intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiệp Thành

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
65
lượt xem
18
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiệp Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiệp Thành" nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiệp Thành như kế toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng hoạt động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiệp Thành

Ư<br /> <br /> TR<br /> Ơ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> G<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN –KIỂM TOÁN<br /> ..........<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> K<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> TẠI CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH<br /> <br /> ́H<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> ThS. HỒ PHAN MINH ĐỨC<br /> <br /> Lớp K46B-KTDN<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> Ơ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> G<br /> <br /> Khóa luận này là thành quả của bốn năm học tập dưới mái trường<br /> <br /> Đại Học Kinh Tế Huế và những kinh nghiệm thực tế thu được qua 3<br /> <br /> Đ<br /> <br /> tháng thực tập tại công ty Cổ Phần Hồng Đức. Để có được thành quả<br /> <br /> A<br /> <br /> như ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Quý thầy, cô trường Đại Học Kinh Tế Huế đã trang bị cho tôi<br /> những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập tại<br /> <br /> O<br /> <br /> trường. Đó là nền tảng và cũng là hành trang chắp cánh cho tôi vào đời.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến thầy Hồ Phan<br /> Minh Đức đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài này.<br /> <br /> K<br /> <br /> Trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, tôi<br /> <br /> IN<br /> <br /> xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc, phòng kế toán cùng toàn<br /> thể các phòng ban đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể thực<br /> <br /> H<br /> <br /> tập tại công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phòng kế toán<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn tôi trong suốt thời gian thực tập.<br /> <br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã động viên, đóng<br /> <br /> ́H<br /> <br /> góp ý kiến, giúp đỡ trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành<br /> khóa luận.<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên bài khóa luận không<br /> <br /> tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến và chỉ dẫn của<br /> thầy cô giáo.<br /> Tôi xin chân thành càm ơn<br /> Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Hồng<br /> <br /> i<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> G<br /> <br /> TNHH :<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TNDN:<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> KQKD:<br /> <br /> Kết quả kinh doanh<br /> <br /> HĐ:<br /> <br /> Hoá đơn<br /> <br /> NKC:<br /> <br /> Nhật ký chung<br /> <br /> CCDV:<br /> <br /> Cung cấp dịch vụ<br /> <br /> KQHĐKD:<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> GTGT:<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh<br /> <br /> K<br /> <br /> Chuẩn mực kế toán<br /> <br /> DNTN:<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> SXKD:<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> PC:<br /> <br /> Phiếu chi<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> CMKT:<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> ii<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> Bảng 2.1. Tình hình lao động hiện nay tại công ty .......................................................32<br /> Bảng 2.2. Bảng cơ cấu nguồn vốn của công ty năm 2015 ............................................33<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bảng 2.3. Bảng tình hình kết quả hoạt động kinh doanh ..............................................34<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> iii<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán ...................................................................15<br /> <br /> G<br /> <br /> Sơ đồ 1.2. Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh ....................................................18<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 1.3. Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính ...............................................20<br /> <br /> A<br /> <br /> Sơ đồ1.4. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính ..................................................................21<br /> Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác.....................................................................23<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán chi phí khác .......................................................................25<br /> Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành ...........................................26<br /> <br /> O<br /> <br /> Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN hoãn lại ..............................................27<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Sơ đồ 1.9. Sơ đồ xác định kết quả kinh doanh ..............................................................29<br /> <br /> K<br /> <br /> Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý trong công ty. .......................................................35<br /> <br /> IN<br /> <br /> Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán ...............................................................................36<br /> Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ theo Hình thức kế toán nhật ký chung ................................38<br /> <br /> H<br /> <br /> Sơ đồ 2.4. Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ....................42<br /> Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán .........................................................53<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán chi phí quản lý kinh doanh ..........................................59<br /> Sơ đồ 2.7. Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính .....................................65<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Sơ đồ 2.8. Quy trình hạch toán chi phí tài chính ...........................................................67<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sơ đồ 2.9. Quy trình hạch toán thu nhập khác ..............................................................68<br /> Sơ đồ 2.10. Quy trình hạch toán chi phí khác ...............................................................71<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản