intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
80
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò; từ đó, giúp hiểu sâu hơn về lý thuyết và có thể nắm bắt được thực tế về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, so sánh, phân tích, xem xét sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> .....  .....<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH<br /> THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CỬA LÒ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> VÕ THỊ NGỌC<br /> Lớp<br /> : K46A - KTDN<br /> Niên khóa<br /> : 2012 - 2016<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. ĐỖ SÔNG HƯƠNG<br /> <br /> HUẾ, 05/2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Qua quá trình thực tập tại Công ty CP môi trường đô thị và dịch vụ du<br /> lịch Cửa Lò đã giúp em tích luỹ được vốn kiến thức và những kinh nghiệm<br /> thực tế quý giá. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, em xin chân thành<br /> cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô trong và ngoài khoa Kế toánKiểm toán đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo điều<br /> kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện khoá luận<br /> tốt nghiệp này. Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến ThS. Đỗ<br /> Sông Hương- giảng viên trực tiếp hướng dẫn em làm khóa luận tốt nghiệp, đã<br /> hết lòng giúp đỡ để em có thể hoàn thành bài khóa luận này. Ngoài ra, em xin<br /> chân thành cám ơn toàn thể nhân viên Công ty CP môi trường đô thị và dịch<br /> vụ du lịch Cửa Lò, cám ơn chú Nguyễn Văn Dũng- Giám đốc công ty,<br /> chú Võ Văn Tuấn- Kế toán trưởng và cô Phan Thị Báu – người hướng<br /> dẫn công việc cho em tại công ty đã luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong<br /> suốt thời gian thực tập đồng thời sẵn sàng cung cấp những thông tin, tài liệu<br /> cần thiết giúp em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này.<br /> Cảm ơn gia đình, bạn bè và tập thể lớp K46A - Kế toán doanh nghiệp<br /> đã luôn bên cạnh, động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt<br /> thời gian học tập cũng như trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài do hạn chế về mặt thời gian, kiến thức<br /> thực tế và kiến thức chuyên môn nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất<br /> mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và bạn bè để đề tài<br /> được tốt hơn.<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Võ Thị Ngọc<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> CNSX<br /> <br /> Công nhân sản xuất<br /> <br /> CNV<br /> <br /> Công nhân viên<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> CPNCTT<br /> <br /> Chi phí nhân công trực tiếp<br /> <br /> CPQLDN<br /> <br /> Chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> DVDL<br /> <br /> Dịch vụ du lịch<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> KT-HC-QT<br /> <br /> Kế hoạch –Hạch toán- Quyết toán<br /> <br /> LĐTL<br /> <br /> Lao động tiền lương<br /> Người lao động<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nhân viên<br /> <br /> SXKD<br /> TSDH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TSNH<br /> XN<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> NLĐ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Ngọc – Lớp: K46A KTDN<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Tài sản dài hạn<br /> Tài sản ngắn hạn<br /> Xí nghiệp<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> Sơ đồ 1.1- Trình tự kế toán các khoản phải trả công nhân viên .......................... 29<br /> Sơ đồ 1.2 - Trình tự kế toán các khoản trích theo lương ..................................... 30<br /> Sơ đồ 2.1- bộ máy tổ chức công ty ................................................................... 34<br /> Sơ đồ 2.2 - Tổ chức bộ máy kế toán. ................................................................. 37<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 2.3 - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ........ 39<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Ngọc – Lớp: K46A KTDN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> Bảng 2.1: Tình hình Tài sản và Nguồn vốn ........................................................ 41<br /> Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .............................................. 43<br /> Bảng 2.3: Tình hình lao động tại Công ty CP môi trường đô thị và dịch vụ du lịch<br /> Cửa Lò. ............................................................................................. 46<br /> Bảng 2.4: Trích Bảng chấm công bộ phận văn phòng của công ty trong tháng 11<br /> năm 2015 .......................................................................................... 52<br /> Bảng 2.5: Trích bảng thanh toán tiền lương công ty ........................................... 54<br /> Bảng 2.6: Trích bảng chấm công bộ phận sản xuất trực tiếp tháng 11 năm 2015 56<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.7: Bảng thanh toán tiền lương cho công nhân trong tháng 11 năm 2015 . 58<br /> Bảng 2.8: Bảng tổng hợp các khoản trích theo lương tháng 11 ........................... 68<br /> Bảng 2.9: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương ..................... 69<br /> Bảng 2.10: Bảng thanh toán tiền lương toàn công ty tháng 11 năm 2015 ............ 70<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Bảng 2.11: Phiếu nghĩ hưởng BHXH ................................................................. 82<br /> Bảng 2.12: Phần thanh toán BHXH ................................................................... 83<br /> Bảng 2.13: Bảng thanh toán BHXH ................................................................... 84<br /> Biểu 1: Sổ chi tiết tài khoản 334 ....................................................................... 59<br /> Biểu 2: Chứng từ ghi sổ 101 .............................................................................. 60<br /> Biểu 3: Chứng từ ghi sổ 102 .............................................................................. 61<br /> Biểu 4: Sổ cái tài khoản 334 .............................................................................. 62<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu 5: Sổ chi tiết tài khoản 3382 ...................................................................... 74<br /> Biểu 6: Sổ chi tiết tài khoản 3383 ...................................................................... 75<br /> Biểu 7: Sổ chi tiết tài khoản 3384 ...................................................................... 76<br /> Biểu 8: Sổ chi tiết tài khoản 3389 ...................................................................... 77<br /> Biểu 9: Chứng từ ghi sổ 103 .............................................................................. 78<br /> Biểu 10: Chứng từ ghi sổ 104 ............................................................................ 78<br /> Biểu 11: Chứng từ ghi sổ 105 ............................................................................ 79<br /> Biểu 12: Chứng từ ghi sổ 106 ............................................................................ 79<br /> Biểu 13: Sổ đăng ký chứng từ ........................................................................... 80<br /> Biểu 14: Sổ cái tài khoản 338 ............................................................................ 81<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Ngọc – Lớp: K46A KTDN<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản