intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương học phần Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ĐH Thủy Lợi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của học phần bao gồm: Giới thiệu môn học và mối liên quan với ngành, môn học khác; những vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp; các công cụ pháp lý của hệ thống quản lý môi trường; một số phương cách và nguyên tắc liên quan đến quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệp; quan trắc và giám sát môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ĐH Thủy Lợi

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Trình độ đào tạo: Đại học KHOA: Môi trường BỘ MÔN: Môi trường HỌC PHẦN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ( ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR URBAN AND INDUSTRIAL ZONE) Mã số : EVE438 (theo tiêu chuẩn ECTS) 1. Số tín chỉ : 3 TC 2. Số tiết : tổng : 45; LT: 29; BT: 14 KT: 2 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Môn bắt buộc cho ngành: - Môn tự chọn cho ngành: Kỹ thuật môi trường 4. Phương pháp đánh giá: - Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp □, Viết X, Thi trên máy tính □; Thời gian thi: cuối kỳ -Thành phần điểm: Điểm quá trình %: 35; Điểm thi kết thúc %:65 ( thi cuối kỳ - thi viết) - Đánh giá điểm quá trình: - Đánh giá theo thang điểm 10, trong đó Các thành phần điểm Số lần Mô tả Thời gian Trọng số Lên lớp đầy đủ Tất cả Vắng 1 buổi không có lý do 30% các buổi trừ 10% điểm quá trình học Ngoài điểm danh, có tính đến tham gia phát biểu trong giờ học Bài kiểm tra trên lớp 1 lần lấy Thời gian kiểm tra là 60 - Hết 30% điểm 3 phút với 3 câu tự luận ngắn chương 3 gọn từ chương 1 đến chương 3; mỗi câu hỏi thuộc 1 chương. 1
  2. Bài tập tiểu luận 1 lần lấy - trong số 40% điểm cho bài - nộp bài 40% điểm 4 tập lớn phân bổ điểm như TL trước sau: khi kết 20% điểm trình bày báo thúc môn cáo bản cứng nộp học 1 10% điểm trình bày và trả buổi và lời câu hỏi trước lớp báo cáo , 10% tham gia thảo luận) TL ở buổi học cuối Tổng điểm quá trình 35% Thi cuối kỳ 1 - 90 phút thi viết cấm sử 1-2 tuần 65% dụng tài liệu sau khi - 3 câu hỏi tự luận: kết thúc môn học Ghi chú: Sinh viên nào vắng mặt nhiều quá 20%, hoặc không có điểm kiểm tra và bài tập lớn hoặc phạm quy( 0F) sẽ không được dự thi kết thúc học phần - Cấu trúc đề thi (theo thang nhận thức Bloom): Mức Nhớ Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Sáng tạo Tỷ lệ (%) 35 25 25 10 5 0 5. Điều kiện ràng buộc môn học - Môn tiên quyết : không; - Môn học trước: Quản lý tài nguyên môi trường (ENV 316), đánh giá tác động môi trường (ENV 326) - Môn học song hành: - Ghi chú khác: 6. Nội dung tóm tắt môn học - Tiếng Việt : Giới thiệu các kiến thức cơ sở và phương pháp luận/công cụ quản lý môi trường cho đô thị và khu công nghiệp - Tiếng Anh : To introduce basic knowledge and methodology/tool related to environmental management for urban and industrialization zones 7. Cán bộ tham gia giảng dạy Chức Học hàm, Điện thoại TT Họ và tên Email danh, học vị liên hệ chức vụ 1 Vu Hoàng Hoa PGS.TS 0918355497 hoanghoavu@tlu.edu.vn Nguyễn Thị TS 0912388214 Thangntx@tlu.edu.vn GV 2 Xuân Thắng Nguyễn Thị PGS.TS 0359607643 hangntm@tlu.edu.vn 3 Minh Hằng 2
  3. 8. Tài liệu học tập Giáo trình [1]. Phạm Ngọc Đăng, 2010, Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp [2] Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, 2010, Quản lý chất lượng môi trường Tài liệu tham khảo [3] Vũ Hoàng Hoa, 2014, Giám sát môi trường; bài giảng Cao học của giáo viên. [4] Lưu Đức Hải & nnk, 2009, Cẩm nang quản lý môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục, (# 000014122) [5]. John Randolph, 2004, Environmental Land use Planning and Management, Island Press, London, (# 000001437) [6]. Lê Thanh Hải, 2016, Giáo trình Quản lý môi trường Khu Công nghiệp; Nhà xuất bản ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 9. Nội dung chi tiết Chương Nội dung Hoạt động dạy Số tiết và học Tổng LT BT TH Giới thiệu môn học và mối liên quan *GV tự giới thiệu 1 1 0 0 với ngành, môn học khác bản thân; tóm tắt ý nghĩa của môn học; cách đánh giá điểm quá trình và thi hết môn, giáo trình và tài liệu tham khảo; kinh nghiệm và phương pháp học tập để đạt kết quả tốt; *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về môn học nếu cần thiết; Chương1 Những vấn đề môi trường đô thị và GV thuyết trình, 9 8 1 0 khu công nghiệp sử dụng power point+hình ảnh 1.1 Giới thiệu chung thực tế giảng. yêu 3 1.2 Các tiêu chí đánh giá MT đô thị và cầu SV tự tìm đọc 3 KCN TL về hiện trạng 1.3 Hiện trạng MT đô thị Việt Nam MT 2 GIới thiệu yêu cầu 1 1.4 Hướng dẫn về bài tập nhóm NC thực tiểu luận, cách lựa trạng MT đô thị/KCN nghiên cứu chọn tên đề tài tiểu (nhóm NC) luận và yêu cầu giới hạn phạm vi 3
  4. tiểu luận Chương Các công cụ pháp lý của hệ thống Giáo viên thuyết quản lý môi trường giảng + viết bảng+ 9 6 3 0 2 PP+ ví dụ thực tế 2.1 Luật pháp quản lý MT đô thị và KCN minh họa 3 2.2 Hệ thống quản lý MT ISO 14000 Giảng viên giới 3 2.3 Các tiêu chuẩn chất lượng MT thiệu các cơ sở pháp lý liên quan 2.4 Hệ thống quản lý Nhà nước về MT QLMT, QCVN 2.5 Các yếu tố của mô hình đô thị/KCN hiện hành và yêu bền vững cầu SVtự đọc, thảo 2.6 Trách nhiệm của cộng đồng luận; THẢO LUẬN NHÓM NỘI DUNG GIới thiệu yêu cầu 3 LIÊN QUAN CHƯƠNG 2 tiểu luận, cách lựa chọn tên đề tài tiểu luận và yêu cầu giới hạn phạm vi tiểu luận * SV thảo luận về chính sách QLMT, Trả lời các câu hỏi truy vấn; Đặt câu hỏi thắc mắc về bài học và tiểu luận nếu có; Chương Một số phương cách và nguyên tắc Giáo viên thuyết 8 5 3 0 3 liên quan đến quản lý môi trường giảng + viết bảng+ đô thị và khu công nghiệp PP+ ví dụ thực tế minh họa 3.1 Các cơ sở pháp lý 1 Giảng viên hướng 3.2 Phương cách quản lý MT đô thị và dẫn, gợi mở thảo 3 KCN luận về các cơ sở Thảo luận nhóm nghiên cứu cụ thể về pháp lý chính, các 3 - các chính sách MT phương thức quản - phương pháp quản lý lý hiện hành ở VN QHMT và yêu cầu SV chuẩn bị cho thảo luận; Chương Quản lý các thành phần môi trường Giáo viên thuyết 9 6 1 2 4 đô thị và khu công nghiệp giảng + viết bảng+ PP+ ví dụ thực tế 4.1 Một số nguyên tắc quản lý MT 3 4
  5. 4.2 Quản lý các thành phần môi trường minh họa đô thị và KCN Giảng daỵ lồng 4.3 Quản lý sức khỏe và an toàn lao động ghép trao đổi thông tin, VD thực 4.4 Giáo dục MT và vai trò của cộng 2 tế đồng THẢO LUẬN nhóm về hiện trạng 1 QLMT của khu vực nghiên cứu TỔNG KẾT chương và KIỂM 1 2 Thực hiện kiểm tra TRA GIỮA KỲ tương tự thi hết môn Chương Quan trắc và giám sát môi trường Giáo viên thuyết 9 3 6 0 5 giảng + viết bảng+ PP+ ví dụ thực tế 5.1 Khái niêm, mục đích, yêu cầu về minh họa 1 quan trắc và giám sát môi trường GIới thiệu yêu cầu 5.2 1 Hệ thống quan trắc môi trường tiểu luận, cách lựa chọn tên đề tài tiểu 1.Sơ lược mạng lưới quan trắc MT luận và yêu cầu trên thế giới giới hạn phạm vi tiểu luận 2. Sơ lược mạng lưới quan trắc MT * SV thảo luận về Việt Nam chính sách QLMT 5.3 Yêu cầu trong bố trí hệ thống GSMT liên quan nội dung 1 KCN 2 chương: Trả lời 5.4 Bài tập thiết lập sơ đồ hệ thống các câu hỏi truy 3 GSMT KCN/đô thị vấn; Đặt câu hỏi thắc mắc về bài 3 Trình bày BT nhóm và tổng kết học và tiểu luận nếu có; Tổng cộng 45 29 14 2 10. Chuẩn đầu ra của môn học - Kiến thức : + Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, phân tích dự báo các tác động đến môi trường từ các quá trình/hoạt động phát triển tại các đô thị/khu công nghiệp đến chất lượng môi trường để có thể đưa ra các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững (tiêu chí 2) + Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quản lý các hoạt động phát triển, đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trương + Nắm vững các kiến thức để có thể dự báo và đánh giá tác động của các hoạt động KCN/đô thị đến môi trường - Kỹ năng: 5
  6. + Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và trình bày về các vấn đề liên quan đến môi trường đô thị/KCN (Tiêu chí 9) + Có khả năng đề xuất các giải pháp để bảo vệ môi trường cho đô thị/KCN theo định hướng phát triển BV, theo quy hoạch PTKTXH của địa phương (Tiêu chí 10) + Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm (Tiêu chí 14) - Phẩm chất, đạo đức: (tiêu chí 16) + Trung thực trong khoa học và trong hoạt động nghề nghiệp + Có tình yêu thiên nhiên và môi trường + Có lối sống lành mạnh, giản dị, tư tưởng vững vàng, tôn trọng pháp luật 11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra • Thuyết trình + viết bảng + sử dụng máy tính trình chiếu dùng máy chiếu • Hướng dẫn tự tìm hiểu thông tin về các dự án thực tế và tự đọc thêm các văn bản pháp lý liên quan • Hướng dẫn làm tiểu luận về quản lý MT một khu vực đô thị hoặc KCN cụ thể • Thảo luận và trình bày nhóm Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019 TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN (Phụ trách ngành đào tạo) (Phụ trách học phần) PGS.TS. Bùi Quốc Lập PGS.TS. Bùi Quốc Lập PGS.TS. Bùi Quốc Lập 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2