intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần trình độ thạc sỹ: Chăn nuôi gia cầm

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

41
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần trình độ thạc sỹ: Chăn nuôi gia cầm trang bị cho người học các kỹ năng về: Xây dựng được định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm cho địa phương, cơ sở khi được giao nhiệm vụ; xây dựng được quy hoạch, kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng đàn gia cầm cùng các điều kiện về chuồng trại, trang thiết bị dụng cụ cần thiết phù hợp với quy mô, phương thức chăn nuôi gia cầm đó. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần trình độ thạc sỹ: Chăn nuôi gia cầm

  1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ Tên học phần: .CHĂN NUÔI GIA CẦM I. Thông tin về học phần - Số tín chỉ: 2 - Khoa chuyên môn phụ trách: Chăn nuôi Thú y II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên:. Trần Thanh Vân - Chức danh khoa học: PGS. TS - Địa chỉ: Email: tranthanhvan@tnu.edu.vn Điện thoại: 0912282816 Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Mỵ - Chức danh khoa học: TS - Địa chỉ: Email: nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0977008369 III. Mục tiêu 3.1. Kiến thức Học viên có kiến thức tốt về:  Thông tin cập nhật (up date) về chăn nuôi gia cầm trên thế giới và Việt Nam;  Kiến thức về chọn, tạo, nhân giống gà chuyên dụng;  Kỹ thuật nuôi dưỡng gia cầm bố mẹ: Gà, vịt, ngan phương thức nhốt hoàn toàn.  Kỹ thuật nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng thịt, trứng gia cầm 3.2. Kỹ năng Sau khi kết thúc môn chăn nuôi gia cầm, Học viên có kỹ năng:  Xây dựng được định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm cho địa phương, cơ sở khi được giao nhiệm vụ.  Xây dựng được quy hoạch, kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng đàn gia cầm cùng các điều kiện về chuồng trại, trang thiết bị dụng cụ cần thiết phù hợp với quy mô, phương thức chăn nuôi gia cầm đó.  Có khả năng thực hiện kỹ thuật trực tiếp cũng như phụ trách kỹ thuật chăn nuôi các loại gia cầm của 1 cơ sở chăn nuôi gia cầm (công ty, trại…) cho đến 1 địa phương (huyện, tỉnh).  Xây dựng được đề cương nghiên cứu/đề án ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất về gia cầm
  2. IV. Mô tả tóm tắt nội dung của môn học Môn học chăn nuôi gia cầm chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng sâu về công tác chọn tạo giống; Sử dụng các loại nguyên liệu địa phương làm thức ăn chăn nuôi gia cầm; Phương thức chăn nuôi, quy mô, giống, hướng sản xuất phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo an toàn sinh học và bền vững; Kỹ thuật cơ bản trong nuôi dưỡng và chăm sóc gia cầm giống và gia cầm thương phẩm (gà, vịt, ngan, ngỗng…) và đặc biệt học viên được tiếp cận với kỹ thuật nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng thịt, trứng gia cầm; Thực hành xây dựng đề án cụ thể các trại gia cầm với quy mô, phương thức và đối tượng khác nhau, chu chuyển đàn và dự kiến giá thành sản phẩm; Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học về gia cầm. Poultry husbandry subject concerns to train learners mainly: poultry breeding such as pure line, great grand parent, grand parent, parent stock and commercial; utilize the local feed stuff to home made feed and feed formulation for poultry; systematic management of poultry, size of flock; type and kind of breed are depend on and suitable to local economic - social conditions to per sure bio security and sustainable productivities; The main techniques in keeping/raising poultry flocks including parent and commercial; Especially, the learners will be trained how to increase performance quantity and improve quality of meat and egg; Practicing to write proposal projects of setting up poultry farms (difference of systematic poultry managements, flock sizes, breed types...) schedule of in/out flocks and estimating output costs; Practicing to write scientific projects relative on poultry. V. Nhiệm vụ của học viên - Dự lớp: 80 % - Thực hành, bài tập: 100% - Đảm bảo hoàn thành các bài thực hành, chuyên đề và đề án. - Thi hết môn học, viết tiểu luận về chủ để liên quan đến nội dung học phần. VI. Tài liệu học Tập - Giáo trình: 1. Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Đức Lũng, Đoàn Xuân Trúc Giáo trình dùng cho học viên cao học và NCS ngành chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, 1999. - Tài liệu tham khảo: 1. Hội chăn nuôi Việt Nam, Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm tập 2, Nxb Nông nghiệp, 2004. 2. Luận án, luận văn nghiên cứu về gia cầm (thư viện trường ĐHNL và Trung tâm học liệu - ĐHTN).
  3. 3. Lê Văn Năm, Sổ tay chăn nuôi gia cầm bền vững, Nxb Nông nghiệp, 2006. 4. Niên giám thống kê , Nxb Thống kê, năm…..( mới nhất). 5. Phí văn Ba (dịch), Dinh dưỡng axit amin cho gia cầm, Nxb Khoa học kỹ thuật, 1985. 6. Tạp chí và báo cáo khoa học về chăn nuôi gia cầm (thư viện trường ĐHNL và Trung tâm học liệu - ĐHTN). 7. Thông tin trên Website, taì liệu hướng dẫn kỹ thuật của các công ty và hãng gia cầm nổi tiếng trên thế giới (Cobb 500, Ross, Lohmann, Hubbard, Isa, Kabir chicken, Arbor acres, Hyline, Babcock, Chery valey, Grimaud…). 8. Website của viện Chăn nuôi quốc gia, http//www.vcn.vnn.vn; Cục chăn nuôi http//www.cucchannuoi.gov.vn 9. Sing and Panda, Poultry Nutrition, New deli, India, 1989. 10. Poultry International, Magazine (monthly). 11. Poultry production, Magazine (monthly). 12. World poultry, Magazine (monthly). 13. World 's Poultry science journal (quarter). VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên - Dự lớp: - Thực hành/ Thực tập - Thảo luận - Tiểu luận/ bài tập - Kiểm tra giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy một chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm chuyên cần: tham dự 100 % thời gian học tập: 0,1 - Điểm 1: Tiểu dự án, bài tập thực hành: 0,2 - Điểm 2: Kiểm tra giữa kỳ: 0,2 - Điểm 3: Thi cuối kỳ: 0,5 IX. Nội dung chi tiết môn học Thời Nội dung Tài liệu đọc bắt Ghi chú gian buộc/ tham khảo 1. Chuyên đề 1.  Giáo trình CNGC Chuẩn bị (4 Tình hình chăn nuôi gia cầm Sau đại học chuyên đề
  4. tiết) trên thế giới và trong nước,  Website của viện và thảo luận cơ hội và thách thức Chăn nuôi quốc trước lớp  Các kiến thức mới về kỹ gia thuật chăn nuôi gia cầm  Khuyến cáo của trên thế giới các hãng gia cầm  Các kiến thức mới về kỹ trên thế giới thuật chăn nuôi gia cầm  Niên giám thống tại Việt Nam kê;  Cơ hội và thách thức của  Chiến lược phát ngành CNGC trên thế giới triển chăn nuôi  Cơ hội và thách thức của của Việt Nam đến ngành CNGC Việt Nam. năm 2020  Chăn nuôi gia cầm an toàn  Quyết định sinh học, biện pháp hữu 17/2007/QĐ-BNN hiệu phòng chống cúm gia ngày 27/02/2007 cầm nói riêng và bệnh của Bộ Nông dịch nói chung. nghiệp và PTNT quy định về điều kiện ấp trứng, chăn nuôi thuỷ cầm  Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2003  Quyết định 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tớng Chính phủ đối với chăn nuôi trang trại, chế biến giết mổ 2 Chuyên đề 2.  Giáo trình Chăn Chuẩn bị (6 Giống gia và công tác giống nuôi gia cầm SĐH chuyên đề tiết) gia cầm trên thế giới và ở  Thông tin trên các và thảo luận Việt Nam trang Web của các trước lớp.  Những tiến bộ di truyền công ty + hãng được áp dụng trong công gia cầm trên thế tác giống gia cầm. giới và trong nước  Các giống gia cầm chuyên  Tạp chí Chăn nuôi trứng trên thế giới được và Tạp chí Gia nuôi phổ biến tại VN cầm  các giống gia cầm chuyên thịt trên thế giới được nuôi
