Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Khánh Hòa

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
25
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu và khái quát cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; tiếp cận và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty; đánh giá và đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Khánh Hòa

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Phạm Thị Bích Ngọc<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH<br /> DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TRƯỜNG HỌC KHÁNH HÒA<br /> <br /> TRẦN THẢO HUYỀN TRANG<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> SVTH: Trần Thảo Huyền Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Phạm Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp này được hoàn thành là sự tổng hợp kết quả học tập,<br /> nghiên cứu trong suốt 4 năm học tại Trường Đại học Kinh tế Huế.<br /> Trong quá trình thực tập, nghiên cứu và viết khóa luận tôi đã nhận được<br /> sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể.<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Kế toán – Tài<br /> chính Trường Đại học Kinh tế Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong<br /> quá trình học tập cũng như hoàn thành khóa luận này.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến ThS<br /> Phạm Thị Bích Ngọc đã tận tình chu đáo hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành khóa<br /> luận này.<br /> Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các anh chị và cô chú Phòng Hành<br /> chính - Kế toán của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Khánh Hòa đã<br /> tạo mọi điều kiện cho tôi thực tập và cung cấp số liệu để tôi hoàn thành khóa luận<br /> này.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và người thân những người đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập<br /> cũng như hoàn thành khóa luận này.<br /> Vì điều kiện thời gian còn hạn chế, kiến thức còn có hạn, kinh nghiệm thực<br /> tiễn chưa nhiều nên khóa luận này không tránh khỏi những sai sót. Rất mong<br /> nhận được sự góp ý của quý thầy cô giáo và bạn bề để khóa luận này được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Thảo Huyền Trang<br /> <br /> SVTH: Trần Thảo Huyền Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Phạm Thị Bích Ngọc<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> :<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> KQKD<br /> <br /> :<br /> <br /> Kết quả kinh doanh<br /> <br /> XĐKQKD<br /> <br /> :<br /> <br /> Xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> KKĐK<br /> <br /> :<br /> <br /> Kiểm kê định kỳ<br /> <br /> KKTX<br /> <br /> :<br /> <br /> Kê khai thường xuyên<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> :<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> QLDN<br /> <br /> :<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> :<br /> <br /> HĐKD<br /> <br /> :<br /> <br /> SGK<br /> <br /> :<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> Quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> Hoạt động kinh doanh<br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> :<br /> <br /> Hóa đơn<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> :<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> SVTH: Trần Thảo Huyền Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Phạm Thị Bích Ngọc<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> BẢNG 2.1. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2011 –<br /> 2013 ..................................................................................................................... 26<br /> BẢNG 2.2. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN QUA 3 NĂM 20112013 ..................................................................................................................... 28<br /> BẢNG 2.3. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN QUA 3 NĂM<br /> 2011-2013............................................................................................................ 30<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BẢNG 2.4. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY<br /> TRONG 3 NĂM 2011-2013 .............................................................................. 33<br /> SƠ ĐỒ 1.1. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 511,512............................................... 8<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> SƠ ĐỒ 1.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 521, 531, 532..................................... 10<br /> SƠ ĐỒ 1.3. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 632 ( PHƯƠNG PHÁP KKĐK) ..... 11<br /> SƠ ĐỒ 1.4. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 632 ( PHƯƠNG PHÁP KKTX) ..... 12<br /> SƠ ĐỒ 1.5. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 641..................................................... 13<br /> SƠ ĐỒ 1.6. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 642..................................................... 14<br /> SƠ ĐỒ 1.7. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 515..................................................... 16<br /> <br /> Đ<br /> <br /> SƠ ĐỒ 1.8. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 635..................................................... 17<br /> SƠ ĐỒ 1.10. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK811.................................................... 19<br /> SƠ ĐỒ 1.11. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 821................................................... 20<br /> SƠ ĐỒ 1.12. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 911................................................... 22<br /> SƠ ĐỒ 2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY. ............................ 24<br /> SƠ ĐỒ 2.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ................................... 34<br /> <br /> SVTH: Trần Thảo Huyền Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Phạm Thị Bích Ngọc<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 3<br /> 5. Kết cấu của bài báo cáo .................................................................................. 3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................... 4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ KINH DOANH ................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và XĐKQKD .............................. 6<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.3. Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và XĐKQKD .............................................. 7<br /> 1.1.4. Hệ thống chứng từ sử dụng trong kế toán tiêu thụ và XĐKQKD ............ 7<br /> 1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và XĐKQKD ..................................................... 7<br /> 1.2.1. Kế toán tiêu thụ......................................................................................... 7<br /> 1.2.1.1. Kế toán doanh thu ..................................................................................... 7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ..................................................... 9<br /> 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................... 10<br /> 1.2.3. Kế toán XĐKQKD ................................................................................. 12<br /> 1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng ........................................................................ 12<br /> 1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................... 14<br /> 1.2.3.3. Kế toán hoạt động tài chính .................................................................... 15<br /> 1.2.3.5. Kế toán chi phí thuế TNDN.................................................................... 20<br /> 1.2.3.6. Kế toán XĐKQKD ................................................................................. 21<br /> <br /> SVTH: Trần Thảo Huyền Trang<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản