intTypePromotion=1

Khảo sát quản lý hệ thống chất thải rắn quận 5 - tphcm và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp giai đoạn 2012-2020

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
181
lượt xem
50
download

Khảo sát quản lý hệ thống chất thải rắn quận 5 - tphcm và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp giai đoạn 2012-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay phương tiện thu gom chủ yếu trên địa bàn Quận 5 – Tp.HCM đa số là thùng 660L, xe ba gác máy, xe ba bánh, xe thùng tự chế bằng sắt… Đề xuất Vì các loại chất thải đã được phân loại ngay từ đầu nên số lượng cũng như tính chất của các loại phương tiện thu gom, vận chuyển cần phải được tân trang sao cho hợp lý hơn để đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật cũng như thời gian thu gom và vận chuyển thể tích khoảng 600L ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát quản lý hệ thống chất thải rắn quận 5 - tphcm và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp giai đoạn 2012-2020

 1. BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT THẢI RẮN Q5_TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP GIAI ĐOẠN 2012-2020 GVHD: TH SỸ. VŨ HẢI YẾN SVTH: NGUYỄN DUY HIỆP
 2. Nội Dung Trình Bày 1 ĐẶT VẤN ĐỀ HIỆN TRẠNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐẾN NĂM 2020 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU GOM PHÙ HỢP VỚI ĐỊA BÀN QuẬN 5 KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 5
 3. ĐĂT VÂN ĐỀ ̣ ́ 82%
 4. KHảO SÁT Hệ THốNG QUảN LÝ CHấT THảI RắN TRÊN ĐịA BÀN QUậN 5 Hệ thống quản Hệ thống quản th lý kỹ thuật lý hành chính
 5. Hệ THốNG QUảN LÝ HÀNH CHÍNH TH UBND QUẬN 5 CTY CÔNG  PHÒNG QUẢN UBND TRÌNH  LÝ- ĐÔ THỊ PHƯỜNG GTCC TỔ MÔI LỰC LƯỢNG ĐỘI VỆ ĐỘI VẬN TRƯỜNG DÂN LẬP CHUYỂN SINH
 6. Hệ THốNG QUảN LÝ Kỹ THUậT TH Bô rác 417 Xe đầu kéo Trần phú Xe thùng Bô rác 252 Nguồn thải Bãi chôn lấp Hàm tử 660L Điểm hẹn Xe ép lớn Bô rác Lạc Xe ép nhỏ Long Quân
 7. HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN TỪ HỘ DÂN  L ựclương thu gom rác dân lập  Hiện tại Quận 5 có 255 người đăng ký hành nghề thu gom rác dân lập tại 15 phường
 8. HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN TỪ HỘ DÂN  Lực lượng thu gom rác công lập Lực lượng thu gom công lập chỉ thu gom rác hộ gia đình ở  chung cư hay trong chợ  Phương tiện thu gom:  Thùng 660L, để thu gom rác toàn bộ các hộ gia đình, lực lượng công lập sử dụng khoảng 50 thùng 660L/ngày.
 9. HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN TỪ HỘ DÂN Vị trí Số hộ Thời gian thu gom C/c Sư Vạn Hạnh 330 06giờ 30-07 giờ30 10giờ- 16giờ 30 C/c Ngô Quyền 68 01giờ – 02giờ 18giờ -20giờ C/c 94 Hùng Vương 30 02giờ-03giờ 10giờ-11giờ C/c Nguyễn Án 28 05giờ -16giờ30 C/c Phan Văn Trị 220 03giờ-04giờ30 18giờ-19giờ Lô B_ C/c Hùng Vương 60 02giờ-02giờ 30 Lô C_ C/c Hùng Vương 32 16 giờ -16giờ30 Lô G_ C/c Hùng Vương 186 06giờ 30-07giờ30 10giờ- 16giờ 30 C/c Viễn Đông 68 01giờ – 02giờ 18giờ -20giờ
