intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xăng dầu Thanh Lương

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

80
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Thanh Lương; đánh giá ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó để đề xuất những kiến nghị và biện pháp giúp cải thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của DN, giúp cho DN hoạt động có hiệu quả hơn và đứng vững trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xăng dầu Thanh Lương

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> XĂNG DẦU THANH LƯƠNG<br /> <br /> Tác giả: Trần Thị Tuyết Hạnh<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lớp: K45B Kế toán- Kiểm toán<br /> <br /> ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Niên khoá: 2011-2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trong thời gian thực tập và thực hiện khoá luận này ngoài sự nổ lực của bản thân<br /> thì để hoàn thành khóa luận này, lời đầu tiên tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô<br /> ThS. Phan Thị Hải Hà đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình<br /> viết Báo cáo tốt nghiệp.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kế toán- Kiểm toán, Trường<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Đại Học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm tôi học tập.<br /> Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá<br /> trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để tôi bước vào đời một<br /> cách vững chắc và tự tin.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Tôi chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị phòng ban công ty Cổ phần xăng<br /> dầu Thanh Lương đã cho phép, tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực tập và cũng đã chỉ<br /> bảo tận tình những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để tôi hiểu biết thêm<br /> và tăng thêm vốn kiến thức cho mình.<br /> <br /> Và ngoài ra cũng xin cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của gia đình và bạn<br /> bè để tôi có thêm động lực trong việc học tập và hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> này.<br /> <br /> Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý Thầy, Cô dồi<br /> dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú,<br /> Anh, Chị trong công ty Cổ phần xăng dầu Thanh Lương luôn dồi dào sức khỏe, đạt<br /> được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> Xin chân thành cảm ơn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Trần Thị Tuyết Hạnh<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Tuyết Hạnh- K45B kế toán-kiểm toán<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> I.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................. 2<br /> I.5. Các phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 2<br /> I.6. Cấu trúc đề tài ......................................................................................................... 3<br /> PHẦN II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 4<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ........................................... 4<br /> 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. ............... 4<br /> 1.1.1. Những khái niệm cơ bản ..................................................................................... 4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. . 4<br /> 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và XĐKQKD ................................................ 5<br /> 1.2. Tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh<br /> nghiệp. ............................................................................................................................. 6<br /> 1.2.1. Kế toán doanh thu ............................................................................................... 6<br /> 1.2.1.1 Khái niệm ............................................................................................................ 6<br /> 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng .............................................................................................. 6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.3 Sơ đồ hạch toán .................................................................................................. 7<br /> 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ................................................................................ 7<br /> 1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại.......................................................................... 7<br /> 1.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại ................................................................................. 8<br /> 1.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán ................................................................................ 8<br /> 1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ............................................................... 9<br /> 1.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán.................................................................................. 9<br /> 1.2.3.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .......................................................... 11<br /> 1.2.3.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính................................................................ 12<br /> 1.2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .......................... 13<br /> SVTH: Trần Thị Tuyết Hạnh- K45B kế toán-kiểm toán<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.2.3.5. Kế toán thu nhập khác .................................................................................... 15<br /> 1.2.3.6. Kế toán chi phí khác ........................................................................................ 16<br /> 1.2.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................ 17<br /> 1.2.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ............................................................. 18<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU<br /> THANH LƯƠNG......................................................................................................... 20<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần xăng dầu Thanh Lương ....................... 20<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ............................................ 20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty..................... 21<br /> 2.1.2.1 Chức năng của Công ty ................................................................................... 21<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty .................................................................................... 21<br /> 2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty............................................................ 22<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .............................................................. 22<br /> 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh ........................................... 22<br /> 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. ..................................................... 23<br /> 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xăng dầu Thanh Lương....... 24<br /> 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. ............................................................. 24<br /> 2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty ................................................................. 25<br /> 2.1.4.3. Các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty ......................................... 27<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.5. Tình hình nguồn lực của công ty cổ phần xăng dầu Thanh Lương qua 3<br /> năm 2012-2014. ............................................................................................................ 28<br /> 2.1.5.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2012- 2014 ................................ 28<br /> 2.1.5.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn ...................................................................... 30<br /> 2.1.5.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Xăng Dầu Thanh<br /> Lương qua 3 năm 2012- 2014 ...................................................................................... 33<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại<br /> Công ty Cổ phần xăng dầu Thanh Lương................................................................. 36<br /> 2.2.1 Đặc điểm kế toán doanh thu và XĐKQKD tại công ty ................................... 36<br /> 2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh tại công ty ..................................................................... 36<br /> SVTH: Trần Thị Tuyết Hạnh- K45B kế toán-kiểm toán<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2.1.2 Phương thức bán hàng tại công ty .................................................................. 36<br /> 2.2.1.3 Phương thức thanh toán tại công ty ................................................................ 36<br /> 2.2.2. Kế toán doanh thu ............................................................................................. 36<br /> 2.2.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ...................................................... 37<br /> 2.2.2.2 Doanh thu bán hàng nội bộ ............................................................................ 41<br /> 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .............................................................. 45<br /> 2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán................................................................................ 45<br /> 2.2.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính............................................................... 48<br /> 2.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .............................................................. 49<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.3.4. Kế toán thu nhập khác .................................................................................... 56<br /> 2.2.3.5. Kế toán chi phí khác ........................................................................................ 57<br /> 2.2.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................. 57<br /> 2.2.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ............................................................. 59<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.3.8. Kế toán lợi nhuận sau thuế ............................................................................ 60<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN XĂNG DẦU THANH LƯƠNG ...................................................................... 62<br /> 3.1. Đánh giá chung thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức kế toán<br /> doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. .......................................... 62<br /> 3.1.1. Nhận xét về hoạt động kinh doanh của công ty .............................................. 62<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.1.1. Ưu điểm ............................................................................................................ 62<br /> 3.1.1.2 Hạn chế ............................................................................................................. 63<br /> 3.1.2. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại Công ty......................................................................................................... 63<br /> 3.1.2.1. Ưu điểm ............................................................................................................ 63<br /> 3.1.2.2. Nhược điểm ...................................................................................................... 64<br /> 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả<br /> kinh doanh tại Công ty. ............................................................................................... 65<br /> 3.2.1. Giải pháp trong quản lý .................................................................................... 65<br /> 3.2.2. Giải pháp trong hạch toán ................................................................................ 66<br /> SVTH: Trần Thị Tuyết Hạnh- K45B kế toán-kiểm toán<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2