intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Dùng cho Học viên cao học ngành Khoa học môi trường)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

37
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về lượng và chất của phát triển bền vững, các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững, hiện trạng và thách thức về môi trường toàn cầu và Việt Nam, phương pháp đánh giá môi trường, các công cụ quản lý nhà nước về môi trường, vận dụng các công cụ quản lý môi trường trong thực tiễn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Dùng cho Học viên cao học ngành Khoa học môi trường)

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Dùng cho Học viên cao học ngành Khoa học môi trường) Số tín chỉ: 02 Mã số: EMS621 Giảng viên: 1. PGS.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG 2. TS. NGUYỄN CHÍ HIỂU Thái Nguyên, 2017 1
  2. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: EMS621 - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: Chiến lược và chính sách môi trường - Học kỳ: 2 - Bộ môn phụ trách: Kinh tế và Quản lý môi trường II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nông - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp - Địa chỉ: Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn; ngocnongtn@yahoo.com.vn Điện thoại: 0983 640 215 (mobile) Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Chí Hiểu - Chức danh khoa học: Tiến sỹ, Giảng viên - Địa chỉ: Email: chihieu.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0983640119 III. Mục tiêu học phần Học viên sẽ được trang bị những kiến thức về lượng và chất của phát triển bền vững, các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững, hiện trạng và thách thức về môi trường toàn cầu và Việt Nam, phương pháp đánh giá môi trường, các công cụ quản lý nhà nước về môi trường, vận dụng các công cụ quản lý môi trường trong thực tiễn Việt Nam. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: - Những vấn đề môi trường bức xúc toàn cầu hiện nay. - Lượng và chất của phát triển bền vững, các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững, các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững. - Nội dung, nguyên tắc quản lý môi trường, các công cụ quản lý nhà nước về môi trường. - Vận dụng các công cụ quản lý môi trường trong thực tiễn Việt Nam và các địa phương. 2
  3. V. Nhiệm vụ của học viên: - Tham dự ít nhất 80 % số tiết lý thuyết - Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học - Tham dự kiểm tra, làm bài thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên - Thi hết môn học, viết tiểu luận về chủ để liên quan đến nội dung học phần. VI. Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng, giáo trình [1] Lưu Đức Hải, 2010. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2. Tài liệu tham khảo [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015. Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Website: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen- Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx. [2] Lưu Đức Hải, 2005. Cơ sỏ khoa học môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội [3] Nguyễn Đình Hòe, 2005. Môi trường và phát triển bền vững. NXB Giáo dục [4] Lưu Đức Hải, Phạm Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Hoàng Liên, Vũ Quyết Thắng, 2010. Cẩm nang quản lý môi trường. NXB Giáo dục Việt Nam. [5] Lê Văn Khoa, Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt, 2010. Môi trường và phát triển bền vững. NXB Giáo dục Việt Nam. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên Dự lớp: 90% số giờ giảng trên lớp. - Thảo luận: 100% số giờ thảo luận. - Tiểu luận/bài tập: Hoàn thành 100 % số bài tiểu luận - Kiểm tra giữa kỳ: Bằng đánh giá bài chuyên đề. - Thi cuối học kỳ: Bằng bài viết tiểu luận. VIII. Thang điểm đánh giá học viên Thang điểm 10,0 (lấy 1 chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Chuyên cần: trọng số: 0,2 - Điểm 2: Bài kiểm tra chuyên đề: trọng số: 0,3 - Điểm 3: Bài tiểu luận, trọng số: 0,5 IX. Nội dung chi tiết học phần Tài liệu Tài liệu TT Nội dung bắt buộc tham khảo học Những vấn đề môi trường bức xúc toàn cầu 1 [1] [5] hiện nay 2 Lượng và chất của phát triển bền vững, các [1] [5] 3
  4. tiêu chí đánh giá phát triển bền vững, các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững. Nội dung, nguyên tắc quản lý môi trường, các công cụ quản lý nhà nước về môi trường: 3 [1] [1], [4], Công cụ pháp luật, công cụ kỹ thuật, công cụ kinh tế. Vận dụng các công cụ quản lý môi trường [1], [2], [3], 4 [1] trong thực tiễn Việt Nam và các địa phương. [4], [5] TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN NGƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠNG PGS.TS. Đỗ Thị Lan PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2