intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kiểm toán: Tổ chức công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần xây dựng Trường Xuân

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
49
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kiểm toán: Tổ chức công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần xây dựng Trường Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề về thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp; tìm hiểu tình hình công ty và thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp tại công ty Cổ phần xây dựng Trường Xuân; qua việc đánh giá thực trạng tại công ty, đưa ra nhận xét, kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kiểm toán: Tổ chức công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần xây dựng Trường Xuân

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG,<br /> THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Th.S Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Hoàng Thị Thu Hà<br /> Lớp: K45A KTKT<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình, tôi xin tỏ lòng biết ơn chân<br /> thành và sâu sắc nhất đến Th.s Phan Thị Hải Hà – cô giáo trực tiếp hướng dẫn tôi,<br /> sự giúp đỡ nhiệt tình của cô từ khâu chọn đề tài, lập đề cương đến những nhận xét<br /> đánh giá để bài làm được tốt nhất chính là niềm động viên cho tôi trong suốt quá<br /> trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu, cán bộ, giảng<br /> viên trường Đại học Kinh tế Huế, quý thầy cô trong khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong 4 năm<br /> được theo học tại trường.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Trường<br /> Xuân cũng như các anh chị trong Phòng kế toán công ty đã cho phép và tạo điều<br /> kiện giúp tôi được đến thực tập, thu thập số liệu, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc<br /> nghiên cứu đề tài khóa luận của mình.<br /> <br /> Tôi cũng xin cảm ơn đến tập thể gia đình, bạn bè đã hỗ trợ, động viên trong<br /> suốt chặng đường học tập cũng như trong thời gian làm bài khóa luận này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Mặc dù đã cố gắng hết sức song bài làm cũng không tránh khỏi nhiều thiếu<br /> sót. Kính mong quý thầy cô giáo góp ý để bài làm được hoàn thiện hơn.<br /> Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy cô cũng như tập thể cán bộ, nhân viên<br /> trong Công ty cổ phần xây dựng Trường xuân dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều<br /> thành công tốt đẹp.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chứng từ ghi sổ<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> Hóa đơn<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Hàng hóa dịch vụ<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CTGS<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1 Tình hình Tài sản – nguồn vốn ......................................................................30<br /> Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm từ 2012 – 34<br /> Biểu 2.1 Hóa đơn GTGT số 0002462............................................................................41<br /> Biếu 2.2 Bảng kê chứng từ ghi sổ Loại chứng từ 03: Phiếu nhập kho ..........................42<br /> Biểu 2.3 Chứng từ ghi sổ 03 ..........................................................................................43<br /> Biểu 2.4 Trích sổ chi tiết TK 133 tháng 12/2014 ..........................................................45<br /> Biểu 2.5: Trích sổ cái TK 133 tháng 12/2014 ...............................................................46<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Biểu 2.6 Trích Sổ cái TK 152 tháng 12/2014................................................................47<br /> Biểu 2.7 Trích Sổ cái TK 331 tháng 12/2014................................................................48<br /> Biểu 2.8 Trích Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào 12/2014 ...........49<br /> Biểu 2.9 Hóa đơn GTGT số 0000190............................................................................52<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Biểu 2.10 Bảng kê chứng từ ghi sổ Loại chứng từ 06: Chứng từ doanh thu tháng<br /> 12/2014 ..........................................................................................................................54<br /> Biểu 2.11 Chứng từ ghi sổ Loại chứng từ 06: Chứng từ doanh thu tháng 12/2014 ......55<br /> Biểu 2.12 Trích sổ cái TK 333 tháng 12/2014 ..............................................................56<br /> Biểu 2.13 Trích sổ chi tiết TK 3331 tháng 12/2014 .....................................................57<br /> Biêu 2.14 Sổ cái TK 131 tháng 12/2014 .......................................................................58<br /> Biểu 2.15 Trích Sổ cái TK 511 tháng 12/2014..............................................................59<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu 2.16 Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ ...............................................60<br /> Biểu 2.17 Tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 12/2014 .................................................62<br /> Biểu 2.18 Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2014 ..........................................................73<br /> Biểu 2.19 Trích sổ chi tiết TK 8211 tháng 12/2014 ......................................................69<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào .........................................................................15<br /> Sơ đồ 1.2: Hạch toán thuế GTGT đầu ra …………………………………………….16<br /> Sơ đồ 1.3 Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ......................................17<br /> Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí thuế TNDN………………………………………………..25<br /> Sơ đồ 1.5 Kế toán chênh lệch thuế TNDN ....................................................................25<br /> Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty .......................................................................28<br /> Sơ đồ 2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty ..................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ..........35<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2