intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Linh

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
13
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính; ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Linh

Lời Cảm Ơn<br /> Được sự phân công của khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học kinh tế<br /> - Đại học Huế, và sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn cô Th.S Nguyễn Thị<br /> Thanh Bình tôi đã thực hiện đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và<br /> tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương<br /> mại Ngọc Linh”.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành tốt khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô<br /> đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và<br /> rèn luyện ở Trường đại học Kinh tế Huế.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Thanh<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Bình đã tận tình, chu đáo hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này.<br /> Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty cổ phần<br /> ĐTXD & TM Ngọc Linh, các anh chị trong đơn vị đã hướng dẫn, giúp<br /> đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất.<br /> Song do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu, tiếp cận với thực tế<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cũng như hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những<br /> thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được. Tôi rất mong được sự góp ý<br /> của quý thầy, cô giáo để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn.<br /> Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Gái<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 2<br /> 6. Kết cấu đề tài .............................................................................................................. 3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 7. Tình hình nghiên cứu ................................................................................................. 4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................. 6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> XÂY LẮP ....................................................................................................................... 6<br /> 1.1. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ............. 6<br /> 1.1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí sản xuất và<br /> tính giá thành sản phẩm xây lắp ..................................................................................... 6<br /> 1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất .............................................................. 8<br /> 1.1.3. Tổng quan về giá thành sản phẩm ..................................................................... 11<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp ................... 12<br /> 1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp<br /> xây lắp ........................................................................................................................... 13<br /> 1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh<br /> nghiệp xây lắp ............................................................................................................... 13<br /> 1.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành .................... 15<br /> 1.2.3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ............................................ 15<br /> 1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất trong xây lắp .............................................................. 17<br /> 1.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ..................................................................... 27<br /> 1.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.................................................................. 28<br /> <br /> 1.2.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp ....................................................................... 29<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC LINH .................................... 33<br /> 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Linh 33<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 33<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh ................................................. 33<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của công ty ....................... 35<br /> 2.1.4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty ........................................... 36<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý .................................................................................... 39<br /> 2.1.6. Tình hình lao động của công ty ......................................................................... 41<br /> 2.1.7. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại<br /> Ngọc Linh. .................................................................................................................... 42<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần<br /> ĐTXD & TM Ngọc Linh .............................................................................................. 47<br /> 2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại công ty ................. 47<br /> 2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ......................................... 49<br /> 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần ĐTXD & TM Ngọc Linh ......... 49<br /> 2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá<br /> thành tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Linh ....................... 79<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP<br /> PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ<br /> THƯƠNG MẠI NGỌC LINH ................................................................................... 90<br /> 3.1. Đánh giá về công tác kế toán tại doanh nghiệp ..................................................... 90<br /> 3.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý .................................................................................... 90<br /> 3.1.2. Bộ máy kế toán .................................................................................................. 91<br /> 3.1.3. Hình thức kế toán áp dụng ................................................................................. 91<br /> 3.1.4. Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............. 91<br /> <br /> 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá<br /> thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần ĐTXD & TM Ngọc Linh ....................... 97<br /> 3.2.1. Áp dụng hình thức kế toán ................................................................................ 97<br /> 3.2.2. Luân chuyển chứng từ ....................................................................................... 97<br /> 3.2.3. Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 98<br /> 3.2.4. Chứng từ sử dụng .............................................................................................. 98<br /> 3.2.5. Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .................................................................. 98<br /> 3.2.6. Chi phí nhân công trực tiếp ............................................................................... 99<br /> 3.2.7. Chi phí sử dụng máy thi công ............................................................................ 99<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.2.8. Chi phí sản xuất chung .................................................................................... 100<br /> 3.2.9. Tính giá thành sản phẩm .................................................................................. 100<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 101<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................. 101<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................ 102<br /> DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 103<br /> <br /> Đ<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ tài chính<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> CP NCTT<br /> <br /> Chi phí nhân công trực tiếp<br /> <br /> CP NVLTT<br /> <br /> Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp<br /> <br /> CP SDMTC<br /> <br /> Chi phí sử dụng máy thi công<br /> <br /> CP SXC<br /> <br /> Chi phí sản xuất chung<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐTXD<br /> <br /> Đầu tư xây dựng<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> SXKDDD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh dở dang<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TM<br /> <br /> Thương mại<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BHTN<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản