intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân hẹp khí quản trước và sau phẫu thuật tại BVNĐ2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

11
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân hẹp khí quản trước và sau phẫu thuật tại BVNĐ2 trình bày khảo sát một số đặc điểm ở bệnh nhân HKQ trước và sau phẫu thuật tại BVNĐ2 từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân hẹp khí quản trước và sau phẫu thuật tại BVNĐ2

 1. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN HẸP KHÍ QUẢN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT TẠI BVNĐ2 KHOA HỒI SỨC BV NHI ĐỒNG 2
 2. NỘI DUNG ❖ Đặt vấn đề ❖ Mục tiêu nghiên cứu ❖ Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ❖ Kết quả và bàn luận ❖ Kết luận ❖ Kiến nghị
 3. ĐẶT VẤN ĐỀ ❖ Hẹp khí quản (HKQ) là một bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều quá trình thông khí của phổi, đòi hỏi phải được can thiệp sớm. ❖ Số lượng bệnh nhân (BN) HKQ tăng lên qua từng năm ❖ Bệnh rất khó chẩn đoán trong giai đoạn sớm ❖ Chưa có một quy trình cụ thể hỗ trợ trong chăm sóc BN HKQ trước và sau mổ.
 4. ĐẶT VẤN ĐỀ Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm khảo sát đặc điểm riêng biệt của những BN HKQ, để xây dựng nên một quy trình can thiệp chăm sóc tốt nhất .
 5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Khảo sát một số đặc điểm ở bệnh nhân HKQ trước và sau phẫu thuật tại BVNĐ2 từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017.
 6. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu cụ thể: 1. Xác định tỉ lệ, đặc điểm dịch tễ học đối tượng nghiên cứu 2. Xác định tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng BN trước và sau phẫu thuật HKQ 3. Xác định tỉ lệ các tai biến và diễn tiến nặng trên BN có HKQ
 7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu mô tả loạt ca. Đối tượng nghiên cứu Tất cả BN có chẩn đoán HKQ được phẫu thuật tại BV NĐ2 từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017
 8. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cỡ mẫu ❖ Lấy toàn bộ mẫu. ❖ Tiêu chí loại trừ: không Thu thập số liệu: Theo bệnh án mẫu thiết kế sẵn
 9. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm dịch tễ: ➢Tuổi
 10. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢ Giới tính ➢ Địa chỉ: 44,8% 24,2%
 11. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢ Lý do nhập viện: 3,4% 13,8% 62,1% 20,7%
 12. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 2. Đặc điểm trước phẫu thuật: ➢Tình trạng hô hấp của bệnh nhân:
 13. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢Hỗ trợ hô hấp khi mới nhập vào khoa:
 14. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢ Số lượng, tính chất đàm nhớt của BN: ➢Thao tác đưa ống hút vào: 52% 48% 18% 82% 65% 35% Trung bình số lần hút đàm = 6 lần/ ngày
 15. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢Tình trạng thân nhiệt của bệnh nhân: 35%
 16. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢ Xuất hiện cơn tím, co thắt: 75.9% 100% bệnh nhân tím khi thay đổi tư thế Tư thế tốt nhất là nằm đầu cao
 17. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3. Đặc điểm sau phẫu thuật: Chẩn đoán Số lượng Tỉ lệ(%) (n=29) Hẹp khí quản 23 80 Tái hẹp KQ 05 17 Hẹp KQ sau đặt NKQ 1 3 Vị trí hẹp khí quản Hẹp 1/3 trên khí quản 1 3 Hẹp 1/3 giữa khí quản 11 37 Hẹp 1/3 dưới khí quản 17 60 Mức độ hẹp Hẹp
 18. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 100% 100%
 19. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢Tình trạng thân nhiệt của bệnh nhân sau PT: 48%
 20. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ➢ Sp02 của BN sau PT: 79% 18% 3%
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2