KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
425
lượt xem
51
download

KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Củng cố kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên dưới dạng sơ đồ. + Vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên. + Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nước xung quanh mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

  1. KHOA H C SƠ VÒNG TU N HOÀN C A NƯ C TRONG THIÊN NHIÊN I / M C TIÊU : + C ng c ki n th c v vòng tu n hoàn c a nư c trong thiên nhiên dư i d ng sơ . + V và trình bày sơ vòng tu n hoàn c a nư c trong thiên nhiên. + Có ý th c gi gìn v sinh môi trư ng nư c xung quanh mình. II / CHU N B : + Tranh minh ho . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 / Ki m tra bài cũ: H i:+Mây ư c hình thành như 3 HS tr l i
  2. th nào? + Hãy nêu s t o thành tuy t? + Trình bày vòng tu n hoàn c a nư c trong thiên nhiên? GV nh n xét ghi i m 2 Bài m i: GV ghi lên b ng HS nh c l i Ho t ng 1: Vòng tu n hoàn c a nư c trong thiên nhiên HS quan sát tranh1 gv treo HS th o lu n nhóm + Nh ng hình nào ư c v trong sơ ? + Sơ v (HS tr l i) +Sơ trên mô t hi n tư ng gì? + Sơ trên mô t hi n tư ng bay hơi , ngưng t , mưa c a nư c. + Hãy mô t l i hi n tư ng ó? + Nư c t su i, làng m c ch y ra sông, bi n. Nư c bay hơi bi n thành hơi nư c. Hơi nư c liên k t v i nhau t o thành nh ng ám
  3. mây tr ng. Càng lên cao càng l nh, hơi nư c ngưng t l i thành nh ng ám mây en n ng trĩu nư c và rơi xu ng t o thành mưa. Nư c mưa ch y tràn lan trên ng ru ng sông ngòi và l i b t u vòng tu n hoàn. HS lên v : Mây en ------- -Mây tr ng G i i di n trình bày HS b sung. H i: Em nào có th vi t tên th c a Mưa Hơi nư c nư c vào hình v mô t vòng tu n hoàn c a nư c? NƯ C HS ho t ng nhóm ôi. GV nh n xét tuyên dương Ho t ng 2: Em v sơ vòng tu n hoàn c a nư c trong t nhiên: Th o lu n và v sơ , tô màu. + HS th o lu n nhóm ôi. + Các ôi lên trình bày . + GV treo hình 2. HS quan sát và
  4. v . Yêu c u tranh ph i có 2 mũi tên và các hi n tư ng: bay hơi, mưa, ngưng t . GV nh n xét nhóm v p, úng. Ho t ng 3: Trò chơi: óng vai. Tâm và Tùng i h c v nhìn th y ng nư c th i c a m t gia ình b ch y ra ư ng.Theo em câu chuy n gi a hai b n di n ra như th nào? ..Hãy óng vai c a hai b n ó. GV nh n xét. 3 C ng c , d n dò: Nh n xét, tuyên dương.D n v nhà v la sơ vòng tu n hoàn c a nư c
Đồng bộ tài khoản