intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo sát một số đặc điểm của nam giới liên quan với nhu cầu tình dục trên người cao tuổi

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

44
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát một số đặc điểm của nam giới liên quan với nhu cầu tình dục trên người cao tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát một số đặc điểm của nam giới liên quan với nhu cầu tình dục trên người cao tuổi

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NAM GIỚI LIÊN QUAN<br /> VỚI NHU CẦU TÌNH DỤC TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI<br /> Võ Trung Dũng*, Nguyễn Văn Trí*, Lê Thị Kim Nhung*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: khảo sát một số đặc điểm của nam giới liên quan với nhu cầu tình dục trên người cao tuổi.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả,cắt ngang.<br /> Kết quả: Có 390 nam giới trên 60 tuổi, thấp nhất là 60, cao nhất là 101 tuổi. Tuổi trung bình là 71,2 ± 7,9.<br /> Tỷ lệ có quan hệ tình dục (QHTD)trong 4 tuần ở người cao tuổi là 45.6% và giảm dần theo tuổi. Người có bệnh<br /> mạn tính có tỷ lệ quan hệ tình dục thấp hơn so với những người khác. Rượu bia làm tăng khả năng hoạt động<br /> tình dục ở người cao tuổi. Người có tập TDTT thì có tỷ lệ QHTD cao hơn người không tập TDTT. Người có thu<br /> nhập cao thì tỷ lệ QHTD cao hơn người có thu nhập thấp. Người có trình độ học vấn càng cao thì có tỷ lệ QHTD<br /> càng cao. Người có quan hệ ngoài hôn nhân thì có nhu cầu QHTD cao hơn những người không có quan hệ ngoài<br /> hôn nhân.<br /> Kết luận: Bệnh mạn tính làm giảm tỉ lệ QHTD, có uống rượu bia, có tập TDTT, có thu nhập cao và có quan<br /> hệ ngoài hôn nhân làm tăng tỉ lệ QHTD ở người cao tuổi.<br /> Từ khóa: Tình dục, người cao tuổi<br /> <br /> ABSTRACT<br /> SURVEY OF SOME CHARACTERISTICS OF MEN RELATED SEXUAL NEEDS<br /> WITHIN THE ELDERLY<br /> Vo Trung Dung, Nguyen Van Tri, Le Thi Kim Nhung<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 3- 2014: 198-202<br /> Objective: Survey some of thecharacteristics associated with male sexual neatherly<br /> Methods: retrospective, described<br /> Results: There are 390 men over 60 years old, the lowest is 60, highest is 101 years old. Mean age was<br /> 71.2±7.9. The incidence of sexual intercourse (sex) for 4 weeks in the elderly is 45.6% decreases with age. People<br /> with chronic illnesses sex ratio is lower than the other, alcohol increases the likelihood of sexual activity in the<br /> elderly. The person do exercise is sex ratio higher than the other, The high-income earners, there is sex ratio higher<br /> than low-income earners. Educated people have rate of sexual intercourse higher than the other. The relations<br /> outside of marriage,the sexualneedsthan those whodo nothaverelationshipsoutside marriage<br /> Conclusion: Chronic disease reduce the incidence of sex. Drinking alcoholic, doing exercise, having high<br /> incomes and relationships outside marriage increased sex ratio in the elderly.<br /> Keywords: Sexuality, elderly<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Mở đầu<br /> Tuổi thọ ngày càng tăng, sức khỏe tâm sinh<br /> lý người cao tuổi được cải thiện, những người<br /> đàn ông và cả phụ nữ cũng mong muốn có một<br /> <br /> cuộc sống hoạt động tình dục được thỏa mãn.<br /> Mặc dù 1/3 người cao tuổi báo cáo ít nhất có một<br /> vấn đề về tình dục, nhưng gần 60% trong số đó<br /> muốn duy trì hoạt động tình dục với sự suy<br /> giảm không đáng kể(5). Hội Đồng Quốc Gia về<br /> Người cao tuổi Hoa Kỳ (NCOA) năm 2005 khảo<br /> <br /> * Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên lạc: BS. Võ Trung Dũng<br /> ĐT: 0903.864557<br /> <br /> 198<br /> <br /> Email: vodung272000@yahoo.com<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> sát cho kết quả 71% nam giới ở trong nhóm tuổi<br /> 60-69 và 57% nam giới ở độ tuổi 70-79 có quan<br /> hệ tình dục ít nhất một lần mỗi tháng, cũng theo<br /> nghiên cứu này cho thấy 27% nam giới ở độ tuổi<br /> 80-89 có hoạt động tình dục ít nhất một lần mỗi<br /> tháng(2).<br /> Tại khoa nam học Bệnh viện Bình Dân<br /> TPHCM, số lượt người cao tuổi đến khám ngày<br /> một đông, chủ yếu bệnh nam khoa và các vấn đề<br /> liên quan tình dục tuổi già. Tuy nhiên, cho đến<br /> nay chưa có nghiên cứu nào khảo sát về nhu cầu<br /> QHTD ở người cao tuổi.<br /> Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này<br /> nhằm khảo sát một số yếu tố liên quan với nhu<br /> cầu quan hệ tình dục ở người cao tuổi góp phần<br /> đề ra những định hướng chăm sóc sức khỏe toàn<br /> diện nói chung và đặc biệt là sức khỏe tình dục<br /> cho người cao tuổi.<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> Bảng 1: Phân bố theo nhóm tuổi<br /> QHTD / 4 tuần<br /> Không<br /> Có<br /> 60-69 tuổi 73<br /> (38,0%)<br /> 119<br /> (62,0%)<br /> 70-79 tuổi 86<br /> (62,8%)<br /> 51<br /> (37,2%)<br /> > 80 tuổi 53<br /> (86,9%)<br /> 8<br /> (13,1%)<br /> Tổng<br /> 212<br /> 178<br /> <br /> Nhóm tuổi<br /> <br /> QHTD/ 4 tuần<br /> Tổng<br /> p<br /> Không<br /> Có<br /> Có bệnh 115 (61,5%) 72 (38,5%) 178<br /> 0,007<br /> Không bệnh 97 (47,8%) 106 (52,2%) 203<br /> Bệnh mãn<br /> tính<br /> <br /> Nhận xét: Người có bệnh mạn tính thì tỉ lệ có<br /> QHTD trong 4 tuần thấp hơn người không có<br /> bệnh mạn tính (P
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2