  5. phổ biến tại VN  Tình hình sản xuất và bảo tồn các giống gia cầm bản địa  Các luận văn, luận án nghiên cứu về giống gia cầm trong 3 năm gần đây 3 Chuyên đề 3:  Giáo trình Chăn Chuẩn bị Dinh dưỡng cho gia cầm nuôi gia cầm SĐH chuyên đề  Nhu cầu dinh dưỡng cho  Nhu cầu dinh và thảo luận các loại gia cầm dưỡng cho gia trước lớp  Tiềm năng và tình hình cầm sản xuất nguyên liệu thức  Poultry Nutrition ăn cho gia cầm  Cẩm nang chăn  Tình hình và hiệu quả của nuôi tập 2 việc sử dụng đạm thực vật  Các luận án, luận trong chăn nuôi gia cầm . văn nghiên cứu về  Cách tính nhu cầu và gia cầm phương pháp bổ sung  Các tạp chí và báo khoáng trong chăn nuôi cáo khoa học về gia cầm chăn nuôi gia cầm  Những hạn chế và lưu ý  Thông tin trên khi sản xuất và chế biến Website của các thức ăn cho thủy cầm công ty và hãng thức ăn lớn trên thế giới và trong nước 1 tiết Kiểm tra giữa kì  Viết có sử dụng tài liệu 4. Chuyên đề 4  Giáo trình Chăn Chuẩn bị (4 Đánh giá sức sản xuất của nuôi gia cầm SĐH chuyên đề tiết) gia cầm  Các luận án, luận và thảo luận  Bài tập đánh giá sức sản văn nghiên cứu về trước lớp xuất thịt của gà broiler gia cầm  Bài tập đánh giá sức sản  Các tạp chí và báo xuất trứng của gia cầm. cáo khoa học về  Các tiêu chí đánh giá sức chăn nuôi gia cầm sản xuất của gia cầm, cách tính
  6. 5. Chuyên đề 5:  Giáo trình Chăn Chuẩn bị (6 Kỹ thuật nuôi gia cầm nuôi gia cầm SĐH chuyên đề tiết)  Xây dựng kế hoạch về  Các luận án, luận và thảo luận chuồng trại dụng cụ và văn nghiên cứu về trước lớp kinh phí để nuôi gà thịt gia cầm thương phẩm theo nhu cầu  Các tạp chí và báo của thị trường cáo khoa học về  Xây dựng kế hoạch về chăn nuôi gia cầm chuồng trại, dụng cụ và kinh phí để nuôi gà thịt sinh sản theo nhu cầu của thị trường  Xây dựng kế hoạch về chuồng trại, dụng cụ và kinh phí để nuôi gà chuyên trứng theo nhu cầu của thị trường  Xây dựng kế hoạch về chuồng trại, dụng cụ và kinh phí để nuôi gà thả vườn theo nhu cầu của thị trường 6. Chuyên đề 6:  Giáo trình Chăn Chuẩn bị  Kỹ thuật nâng cao năng nuôi gia cầm SĐH chuyên đề suất và cải thiện chất và thảo luận lượng thịt, trứng gia cầm trước lớp 7 Thi hết môn học TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN TM NHÓM VIẾT ĐỀ CƯƠNG Trần Thanh Vân
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA: CHĂN NUÔI THÚ Y ---------------------- TRẦN THANH VÂN NGUYỄN THỊ THÚY MỴ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ Tên học phần: CHĂN NUÔI GIA CẦM Số tín chỉ: 2 Thái Nguyên, năm 2017
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2