạo*, Phạm Văn Lợi*<br /> TÓM TẮT<br /> Phương pháp đếm tế bào dòng chảy đã được áp dụng tại bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2012 trong chẩn đoán<br /> và xếp loại nhiều bệnh tính ác tính huyết học như bạch cầu cấp, u lympho, đa u tuỷ xương. Đây là phương pháp<br /> tối ưu dùng để xác định kiểu hình miễn dịch của các dòng tế bào tạo máu ác tính.<br /> Mục tiêu: Nghiên cứu tần suất xuất hiện của một số dấu ấn miễn dịch (CD) trên quần thể tương bào ác<br /> tính từ đó đưa ra kiểu hình dấu ấn miễn dịch chẩn đoán bệnh đa u tuỷ xương.<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 75 bệnh nhân đa u tuỷ xương từ tháng<br /> 8/2018 đến tháng 6/2019 tại khoa Huyết học, bệnh viện Chợ Rẫy. Các dấu ấn miễn dịch được sử dụng trong<br /> phân tích kiểu hình miễn dịch bao gồm: CD45, CD38, CD138, CD19, CD45, CD56, CD27, CD28, CD81,<br /> CD117, CyKappa, CyLambda, Beta-2-Microglobulin.<br /> Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 58,1 tuổi, nhóm bệnh nhân nam chiếm 48% và nữ là<br /> 52%, tỷ lệ nam/ nữ là 0,9. Các dấu ấn miễn dịch CD38, CD138 và Beta-2-Microglobulin gặp trong 100%<br /> bệnh nhân bị đa u tuỷ, CD56 gặp trong 82,7%, CD45 gặp trong 17,3%, CD19 gặp trong 2,7%, CyKappa là<br /> 58,7%, CyLambda là 41,3%. Các dấu ấn CD27, CD28, CD81, CD117 với tần suất tương ứng là 8,0%,<br /> 9,3%, 34,7%, 32,0%.<br /> Kết luận: Kiểu hình miễn dịch thường gặp của tương bào trên bệnh nhân đa u tuỷ xương là CD45-<br /> CD38brightCD138+CD19-CD56+CyKappa; CyLambda.<br /> Từ khoá: đa u tuỷ xương, đếm tế bào dòng chảy, kiểu hình miễn dịch<br /> ABSTRACT<br /> SURVEY OF THE IMMUNOPHENOTYPES OF PLASMA CELLS IN MULTIPLE MYELOMA<br /> BY FLOW CYTOMETRY MEASURES IN CHO RAY HOSPITAL<br /> Thai Minh Trung, Tran Thanh Tung, Nguyen Van Thao, Pham Van Loi<br /> * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 6 - 2019: 349 - 353<br /> Flow Cytometry methods has been applied in Cho Ray Hospital since 2012 in immunophenotyping for<br /> Multiple myeloma, Lymphoma, Leukemia. This is a high precision technique that allow us to detect the phenotype<br /> expression of malignant blood disease.<br /> Objective: Study the characteristic and the rate of occurrence of some cluster of differentiation (CD) in<br /> Multiple myeloma.<br /> Subjects and Methods: descriptive study was carried on 75 Multiple myeloma patients first diagnosed in<br /> Cho Ray Hospital from August 2018 to June 2019. The panel of CD is used in analysis obtains: CD45, CD38,<br /> CD138, CD19, CD45, CD56, CD27, CD28, CD81, CD117, CyKappa, CyLambda, Beta – 2 – Microglobulin.<br /> Results: the average age is 58.1, Male is 48% and Female is 52%, Male:Female is 0.9. 100% patients<br /> expressed with CD38, CD138, Beta-2-Microglobulin, CD56 is 8.7%, CD45 is 17.3%, CD19 is 2.7%, CyKappa<br /> <br /> *Bệnh viện Chợ Rẫy<br /> Tác giả liên lạc: BS. Thái Minh Trung ĐT: 0908 513 207 Email: tmtflute@gmail.com<br /> <br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học 349<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019<br /> <br /> is 58.7%, CyLambda is 41.3%. CD27, CD28, CD81, CD117 expressed in 8.0%, 9.3%, 34.7%, 32.0%.<br /> Conclusion: The Immunophenotypes of plasma cells in Multiple myeloma patients is CD45-<br /> CD38brightCD138+CD19-CD56+ CyKappa; CyLambda.<br /> Keywords: multiple myeloma, flow cytometry, immunophenotypes<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đa u tuỷ xương<br /> (dựa theo tiêu chuẩn của nhóm làm việc quốc tế<br /> Đa u tuỷ xương là bệnh lý ác tính do tăng<br /> về đa u tuỷ năm 2006) gồm:<br /> sinh quá mức tế bào tương bào trong tuỷ dẫn<br /> đến biến chứng nhiều cơ quan. Việc chẩn đoán Tương bào trong tuỷ xương ≥ 10% hoặc có u<br /> bệnh đa u tuỷ xương dựa vào nhiều xét nghiệm tương bào.<br /> như: tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, tế bào Có protein đơn dòng trong huyết thanh.<br /> học tuỷ xương, các xét nghiệm sinh hoá và hình Có bằng chứng của tổn thương cơ quan<br /> ảnh học, bên cạnh đó đếm tế bào dòng chảy đích là hậu quả của rối loạn tăng sinh dòng<br /> (FCM) là một phương pháp hỗ trợ chẩn đoán và tương bào:<br /> phát hiện kiểu hình miễn dịch của tương bào bất - Tăng canxi máu ≥2,75 mmol/L (≥11,5<br /> thường trong bệnh đa u tuỷ xương để theo dõi mg/dL).<br /> tồn lưu tế bào ác tính sau điều trị. - Suy thận: creatinine ≥2 mg/dL (≥173<br /> Mục tiêu umol/L).<br /> Nghiên cứu tần suất xuất hiện của một số - Thiếu máu: thiếu máu đẳng sắc đẳng bào<br /> dấu ấn miễn dịch (CD) trên quần thể tương bào (Hb
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2