intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y (Dùng cho ngành Chăn nuôi thú y - Chương trình POHE)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

52
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần: Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y giúp người học hiểu và nắm được những vấn đề đại cương về ký sinh trùng, giun sán ký sinh, các bệnh ký sinh trùng thường gặp ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng chống; giúp sinh viên biết cách chẩn đoán phát hiện ký sinh trùng ở vật nuôi và phương pháp phòng trị hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y (Dùng cho ngành Chăn nuôi thú y - Chương trình POHE)

  1. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y GS.TS. NGUYỄN THỊ KIM LAN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y (Dùng cho ngành Chăn nuôi thú y - Chương trình POHE ) Số tín chỉ: 3 Mã số: PVP331 Thái Nguyên, 3/2017
  2. 2 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y - Mã số học phần: PVP331 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: ..................................................... - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thú y và Chăn nuôi thú y 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 3 7 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 8 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm thứ nhất: trọng số 0,2 - Điểm thứ hai: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Miễn dịch học thú y, Giải phẫu động vật, Bệnh lý học, Chẩn đoán bệnh thú y, Dược lý thú y - Học phần song hành: Bệnh truyền nhiễm thú y, Bệnh nội khoa, Bệnh ngoại khoa, Bệnh sản khoa. 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên hiểu và nắm được những vấn đề đại cương về ký si nh trùng, giun sán ký sinh, các bệnh ký sinh trùng thường gặp ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng chống. 5.2. Kỹ năng: Giúp sinh viên biết cách chẩn đoán phát hiện ký sinh trùng ở vật nuôi và phương pháp phòng trị hiệu quả.
  3. 3 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy: 6.1. Giảng dạy lý thuyết : 37 tiết TT Số tiết Phương pháp giảng Nội dung kiến thức dạy Phần thứ nhất 7 ĐẠI CƯƠNG VỀ KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y Nêu tình huống, Chương 1. Đại cương về KST và phát vấn, động não bệnh KST thú y 1.1 Ký sinh trùng và ký chủ 1 1.2 Đặc điểm đời sống ký sinh của ký sinh 1 trùng 1.3 Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng 1 và ký chủ 1.4 Khái niệm về bệnh ký sinh trùng thú y, 0.5 quy định cách gọi tên bệnh ký si nh trùng 1.5 Miễn dịch trong bệnh ký sinh trùng 0.5 1.6 Tác hại của bệnh ký sinh trùng đối với 1 sức khoẻ động vật và năng suất chăn nuôi 1.7 Biện pháp phòng trị bệnh ký sinh trùng 1 1.8 Dịch tễ học bệnh ký sinh trùng và học 1 thuyết diệt trừ bệnh giun sán Phần thứ hai 23 GIUN SÁN KÝ SINH VÀ BỆNH GIUN SÁN Ở GIA SÚC, GIA CẦM Chương 2: Đại cương về giun sán và bệnh giun sán ở gia súc, gia cầm 3.1 Khái niệm và phân loại giun sán 1 Thuyết trình, phát 3.2 Khái niệm và phân lo ại bệnh giun sán vấn, động não 3.3 Phương pháp chẩn đoán bệnh giun sán 1 Chương 3: Sán lá và một số bệnh sán Thuyết trình, phát lá vấn, động não, đóng 49 4.1 Đặc điểm hình thái, cấu tạo và vòng đời 1 kịch của sán lá 4.2 Bệnh sán lá thường gặp ở gia súc, gia cầm 4.2.1 Bệnh sán lá gan ở súc vật nhai lại 1 (Fasciolosis) 4.2.2 Bệnh sán lá ruột lợn (Fasciolopsiasis) 1 4.2.3 Bệnh sán lá dạ cỏ 1
  4. 4 (Paramphistomatidosis) 4.2.5 Bệnh sán lá cơ quan sinh sản gia cầm 1 (Prosthogonimosis) Chương 4: Sán dây và một số bệnh Thuyết trình, phát sán dây vấn, động não, đóng 5.1 Đặc điểm hình thái, cấu tạo, vòng đời 1 kịch, thảo luận và phân loại sán nhóm 5.2 Bệnh sán dây thường gặp ở gia súc, gia cầm 5.2.1 Bệnh sán dây Moniezia ở gia súc nhai 1 lại (Monieziosis) 5.2.3 Bệnh sán dây ở gà 1 5.2.5 Bệnh gạo lợn 1 5.2.7 Bệnh ấu sán cổ nhỏ 1 Chương 5: Giun tròn và một số bệnh Thuyết trình, phát giun tròn vấn, động não, đóng 6.1 Đại cương về giun tròn k ý sinh 1 kịch, thảo luận 6.2 Các bệnh giun đũa nhóm 6.2.1 Bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) 1 6.2.2 Bệnh giun đũa bê, nghé 1 (Neoascariosis) 6.2.4 Bệnh giun đũa gà (Ascaridiosis) 1 6.3 Các bệnh giun kim 1 6.3.1 Bệnh giun kim gà (Heterakiosis) 1 6.4 Bệnh giun lươn (Strongyloidosis) 1 6.6 Các bệnh giun xoăn ở gia súc nhai lại 6.6.1 Bệnh giun xoăn do Haemonchus và 1 Mecistocirrus 6.7 Bệnh giun kết hạt (Oesophagostomosis) 1 6.9 Bệnh giun tròn thuộc phân bộ Trichocephalata 6.9.1 Bệnh giun tóc (Trichocephalosis) 1 6.10 Các bênh giun phổi 6.10.1 Bệnh giun phổi lợn (Metastrongylosis) 1 Phần thứ ba 2 Thuyết trình, phát ĐỘNG VẬT CHÂN ĐỐT KÝ SINH vấn, độn g não, đóng VÀ BỆNH DO ĐỘNG VẬT CHÂN kịch, thảo luận ĐỐT GÂY RA nhóm Chương 6: Đại cương và bệnh do động vật chân đốt gây ra 210 6.1 Đặc điểm, hình thái, cấu tạo và phân loại 1 6.2 Đặc điểm sinh học, vai trò gây bệnh và
  5. 5 biện pháp phòng trừ động vật chân đốt 6.3 Bệnh ghẻ ngầm (Sarcoptosis) 1 Phần thứ tư 5 ĐƠN BÀO KÝ SINH VÀ BỆNH DO ĐƠN BÀO GÂY RA Chương 7: Đại cương và bệnh do động vật đơn bào ký sinh gây ra 7.1 Hình thái và đặc điểm sinh học của đơn Thuyết trình, phát bào ký sinh vấn, động não, đóng 7.2 Phân loại đơn bào ký sinh 1 kịch, thảo luận 7.3 Đại cương về bệnh do đơn bào gây ra nhóm 7.4 Bệnh tiên mao trùng (Trypanosomosis) 1 7.5 B ệnh lê dạng trùng ở bò 1 (Poroplasmosis) 7.6 Bệnh biên trùng ở bò (Anaplasmosis) 1 7.7 Bệnh cầu trùng gà (Avian coccidiosis) 1 37 6.2. Các bài thực hành : 8,0 tiết Stt Nội dung kiến thức Số Phương pháp tiết 1 Xét nghiệm trứng giun sán từ phân trâu, 2 Thuyết t rình, phát bò vấn, thực hành tay 2 Xét nghiệm trứng giun sán từ phân lợn 2 nghề và gia cầm 3 Mổ khám giun sán ở lợn và gà 2 4 Phương pháp làm tiêu bản ký sinh trùng 2 đường máu 7. Tài liệu học tập : - Giáo trình Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y (Nguyễn Thị Kim Lan, 2012) - Bài giảng thực hành Ký sinh trùng thú y (Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, 2005) 8. Tài liệu tham khảo: 8.1. Tài liệu Tiếng Việt Mã số thư viện Tài liệu tham khảo 1362 Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người / Nguyễn Phước Tương. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 2 tập 1366 Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang
  6. 6 người / Nguyễn Phước Tương. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 2 tập Tập 1 / Nguyễn Ph ước Tương, 2002. - 275 tr. 1368 Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người / Nguyễn Phước Tương. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 2 tập Tập 2 / Nguyễn Phước Tương, 2002. - 147 tr. 1888 Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam : Sách dùng cho nông dân miền núi / Phan Địch Lân, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 220 tr. 1865 Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 158 tr. 14097 Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam / Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng (ch.b.), Nguyễn Văn Diên.... - Hà Nội : Nông nghiệp, 2015. - 395 tr. : minh họa ; 27cm. Thư mục: tr. 391 -395 1300 Bệnh giun tròn của vật nuôi ở việt Nam / Phan Địch Lân, Phạm Sĩ Lăng, Đoàn Văn Phúc. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2005. - 204 tr. 1265 Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa th ường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ L ăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006. - 137 tr. 1721 Bệnh cầu trùng gia súc gia cầm / Lê V ăn Năm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2003. - 132 tr. 1304 Bệnh đơn bào ký sinh ở vật nuôi / Phạm sỹ L ăng, Tô Long Thành. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2006. - 183 tr 1351 Bệnh phổ biến ở lợn và biện p háp phòng trị. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002 7942 Bệnh gia súc Việt Nam : Cẩm nang bác sỹ: Hỏi và đáp những bệnh quan trọng thường gặp / Lê Văn Năm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2012. - 424 tr. : bảng ; 21 cm. 1354 Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002 Tập 1 / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng, 2002. - 163 tr. 1889 Bệnh thường gặp ở bò sữa Việt Nam và kỹ thuật phòng trị / Phan Sỹ Lăng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 2 tập. 1265 Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa th ường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ L ăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ. - Hà Nội : Nông nghiệp,
