Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 2 - Đánh giá hiện trạng nông thôn và xây dựng đề án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học hệ thống lại một số kiến thức trong các môn học trước liên quan tới việc thực tập, xác định mục tiêu và phương pháp của việc thực tập nghề nghiệp, xây dựng được kế hoạch chi tiết cho việc đánh giá hiện trạng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng đề án. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 2 - Đánh giá hiện trạng nông thôn và xây dựng đề án

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ & PTNT ĐOÀN THỊ MAI   NGUYỄN THỊ HIỀN THƯƠNG ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp 2 Đánh giá hiện trạng nông thôn và xây dựng đề án          Số tín chỉ: 01        Mã số: AEC412
  2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp 2: Đánh giá hiện trạng nông nghiệp,   nông thôn và xây dựng đề án ­ Mã số học phần:AEC4125 ­ Số tín chỉ: 1 ­ Tính chất của học phần: Bắt buộc ­ Học phần thay thế, tương đương: Không ­ Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian học tập:  ­ Số tiết học lý thuyết trên lớp: 5tiết ­ Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 5 tiết ­ Số tiết thực hành: 20 tiết  ­ Số tiết sinh viên tự học: 20 tiết 3. Đánh giá học phần ­ Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 ­ Điểm đánh giá bài báo cáo: trọng số 0,3 ­ Điểm đánh giá đề án: trọng số 0,5 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Quy hoạch phát triển nông thôn, Đánh giá nông thôn,  Chính sách phát triển nông thôn. ­ Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Môn học giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức và thực hành  về đánh giá hiện trạng  nông nghiệp, nông thôn và xây dựng đề án tại địa phương. Môn học được thiết kế gồm  phần, theo thứ tự như sau: ­ Phần 1: Hướng dẫn thu thập số  liệu, xây dựng kế  hoạch  phân tích hiện   trạng   nông nghiệp nông thôn và xây dựng hệ  thống bảng hỏi mẫu biểu tổng   hợp. Trong phần này, sinh viên được hệ thống lại một số kiến thức trong các môn   học trước liên quan tới việc thực tập, xác định mục tiêu và phương pháp của việc  1
  3. thực tập nghề  nghiệp, xây dựng được kế  hoạch chi tiết cho việc đánh giá hiện   trạng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng đề án.  ­ Phần 2: Phân tích các điều kiện nguồn lực cho phát triển nông nghiệp – nông thôn Sinh viên thực hành phân tíchcác điều kiện nguồn lực cho phát triển nông  nghiệp – nông thôn bao gồm các Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên và nhân lực của địa  phương, từ đó đánh giá tiềm năng, lợi thế, khó khăn của địa phương trong việc phát  triển kinh tế xã hội. ­ Phần 3: Đánh giá các chương trình / dự án nông thôn mới tại xã. Sinh viên thực hành đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ Tiêu chí quốc gia  về nông thôn mới. Dựa theo 19 tiêu chí về nông thôn mới, sinh viên thực hành đánh   giá khái quát những nội dung đã đạt được, chưa đạt được so với Bộ Tiêu chí quốc   gia về  nông thôn mới, Liệt kê các Tiêu chí đạt được, chưa đạt được; Phân tích  những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra được những kinh nghiệm trong quá  trình xây dựng nông thôn mới. ­ Phần 4: Xây dựng kế  hoạch đề  án phát triển nông­ nghiệp nông thôn tại  xã Căn cứ thực trạng nông thôn của xã, các phân tích, dự báo thời gian thực hiện   hoàn thành nội dung các Tiêu chí và mục tiêu đề  ra trong Chương trình xây dựng   nông thôn mới để  xác định nội dung nhiệm vụ, sinh viên thực hành việc xây dựng  kế hoạch đề án phát triển nông­ nghiệp nông thôn tại xã.  5.2. Kỹ năng: Thông qua môn học, sinh viên có cơ  hội phát triển các kỹ  năng trong việc  đánh giá, phân tích và xây dựng đề  án phát triển nông­ nghiệp nông thôn tại địa   phương đồng thời phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy 6.1.Giảng dạy lý thuyết (5 tiết) Phương pháp  TT Nội dung kiến thức Tiết giảng dạy Giới thiệu môn học :  ­ Giới thiệu mục tiêu, nội dung của môn học. ­ Giới thiệu thời gian, địa điểm, phương pháp  Tiết  1 Thuyết trình. thực hiện môn học 1 ­ Giới thiệu về  phương pháp đánh giá và các  kết quả thu được sau khi hoàn thành môn học 2
  4. Giới thiệu các tiêu chí đánh giá Đặc điểm tự  Thuyết trình  nhiên, tài nguyên, nhân lực tại địa phương kết hợp trình  2 1 tiết Giới thiệu Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn  chiếu Power  mới. point, phát vấn  Hướng   dẫn   sinh   viên   tiếp   cận   địa   phương,  Thuyết trình  mục tiêu, nội dung và phương pháp của việc  kết hợp trình  3 1 tiết thu thập dữ liệu. chiếu Power  point, phát vấn Hướng dẫn SV thu thập số liệu, xây dựng kế  Thuyết trình  hoạch phân tích hiện trạng nông nghiệp nông  kết hợp trình  4 1 tiết thôn.Xây dựng hệ  thống bảng hỏi mẫu biểu  chiếu Power  tổng hợp point, phát vấn Thuyết trình  Hướng dẫn SV phương pháp lựa  chọn mẫu  kết hợp trình  5 1 tiết điều tra và xác định số mẫu điều tra chiếu Power  point, phát vấn Tổng:5 tiết lý thuyết 6.2. Thảo luận (5 tiết) Phương pháp  Tên bài Nội dung thảo luận Số tiết thảo luận Xây   dựng   hệ   thống   bảng  Xây dựng hệ  thống bảng  hỏi mẫu biểu phù hợp với  03 Thảo luận. hỏi mẫu biểu tổng hợp mục tiêu của việc đánh giá  nông thôn Phân công công tác chuẩn  Phân   nhóm   thực   tập,   sinh  bị   thực   tập   tại   địa  viên tự tìm hiểu về địa bàn  02 phương thực tập Tổng: 05 tiết thảo luận 3
  5. 6.3. Thực tập và tự học (40 tiết) Tên bài Nội dung Số tiết Phương pháp  ­ Giới thiệu sơ bộ  về tổng  Làm quen với cán bộ  xã,  quan địa bàn TTNN  cán bộ xóm ­   Xã   giới   thiệu   về   hoạt  Thực tế tại địa  Xã   giới   thiệu   về   hoạt  động nông lâm ngư  nghiệp  5 phương động   nông   lâm   ngư  tại xã Thảo luận nhóm nghiệp tại xã ­ Phân nhóm và di chuyển  về các xóm ­   Phân   tích  Điều   kiện   tự  nhiên,   Tài   nguyên,   Nhân  Phân   tích   các   điều   kiện  lực nguồn lực cho phát triển  Thực tế tại địa  ­   Phân   tích   các   điều   kiện  nông   nghiệp   nông   thôn  5 phương nguồn   lực   cho   phát   triển  thông qua các số  liệu thứ  Thảo luận nhóm nông   nghiệp   nông   thôn  cấp và số liệu sơ cấp thông   qua   các   số   liệu   sơ  cấp: sử dụng công cụ PRA ­   Dựa   theo   19   tiêu   chí   về  nông   thôn   mới,   sinh   viên  thực   hành   đánh   giá   khái  quát những nội dung đã đạt  được,   chưa   đạt   được   so  với   Bộ   Tiêu   chí   quốc   gia  Thu  thập  và  các  chương  Thực tế tại địa  về nông thôn mới trình   /   dự   án   nông   thôn  5 phương ­ Liệt kê các Tiêu chí đạt  mới tại xã Thảo luận nhóm được, chưa đạt được; ­ Phân tích những tồn tại,   hạn   chế,   nguyên   nhân   và  rút   ra   được   những   kinh  nghiệm trong quá trình xây  dựng nông thôn mới. Xây   dựng   kế   hoạch   chi  Tiến hành thảo luận nhóm  5 Thực tế tại địa  tiết   cho   buổi   thảo   luận  cộng đồng để  đánh giá các  phương 4
  6. tiềm   năng   và   xác   định  mong   đợi,   khó   khăn/   cản  nhóm Thảo luận nhóm trở   thông   qua   công   cụ  SWOT Tiến hành điều tra các hộ  theo mẫu phiếu điều tra đã  Thực tế tại địa  Điều tra và phân tích số  xây dựng ở bài trước 5 phương liệu Nhập,   xử   lý   và   phân   tích  Thảo luận nhóm các   thông   tin   thu   nhập  được Xây dựng bản báo cáo đánh  Thực tế tại địa  giá   về   hiện   trạng   nông  Xây dựng bản báo cáo  5 phương thôn dựa trên các công việc  Thảo luận nhóm đã thực hiện Dựa vào kết quả  đánh giá,  Xây   dựng   kế   hoạch   đề  sinh   viênxây   dựng   kế  Thực tế tại địa  án   phát   triển   nông­  hoạch   đề   án   phát   triển  10 phương nghiệp nông thôn tại xã nông­ nghiệp nông thôn tại  Thảo luận nhóm xã Tổng:40 tiết thực hành và tự học 7. Tài liệu học tập: ­ Bài giảng: Thực tập nghề nghiệp 2: Đánh giá hiện trạng nông nghiệp, nông thôn   và xây dựng đề án 8. Tài liệu tham khảo ­ Nghị quyết số 26­NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương  Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; ­ Quyết định 491/QĐ­TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc  ban   hành   Bộ   tiêu   chí   quốc   gia   về   nông   thôn   mới   và   Thông   tư   số   54/2009/TT­ BNNPTNT, ngày 21/8/2009 của Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng  dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; ­ Quyết định số 800/QĐ­TTg, ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính  phủ  phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về  xây dựng nông thôn mới giai   đoạn 2010 – 2020; 5
  7. ­ Nguyễn Quốc Huy (2017), Giáo trình Đánh giá nông thôn( tài liệu lưu hành  nội bộ) Trường đại học Nông Lâm – Thái Nguyên ­   Werner   Doppler,   Đinh   Ngọc   Lan   (2008)   Quản   lý   và   đánh   gia   dự   án­  Margaraf Publishers. Website tham khảo 1. http://www.gso.gov.vn (Tổng cục thống kê Việt Nam) 2. http://www.sbv.gov.vn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 3. http://chinhphu.vn (Cổng thông tin điện tử Chính phủ) 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Đoàn Thị Mai Khoa KT& PTNT Ths 2 Nguyễn Thị Hiền Thương Khoa KT& PTNT Ths 3 Đỗ Thị Hà Phương Khoa KT& PTNT Ths                                                        Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2016 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2