 10. HỆ THỐNG ĐIỂM HẸN Hiện tại quận 5 có hơn 30 điểm hẹn nằm rải rác trên địa bàn  quận, trong đó có 3 điểm hẹn lớn tiếp nhận với số lượng rác nhiều : điểm ép 350 A Hàm tử, điểm hẹn Cầu Bà Đô, điểm hẹn xóm Củi…
 11. HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN  Độivận chuyển quận 5 hiện có 1 xe ép nhỏ 4 tấn, 2 xe Lavi và 7 xe ép lớn (7-10 tấn) và 1 xe xúc, tuy nhiên bình thường chỉ có một xe ép nhỏ, 6 xe ép lớn, và 1 xe lavi hoạt động
 12. HỆ THỐNG QUYẾT RÁC ĐƯỜNG PHỐ Địa chỉ các tổ vệ sinh:   + Tổ 1: 23 công nhân, ĐC: 98 bis Lê Hồng Phong  + Tổ 2: 37 công nhân, ĐC: 252 Hàm Tử  + Tổ 3: 30 công nhân, ĐC: 83 Nguyễn Duy Dương  + Tổ 4: 39 công nhân, ĐC: 14L Chung cư Hùng Vương  + Tổ 5: 44 công nhân, ĐC: 2 Tân Thành  Tổng số công nhân quét đường: 173 người
 13. HỆ THỐNG QUYẾT RÁC ĐƯỜNG PHỐ Khối lượng rác: Bình quân cho một xe thu gom là 500kg. Diện tích quét: 1.914.970m2/ngày
 14. NHẬN XÉT VỀ HỆ HỐNG THU GOM  Thiết bị lưu trữ tại nguồn không đồng bộ, không kín  Phương tiện thu gom cũ kỹ, lạc hậu  Thời gian thu gom không cố định  Thời gian tập trung tại các điểm hẹn là quá lâu
 15. Dự báo diễn biến khối lượng thành phần rác sinh hoạt trên địa bàn Quận đến năm 2020
 16. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5- TP.HCM ĐẾN NĂM 2020 Đề xuất hệ thống quản lý kỹ thuật chất thải rắn Đề xuất biện pháp phân loại chất thải rắn tại nguồn Đề xuất phương tiện thu gom và cách thức thu gom ĐỀ XUẤT Đề xuất địa điểm và thiết kế các điểm hẹn lớn Đề xuất tuyến thu gom và vận chuyển rác thải Đề xuất phương pháp chế biến phân rác
 17. Đề XUấT Hệ THốNG QUảN LÝ Kỹ THUậT CHấT THảI RắN Chất thải  NM. Xử lý  nguy hại  CTNH Cặn  bã Sản phẩm Tái chế bán ra thị trường Rác hữu cơ  Nguồn  và vô cơ thải ( khó PH) TP. Không  tái chế Chôn lấp hợp vệ sinh Cặn bã Rác hữu cơ  dễ phân huỷ Sản phẩm  TP. SX  bán ra thị  Phân Rác trường 
 18. PHÂN LOạI TạI NGUồN Danh muïc phaân loaïi Rác hữu cơ dễ Rác tái chế Các loại rác phân hủy ( thùng ( thùng màu khác ( thùng màu xanh) vàng) màu đen) Rau quả Kim loại Tro, gạch Thực phẩm Nắp lọ Sành sứ Thủy tinh Vải Laù caây Sản phẩm nông Gỗ Nilon nghiệp Các chất hữu cơ Giấy Thạch cao khác
 19. Đề XUấT PHƯƠNG TIệN THU GOM VÀ CÁCH THứC THU GOM Hiện nay phương tiện thu gom chủ yếu trên địa bàn Quận 5  – Tp.HCM đa số là thùng 660L, xe ba gác máy, xe ba bánh, xe thùng tự chế bằng sắt… Đề xuất  Vì các loại chất thải đã được phân loại ngay từ đầu nên số lượng cũng như tính chất của các loại phương tiện thu gom, vận chuyển cần phải được tân trang sao cho hợp lý hơn để đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật cũng như thời gian thu gom và vận chuyển thể tích khoảng 600L
 20. PHƯƠNG TIÊN VÂN CHUYÊN ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ Bang thông kê cac loai xe ep rac ̣ Số lượng xe Tổng khối  115­125  Loai xe ́ (chiêc) lượng thu gom  tấn/ngày 3     Xe ép rác 2­2.5 tấn  Rác hộ dân 72% 4 Xe ép rác 5­6 tấn Rác chợ  13% 4 Xe ép rác 6­8 tấn Rác đường phố,  15% 3 Xe ép rác 10 tấn các cơ quan  trường học  3 Xe ép rác 11tấn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản