intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
35
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã tổng hợp, hệ thống và vận dụng những kiến thức đã học về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại vào thực tế; tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế, trên cơ sở kiến thức đã học đưa ra nhận xét, đánh giá, cũng như đề xuất một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế

N<br /> <br /> H<br /> <br /> SỐ LIỆU THÔ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> KI<br /> <br /> Ñeà taøi:<br /> <br /> C<br /> <br /> KEÁ TOAÙN COÂNG NÔÏ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÀNG ÑÖÙC<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Ngô Trương Minh Nguyệt<br /> Lớp: K43AKTDN<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> ThS. Hoàng Thùy Dương<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> U<br /> <br /> Trong những năm tháng học tập tại trường Đại học<br /> <br /> H<br /> <br /> Kinh tế Huế, tôi đã được tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích,<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> làm nền tảng cho sự nghiệp của tôi sau này. Chính vì thế tôi<br /> muốn gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô trong<br /> <br /> H<br /> <br /> Khoa Kế toán- Tài chính của quý nhà trường đã giảng dạy,<br /> <br /> N<br /> <br /> truyền đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm một cách tận<br /> <br /> KI<br /> <br /> tình và đầy tâm huyết.<br /> <br /> C<br /> <br /> Đặc biệt, xin gởi lời cám ơn chân thành và sâu sắc<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> nhất đến cô giáo – Thạc sĩ Hoàng Thùy Dương, người đã<br /> <br /> H<br /> <br /> hướng dẫn, góp ý giúp tôi có thể hoàn thành bài khóa luận<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> này một cách tốt nhất.<br /> <br /> Tôi cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần An<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Phú cùng các cô chú trong phòng Kế toán - tài chính đã rất<br /> <br /> G<br /> <br /> nhiệt tình, thân thiện trong việc hướng dẫn cũng như giải<br /> <br /> N<br /> <br /> đáp những khó khăn thắc mắc của tôi trong suốt thời gian<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> thực tập tại đây.<br /> Cuối cùng tôi muốn cảm ơn sự động viên giúp đỡ<br /> <br /> của gia đình và bạn bè, những người luôn đồng hành cùng<br /> với tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời<br /> gian thực hiện khóa luận này.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Ngô Trương Minh Nguyệt<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i<br /> <br /> Ế<br /> <br /> MỤC LỤC ................................................................................................................. ii<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................... vi<br /> <br /> H<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................... vii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. viii<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................ 1<br /> I.1 Tính cấp thiết của vấn đề ....................................................................................... 1<br /> <br /> H<br /> <br /> I.2 Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 1<br /> I.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 2<br /> <br /> N<br /> <br /> I.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> <br /> KI<br /> <br /> I.5 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> I.6 Kết cấu đề tài ......................................................................................................... 3<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................... 4<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> <br /> H<br /> <br /> QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ............................. 4<br /> 1.1 Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .............. 4<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm .................................................................................................................... 4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ................................... 5<br /> 1.1.3 Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ..................................... 5<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2 Kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp thương mại ....................................................... 6<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch ............................................................. 6<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.1.1 Khái niệm doanh thu ...................................................................................... 6<br /> 1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu ......................................................................... 6<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng ........................................................................................... 7<br /> 1.2.1.4 Phương thức bán hàng ..................................................................................... 7<br /> 1.2.1.5 Phương pháp hạch toán .................................................................................. 8<br /> 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ........................................................................ 8<br /> 1.2.2.1 Khái niệm ....................................................................................................... 8<br /> 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 8<br /> 1.2.2.3 Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu ........................................... 9<br /> <br /> Ngô Trương Minh Nguyệt – Lớp K43A KTDN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán .......................................................................................... 10<br /> 1.2.3.1 Khái niệm .................................................................................................... 10<br /> 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 10<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.3.3 Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX .................... 10<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ......................................................................... 11<br /> 1.2.4.1 Khái niệm .................................................................................................... 11<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 11<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.4.3 Trình tự hạch toán ........................................................................................ 11<br /> 1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại .................... 11<br /> 1.3.1 Kế toán chi phí tài chính ............................................................................................ 11<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.1.1 Khái niệm .................................................................................................... 11<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 12<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.3.1.3 Trình tự hạch toán ........................................................................................ 12<br /> 1.3.2 Kế toán doanh thu tài chính ....................................................................................... 13<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.3.2.1 Khái niệm .................................................................................................... 13<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 13<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.2.3 Trình tự hạch toán ........................................................................................ 13<br /> 1.3.3 Kế toán chi phí khác .................................................................................................. 13<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.3.3.1 Chi phí khác bao gồm ................................................................................... 13<br /> 1.3.3.2 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 14<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.2.3 Trình tự hạch toán ........................................................................................ 14<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.3.4 Kế toán thu nhập khác ............................................................................................... 14<br /> 1.3.4.1 Thu nhập khác bao gồm ............................................................................... 14<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.3.4.2 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 14<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.3.4.3 Trình tự hạch toán ........................................................................................ 15<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> 1.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .............................................................. 15<br /> 1.3.5.1 Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 15<br /> 1.3.5.2 Trình tự hạch toán ........................................................................................ 15<br /> 1.3.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh......................................................................... 16<br /> 1.3.6.1 Khái niệm .................................................................................................... 16<br /> 1.3.6.2 Tài khoản sử dụng: TK 911- Xác định kết quả kinh doanh ........................... 16<br /> 1.3.6.3 Trình tự hạch toán ....................................................................................... 17<br /> <br /> Ngô Trương Minh Nguyệt – Lớp K43A KTDN<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản