intTypePromotion=1
ADSENSE

Khó khăn và biện pháp khắc phục khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Chia sẻ: ViColor2711 ViColor2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện bắt đầu từ năm học 2020-2021 theo hình thức cuốn chiếu với từng cấp học, đến năm học 2024-2025 sẽ thực hiện chương trình mới cho toàn bộ 12 khối lớp của giáo dục phổ thông. Từ đó, nảy sinh vấn đề cần giải quyết là sẽ có 7 khối lớp mà học sinh sẽ học một phần theo chương trình cũ (hiện hành) và một phần theo chương trình mới. Bài viết phân tích khó khăn nảy sinh khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và đề xuất biện pháp khắc phục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khó khăn và biện pháp khắc phục khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 289-292<br /> <br /> <br /> KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN<br /> CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI<br /> Nguyễn Trọng Khanh - Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> Trường Đại học Sư phạm Hà Nội<br /> <br /> Ngày nhận bài: 25/03/2019; ngày sửa chữa: 10/04/2019; ngày duyệt đăng: 17/04/2019.<br /> Abstract: The new general education curriculum will be implemented from the school year 2020-<br /> 2021, starting from first grade, in a rolling form in each level of education until the school year<br /> 2024-2025 it will be implemented a new curriculum for all 12 classes of general education.<br /> However, since then, it raises the problem that there will be 7 grade blocks will study the old<br /> (current) curriculum and other grades study new curriculum. This raises the task for education<br /> managers, schools and teachers to study to take measures to overcome this problem. The article<br /> analyzes the difficulties that arise when implementing the new general education curriculum and<br /> proposes remedies.<br /> Keywords: General education, curriculum, subject, educational activity.<br /> <br /> 1. Mở đầu Ngày 21/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết<br /> Theo kế hoạch đã được Quốc hội thông qua, chương 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương<br /> trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được thực hiện từ trình, sách giáo khoa GDPT mới [1]. Theo đó, điều chỉnh<br /> năm học 2020-2021, bắt đầu từ lớp 1, theo hình thức thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách<br /> “cuốn chiếu” với từng cấp học [1]. Việc thực hiện “cuốn giáo khoa GDPT mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học,<br /> chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của<br /> chiếu” theo từng cấp học sẽ rút ngắn thời gian triển khai<br /> cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp<br /> toàn bộ chương trình nhưng sẽ có tình trạng học sinh 7 của cấp trung học cơ sở (THCS) và từ năm học 2022-2023<br /> khối lớp sẽ phải học một giai đoạn theo chương trình cũ đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông (THPT).<br /> (hiện hành) [2] và một giai đoạn theo chương trình mới<br /> Ngày 26/12/2018, Bộ GD-ĐT công bố ban hành<br /> [3], [4]. So với chương trình hiện hành, chương trình chương trình GDPT tổng thể [3] và chương trình giáo<br /> GDPT mới có rất nhiều thay đổi cả về hướng tiếp cận, dục các môn học hoặc hoạt động giáo dục [4]. Đồng thời,<br /> mục tiêu, chương trình, nội dung,... Sự thay đổi này làm Bộ cũng công bố Chương trình GDPT mới sẽ bắt đầu<br /> nảy sinh một số khó khăn cho những khối lớp phải theo triển khai ở lớp 1 từ năm học 2020-2021. Như thế, có thể<br /> học cả chương trình GDPT hiện hành và chương trình tóm tắt kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT<br /> GDPT mới. Vì vậy, GDPT cần phải có những biện pháp mới như sau (bảng 1):<br /> cụ thể để khắc phục những khó khăn này. Bảng 1 cho thấy việc thực hiện chương trình GDPT<br /> Bài viết phân tích khó khăn sẽ nảy sinh khi triển khai mới được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu” theo<br /> thực hiện chương trình GDPT mới và đề xuất biện pháp từng cấp học. Năm học 2020-2021 chỉ có lớp 1 bắt đầu<br /> khắc phục. thực hiện theo chương trình giáo dục và sách giáo khoa<br /> mới; năm học 2021-2022 sẽ có 3 lớp thực hiện là lớp 1,<br /> 2. Nội dung nghiên cứu lớp 2 và lớp 6. Cứ như vậy, đến năm học 2024-2025 thì<br /> 2.1. Khó khăn nảy sinh khi triển khai thực hiện toàn bộ 12 khối lớp đều thực hiện chương trình giáo dục<br /> Chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới.<br /> Bảng 1. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT mới<br /> Năm học Lớp triển khai thực hiện chương trình GDPT mới<br /> 2020-2021 1<br /> 2021-2022 1 2 6<br /> 2022-2023 1 2 3 6 7 10<br /> 2023-2024 1 2 3 4 6 7 8 10 11<br /> 2024-2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br /> <br /> 289<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 289-292<br /> <br /> <br /> Với lộ trình như vậy, sẽ có 4 khối lớp mà học sinh sẽ GDPT mới có sự thay đổi cả về hướng tiếp cận, mục tiêu,<br /> học chương trình cũ ở tiểu học và học chương trình mới chương trình, nội dung và việc sử dụng sách giáo khoa.<br /> ở THCS và THPT; có 3 khối lớp mà học sinh sẽ học So với chương trình hiện hành, chương trình GDPT mới<br /> chương trình cũ ở tiểu học và THCS nhưng lên cấp có môn tích hợp, có hoạt động trải nghiệm, có chương<br /> THPT thì lại học theo chương trình mới. Có thể mô tả trình giáo dục địa phương, có môn tự chọn,... Cấu trúc<br /> như trên bảng 2. mạch nội dung của từng môn học hoặc hoạt động giáo<br /> Bảng 2. Những khối lớp học theo một hoặc hai chương trình<br /> Năm học Lớp triển khai thực hiện chương trình GDPT mới<br /> 2013-2014 <br /> 2014-2015  <br /> 2015-2016   <br /> 2016-2017    <br /> 2017-2018     <br /> 2018-2019      <br /> 2019-2020       <br /> 2020-2021 1       <br /> 2021-2022 1 2    6   <br /> 2022-2023 1 2 3   6 7   10<br /> 2023-2024 1 2 3 4  6 7 8  10 11<br /> 2024-2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br /> Qua mô tả trên bảng 2, có thể chia các khối lớp ra 3 dục, cấu trúc nội dung của các môn học khác nhau cũng<br /> nhóm: có sự thay đổi so với chương trình hiện hành. Điều đó có<br /> - Nhóm 1: gồm những khóa bắt đầu học lớp 1 trong thể sẽ dẫn tới hệ quả sau đối với những khóa học sinh<br /> những năm học 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016. phải học theo cả hai chương trình:<br /> Nhóm này sẽ học theo chương trình hiện hành ở cấp tiểu - Tình huống A: học sinh phải học một nội dung kiến<br /> học và THCS, sau đó sẽ học theo chương trình GDPT thức 2 lần: Ví dụ, với một môn học nào đó, nội dung kiến<br /> mới ở cấp THPT. thức A được dạy ở cấp tiểu học của chương trình hiện<br /> - Nhóm 2: gồm những khóa bắt đầu học lớp 1 trong hành nhưng ở chương trình mới thì được chuyển sang<br /> những năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 và dạy ở cấp THCS. Như vậy, những khóa học sinh thuộc<br /> 2019-2020. Nhóm này sẽ học theo chương trình hiện nhóm 2 sẽ phải học nội dung kiến thức A ở cả cấp tiểu<br /> hành ở cấp tiểu học, sau đó sẽ học theo chương trình học (theo chương trình hiện hành) và ở cấp THCS (theo<br /> GDPT mới ở cấp THCS và THPT. chương trình mới).<br /> - Nhóm 3: gồm những khóa bắt đầu học lớp 1 từ năm - Tình huống B: học sinh không được học nội dung<br /> học 2020-2021 trở đi. Nhóm này sẽ học toàn bộ theo kiến thức có trong cả hai chương trình. Ví dụ, với một<br /> chương trình GDPT mới nên không cần phải chú ý đến môn học nào đó, nội dung kiến thức B, theo chương trình<br /> những điểm nêu ra dưới đây. hiện hành thì được dạy ở cấp THPT nhưng theo chương<br /> Sẽ không có gì quá khó khăn đối với học sinh thuộc trình mới thì chuyển xuống dạy ở cấp THCS. Như vậy,<br /> nhóm 1 và 2 khi phải học theo cả hai chương trình nếu những khóa học sinh thuộc nhóm 1 sẽ không được học<br /> như chương trình GDPT mới không có sự đổi mới nhiều kiến thức B, vì lúc học ở cấp THCS (chương trình hiện<br /> về cấu trúc chương trình các môn học hoặc hoạt động hành) thì không có, lúc học lên THPT (chương trình mới)<br /> giáo dục so với chương trình hiện hành. Tuy nhiên, với thì nội dung kiến thức này lại chuyển về THCS rồi.<br /> tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện, với sự chuyển từ - Tình huống C: học sinh thiếu kiến thức cơ sở để học<br /> dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng sang dạy học định kiến thức mới. Ví dụ, với một môn học nào đó, kiến thức<br /> hướng phát triển năng lực và phẩm chất, với tinh thần kế C bao gồm C1 và C2, trong đó C1 là kiến thức cơ sở để<br /> thừa truyền thống giáo dục trong nước và học tập kinh học kiến thức C2. Ở chương trình mới, kiến thức C1<br /> nghiệm quốc tế, chương trình GDPT mới có sự đổi mới được bố trí ở cấp THCS, kiến thức C2 được bố trí ở cấp<br /> khá nhiều so với chương trình hiện hành. Chương trình THPT. Còn ở chương trình hiện hành, kiến thức C1 và<br /> <br /> 290<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 289-292<br /> <br /> <br /> C2 đều được bố trí ở cấp THPT. Như vậy, tương tự với Trung học - Bộ GD-ĐT là đơn vị quản lí, chỉ đạo cần chủ<br /> tình huống B, những học sinh thuộc nhóm 1 sẽ không trì các hoạt động nghiên cứu xây dựng biện pháp, lập kế<br /> được học kiến thức cơ sở C1 (vì ở THCS - chương trình hoạch triển khai, biên soạn tài liệu, chỉ đạo triển khai<br /> hiện hành và ở THPT - chương trình mới đều không có) công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phổ thông thực<br /> nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học kiến thức C2. hiện chương trình GDPT mới.<br /> Ví dụ với môn Công nghệ: Sau đây, chúng tôi đề xuất biện pháp giải quyết<br /> + Nội dung kiến thức về mạng điện trong nhà được đề những bất cập nảy sinh như sau:<br /> cập ở lớp 8 chương trình cũ và lớp 12 chương trình mới. Vụ Giáo dục Trung học lập kế hoạch, đề xuất thành<br /> Như vậy, với những học sinh thuộc nhóm 1 (chỉ học chương lập các nhóm nghiên cứu và chỉ đạo các nhóm nghiên<br /> trình mới ở THPT) sẽ bị rơi vào tình huống A: học “Mạng cứu hoạt động. Mỗi nhóm nghiên cứu phụ trách một môn<br /> điện trong nhà” ở lớp 8 (chương trình cũ) và học “Hệ thống học hoặc một hoạt động giáo dục theo chương trình<br /> điện trong gia đình” ở lớp 12 (chương trình mới). GDPT mới. Các nhóm này có nhiệm vụ nghiên cứu đề<br /> + Nội dung kiến thức về hoa, cây cảnh và trang trí xuất phương án xử lí, biên soạn tài liệu tập huấn và tham<br /> nhà ở bằng hoa và cây cảnh được dạy ở lớp 6 chương gia tập huấn cho giáo viên trung học khi triển khai thực<br /> trình cũ và lớp 3 chương trình mới. Như vậy, những học hiện chương trình GDPT mới.<br /> sinh thuộc nhóm 2 (ở tiểu học thì học chương trình cũ, Nhóm nghiên cứu cần xem xét chương trình GDPT<br /> còn THCS và THPT thì học theo chương trình mới) sẽ bị mới, chương trình GDPT hiện hành nói chung và chương<br /> rơi vào tình huống B: không được học dù kiến thức này trình môn học/hoạt động giáo dục cụ thể được giao nói<br /> có ở cả hai chương trình cũ và mới. riêng. Nhiệm vụ đầu tiên mà mỗi nhóm phải thực hiện là<br /> + Nội dung kiến thức về quạt điện được dạy trong xem xét, phát hiện ra những bất cập, khó khăn mà học<br /> chương trình hiện hành ở lớp 8, nhưng ở chương trình sinh đã học chương trình GDPT hiện hành ở cấp tiểu học<br /> GDPT mới thì được dạy ở lớp 3 và lớp 6. Như vậy, với hoặc cả ở THCS sẽ gặp phải khi học chương trình GDPT<br /> những học sinh thuộc nhóm 2 sẽ bị rơi vào tình huống C vì mới ở cấp THCS hoặc THPT. Chủ yếu là đối với học<br /> ở chương trình mới, một phần nội dung ban đầu của quạt sinh chuyển sang học chương trình mới ở lớp 6 hoặc lớp<br /> điện ở lớp 6 sẽ không được dạy nữa vì đã được dạy ở lớp 3. 10. Để xác định được những bất cập này, nhóm nghiên<br /> + Nội dung kiến thức về “Thiết kế kĩ thuật” chỉ có ở cứu phải xem xét mạch logic của phần chương trình hiện<br /> chương trình mới và được dạy ở các lớp 5, lớp 8 và lớp hành và chương trình mới để phát hiện ra những trường<br /> 10. Như vậy, với học sinh thuộc nhóm 1 và 2 sẽ bị rơi hợp bất cập có thể có sau đây:<br /> vào tình huống C: không được học nội dung về thiết kế - Trường hợp thứ nhất (tình huống A): Những kiến<br /> kĩ thuật của chương trình mới ở lớp 5 (với nhóm 2) hoặc thức mà ở chương trình hiện hành thì được dạy ở cấp dưới<br /> cả lớp 5 và lớp 8 (với nhóm 1). Như thế, việc học kiến (cấp tiểu học hoặc cấp tiểu học và THCS), ở chương trình<br /> thức về thiết kế kĩ thuật ở lớp 8 sẽ rất khó khăn với nhóm mới thì được dạy ở cấp trên (cấp THCS hoặc THPT, hoặc<br /> 2, ở lớp 10 sẽ rất khó khăn với nhóm 1). cả hai) khiến học sinh sẽ phải học kiến thức này 2 lần ở hai<br /> Các tình huống nêu trên không chỉ gây khó khăn cho cấp khác nhau. Trong trường hợp này, với chương trình<br /> học sinh mà ngay cả giáo viên khi tổ chức dạy học cũng mới sẽ không dạy bình thường mà có thể cắt hẳn hoặc chỉ<br /> sẽ gặp khó khăn khi gặp phải các tình huống này. Vì vậy, cho học sinh tự đọc thêm. Thời gian dôi dư có thể dùng<br /> để đảm bảo cho những học sinh thuộc diện nhóm 1 và 2, cho trường hợp 2 hoặc để dạy kĩ hơn những nội dung khó.<br /> phải học cả chương trình hiện hành và chương trình mới, - Trường hợp thứ hai (tình huống B và C): Những<br /> các nhà giáo dục, nhà sư phạm,... cần phải có biện pháp kiến thức mà ở chương trình hiện hành thì dạy ở cấp trên,<br /> cụ thể để khắc phục được sự bất cập này. Và với lớp 6, ở chương trình mới thì được dạy ở cấp dưới hoặc được<br /> bắt đầu thực hiện chương trình mới từ năm học 2021- dạy ở nhiều cấp trong chương trình mới. Kết quả là học<br /> 2022 nên việc tìm biện pháp và triển khai thực hiện phải sinh ở một số khóa sẽ không được học hoặc bị thiếu kiến<br /> bắt đầu sớm nhất có thể. thức cơ sở ban đầu. Trường hợp này cần có hướng dẫn<br /> 2.2. Đề xuất biện pháp khắc phục để học sinh tự học hoặc nếu xét thấy kiến thức này là rất<br /> Để khắc phục những khó khăn nêu trên, để việc triển cần thiết thì biên soạn riêng để dạy bổ sung trong thời<br /> khai thực hiện chương trình GDPT mới thuận lợi và hiệu gian đầu của năm học lớp 6 (với những học sinh thuộc<br /> quả, các bộ phận chỉ đạo, quản lí, các nhà giáo dục, các nhóm 2) hoặc lớp 10 (với những học sinh thuộc nhóm 1).<br /> trường sư phạm, nhà trường phổ thông và giáo viên phổ - Trường hợp thứ ba: Những kiến thức mà ở chương<br /> thông cần nghiên cứu để có những điều chỉnh cần thiết, trình hiện hành thì dạy ở môn học hoặc hoạt động giáo<br /> phù hợp. Ngoài các nhiệm vụ thông thường, Vụ Giáo dục dục này, nhưng ở chương trình mới thì được dạy ở môn<br /> <br /> 291<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 289-292<br /> <br /> <br /> học hoặc hoạt động giáo dục khác. Trường hợp này có tập huấn hiệu trưởng các trường trung học phổ<br /> thể giáo viên không phát hiện ra vì giáo viên khác môn thông, tháng 11/2018.<br /> nên có thể không nắm được sự thay đổi này. [2] Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ<br /> Vì nhiều lí do, việc phát hiện ra những khó khăn như thông - (môn học, hoạt động giáo dục) ban hành kèm<br /> trên và việc đề ra biện pháp, biên soạn nội dung cũng như theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày<br /> chỉ đạo thực hiện cần có sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và 05/05/2006.<br /> thống nhất trong toàn ngành. Mỗi nhóm nghiên cứu phụ [3] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ<br /> trách một môn học/hoạt động giáo dục phải chuẩn bị cho thông - Chương trình tổng thể ban hành kèm theo<br /> sự điều chỉnh, bổ sung cho học sinh chuyển sang học Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.<br /> chương trình mới ở các lớp 6 và lớp 10. Nội dung và kế [4] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ<br /> hoạch điều chỉnh, bổ sung cần được thảo luận, tham khảo thông - (Chương trình các môn học, hoạt động giáo<br /> ý kiến chuyên gia một cách cẩn thận, kĩ lưỡng và được cấp dục) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-<br /> có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. BGDĐT ngày 26/12/2018.<br /> Thời lượng dành cho việc điều chỉnh, bổ sung cho học sinh [5] Chính phủ (2018). Đề án Giáo dục hướng nghiệp và<br /> lớp 6 và lớp 10 khi chuyển đổi chương trình tùy theo mức định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ<br /> độ mà có thể triển khai vào cuối kì nghỉ hè, trước khi bắt thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo<br /> đầu thực hiện năm học mới (nếu nội dung quan trọng và Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/05/2018.<br /> cần thời lượng nhiều) hoặc lấy từ thời lượng dành cho hoạt<br /> [6] Chính phủ (2018). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày<br /> động trải nghiệm, hướng nghiệp của chương trình mới 18/6/2018 về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách<br /> (nếu chỉ cần một thời lượng nhỏ nhất định). giáo khoa giáo dục phổ thông.<br /> Một vấn đề cần chú trọng nữa là mặc dù mấy năm gần [7] Quốc hội (2017). Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày<br /> đây, Bộ GD-ĐT đã triển khai chuyển từ dạy học theo kiến 21/11/2017 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương<br /> thức, kĩ năng sang định hướng năng lực và phẩm chất trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo<br /> nhưng dù sao khi chuyển đổi chương trình thì có thể coi Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình,<br /> Chương trình GDPT mới chuyển từ dạy học theo chuẩn sách giáo khoa giáo dục phổ thông.<br /> kiến thức, kĩ năng sang dạy học định hướng phát triển năng<br /> lực và phẩm chất. Sự chuyển đổi mục tiêu cùng với những<br /> thay đổi về cấu trúc chương trình, nội dung kiến thức, THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP...<br /> phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cùng với đổi (Tiếp theo trang 277)<br /> mới kiểm tra đánh giá sẽ tạo ra những lúng túng ban đầu<br /> nhất định cho cả thầy và trò. Vì thế, việc biên soạn tài liệu, Tài liệu tham khảo<br /> tổ chức tập huấn tới từng giáo viên phổ thông rất cần được [1] Trương Huệ Khâm - Tô Khảm (2004). Huấn luyện kĩ<br /> thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc. - chiến thuật bóng bàn hiện đại. NXB Thể dục thể thao.<br /> 3. Kết luận [2] Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên ( 1995). Sinh lí<br /> Khi tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa học thể dục thể thao. NXB Thể dục thể thao.<br /> trong chương trình GDPT cần biên soạn tài liệu và tổ [3] Nguyễn Danh Thái (1997). Bóng bàn hiện đại. NXB<br /> chức tập huấn cho cán bộ quản lí GDPT và giáo viên phổ Thể dục thể thao.<br /> thông. Việc này càng phải được đặc biệt chú trọng khi [4] Nguyễn Danh Thái - Vũ Thành Sơn (1999). Bóng<br /> việc đổi mới được tiến hành toàn diện từ hướng tiếp cận, bàn. NXB Thể dục thể thao.<br /> mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra [5] Phạm Thị Miên (2003). Tuyển tập nghiên cứu khoa học<br /> đánh giá và với hình thức triển khai “cuốn chiếu” theo Thể dục thể thao năm 2003. NXB Thể dục thể thao.<br /> từng cấp học nhằm đảm bảo được sự thành công của [6] Bộ GD-ĐT (2005). Chỉ thị số 12-CT/BGDĐT ngày<br /> công cuộc đổi mới GDPT. 07/04/2005 về việc tăng cường công tác giáo dục thể<br /> chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng “Năm<br /> Tài liệu tham khảo Quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005”<br /> [1] Bộ GD-ĐT (2018). Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí của Liên hiệp quốc.<br /> về triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo [7] Phạm Ngọc Viễn (1991). Tâm lí học thể dục thể<br /> dục phổ thông và thực hiện Đề án “Giáo dục hướng thao. NXB Thể dục thể thao.<br /> nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong [8] Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn (2000). Lí luận và<br /> giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Tài liệu phương pháp thể dục thể thao. NXB Thể dục thể thao.<br /> <br /> 292<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2