  7. 7 2006. - 137 tr. 2109 Cẩm nang ch ăn nuôi gia súc - gia cầm / Hội ch ăn nuôi Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp. - 3 tập 2110 Cẩm nang ch ăn nuôi gia súc - gia cầm / Hội ch ăn nuôi Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp. - 3 tập Tập 1. : Những vấn đề chung và cẩm nang ch ăn nuôi lợn / Hội ch ăn nuôi Việt Nam, 2000. - 643 tr. 1331 Cẩm nang ch ăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. Tập 1. : Những vấn đề chung và cẩm nang ch ăn nuôi lợn / Nguyễn Văn Thưởng, 2000. - 643 tr. 1325 Cẩm nang ch ăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. 1332 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. Tập 2. : Cẩm nang ch ăn nuôi gia cầm và thỏ / Nguyễn Văn Thưởng, 2000. - 512 tr. 1335 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. Tập 3. : Cẩm nang ch ăn nuôi gia súc ăn cỏ / Nguyễn Văn Thưởng, 2000. - 332 tr. 1872 Cẩm nang chăn nuôi ngan ngỗng / Hội chăn nuôi Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 120 tr. 1887 Cẩm nang chăn nuôi vịt / Hội chăn nuôi Vịt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 128 tr. 583 Giáo trình ký sinh trùng thú y : Dùng cho trường Đại học Nông nghiệp / Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang,...[et.al.]. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1999. - 223 tr. 1875 Hướng dẫn phòng trị bệnh k ý sinh trùng bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa / Phạm Sỹ Lăng, Lê Văn Tạo. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 296 tr. 1850 Ký sinh trùng học thú y : Giáo trình dùng cho bậc cao học / Nguyễn Thị Kim Lan (C.b.),...[et.al.]. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2008. - 304 tr. 3723 Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y : Giáo trình dùng cho đào tạo bậc Đại học / Nguyễn Thị Kim Lan. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2012. - 327 tr. : hình ảnh ; 27 cm. ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Nông Lâm, Thư mục: tr.32 5-327 567 Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ : Tài liệu dùng để tập huấn cho tập huấn viên và nông dân. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2004. - 144 tr. 578 Kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ : Tài liệu dùng để tập huấn cho tập huấn viên và nông dân. - Hà Nội : Nông
  8. 8 nghiệp, 2004. - 199 tr. 156 Một số đặc điểm dịch tế và thử nghiệm thuốc Praziquantel điều trị bệnh sán lá ruột lợn ở Thái Nguyên / Phan Thị Hồng Phúc 887 Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Sau Đại học / Nguyễn Thị Kim Lan (C.b.). - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011. - 330 tr. : minh hoạ màu ; 27 cm. 408 Phòng và trị một số bệnh th ường gặp ở gia súc, gia cầm : Tài liệu tập huấn, đào tạo thú y viên thôn, bản / Nguyễn Văn Thanh (C.b.), Bùi Tuấn Nhã, Bùi Thị Tho. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2004. - 116 tr. 8.2. Tài liệu Tiếng Anh Mã số thư viện Tài liệu tham khảo 6850 Textbook of veterinary clinical parasitology : Volume I: Helminths / E. J. L. Soulsby. - Oxford. : Blackwell Scientific Publications, c 1965.. - xvi, 1120 p. : illus ; 26 cm. Inclusded index. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Nguyễn Thị Kim Lan Khoa CNTY Giáo sư, Tiến sĩ 2 Lê Minh Khoa CNTY Tiến sĩ Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa P. Trưởng bộ môn Giảng viên TS. Phan Thị Hồng Phúc TS. La Văn Công GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2