Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần TCT Sông Gianh

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
12
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần TCT Sông Gianh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; thu thập, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần TCT Sông Gianh trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần TCT Sông Gianh

Ư<br /> <br /> TR<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> G<br /> <br /> ------<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> K<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH<br /> <br /> H<br /> <br /> SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN<br /> THỦY SẢN HUẾ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Thành Lập<br /> <br /> ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Lớp: K46B Kế toán doanh nghiệp<br /> Niên khóa: 2012 -2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> Để có thể hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực của bản thân<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> thì tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên rất lớn từ các thầy cô cũng như các<br /> <br /> G<br /> <br /> anh chị ở đơn vị thực tập.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến quý Thầy, Cô giáo Trường<br /> <br /> A<br /> <br /> Đại học Kinh Tế Huế nói chung và quý Thầy, Cô giáo khoa Kế toán – Kiểm toán nói<br /> <br /> cùng quý báu.<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> riêng đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho tôi những kiến thức chuyên môn bổ ích và vô<br /> <br /> Tiếp đến, tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo và các anh, chị trong bộ phận<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> kế toán của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy sản Huế, dù rất bận rộn với công việc<br /> của mình nhưng các anh, chị vẫn dành chút ít thời gian quý báu để hướng dẫn, giúp đỡ<br /> <br /> K<br /> <br /> và luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể tìm hiểu thực tế tại công ty.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Và đặc biệt, tôi xin chân thành cám ơn Cô giáo – Thạc sĩ Phan Thị Hải Hà đã<br /> <br /> H<br /> <br /> luôn quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và làm khóa luận, dù bản thân đã có nhiều cố gắng<br /> nhưng do sự hạn chế về kinh nghiệm, thời gian thực tập cũng như kiến thức chuyên<br /> <br /> ́H<br /> <br /> môn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý, nhận<br /> xét từ phía quý Thầy, Cô giáo, quý anh, chị ở công ty để bài khóa luận hoàn thiện hơn<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> cũng như rút kinh nghiệm cho bản thân.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý Thầy, Cô và các anh, chị ở công ty luôn dồi dào<br /> sức khỏe và thành công trong công việc và cuộc sống.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Sinh Viên<br /> Nguyễn Thành Lập<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thành Lập<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> G<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN.................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> <br /> Đ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................v<br /> <br /> A<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ........................................................................................... vi<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU................................................................................ vii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> O<br /> <br /> I.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................1<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................2<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu................................................................................................2<br /> <br /> K<br /> <br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................3<br /> I.6. Tính mới của đề tài....................................................................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> I.7. Cấu trúc của đề tài.....................................................................................................4<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH<br /> <br /> ́H<br /> <br /> GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT......................5<br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> nghiệp sản xuất ................................................................................................................5<br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất..............................................................5<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất ............................................................................5<br /> 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ...................................................................................5<br /> 1.1.2. Những vấn đề cơ bản về giá thành sản phẩm ........................................................8<br /> 1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm.......................................................................8<br /> 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm .............................................................................8<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............................9<br /> <br /> 1.1.4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...10<br /> 1.1.4.1. Vai trò ...............................................................................................................10<br /> SVTH: Nguyễn Thành Lập<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.4.1. Nhiệm vụ ..........................................................................................................11<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 1.2. Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.......................11<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .....................................................................12<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất [2] ..........................................12<br /> 1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .........................................................13<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp..................................................................13<br /> <br /> A<br /> <br /> 1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung.........................................................................15<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ....................................................................16<br /> 1.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ...................................................................17<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.2.4.1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ ..............................................................17<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.2.4.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ....................................17<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.2.5. Tính giá thành sản phẩm......................................................................................19<br /> 1.2.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ..................................................................19<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.2.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm ......................................................19<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.5.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm ..............................................................................21<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT<br /> TRIỂN THỦY SẢN HUẾ ...........................................................................................22<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty .............................................................................................22<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.......................................................................22<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty .......................................................................24<br /> 2.1.2.1. Chức năng.........................................................................................................24<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ..........................................................................................................24<br /> 2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .........................................................25<br /> 2.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm......................................................................................25<br /> 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm ...............................................................25<br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty ......................................................................26<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty...................................................................29<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................................29<br /> 2.1.5.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán .....................................................................30<br /> SVTH: Nguyễn Thành Lập<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.1.6. Tình hình lao động của công ty ...........................................................................32<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 2.1.7. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty giai đoạn 2013 – 2015.......................34<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 2.1.8. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2013 -2015................36<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> tại Công ty cổ phần Phát triển Thủy sản Huế................................................................38<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm, đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty.............40<br /> <br /> A<br /> <br /> 2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ................................................................................40<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................40<br /> 2.2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất..............................................................40<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.2.2. Đặc điểm, đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty ........70<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.2.2.1. Đặc điểm công tác tính giá thành sản phẩm của công ty .................................70<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ..................................................................70<br /> 2.2.2.3. Kỳ tính giá thành ..............................................................................................70<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm..............................................................70<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ...................................................................73<br /> 3.1. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty................................................................73<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm ...............................................................................................................73<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 3.1.2. Hạn chế ................................................................................................................75<br /> 3.1.3. Giải pháp..............................................................................................................76<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................79<br /> III.1. Kết luận.................................................................................................................79<br /> III.1.1. Mức độ đáp ứng của đề tài ................................................................................79<br /> III.1.2. Hạn chế của đề tài..............................................................................................80<br /> III.2. Hướng phát triển của đề tài. .................................................................................80<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................81<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thành Lập<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản