Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
49
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> -----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện :<br /> Hoàng Thị Thùy<br /> Lớp : K46C - KHĐT<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> PGS. TS. Bùi Đức Tính<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời<br /> cảm ơn đến các Thầy, Cô giáo trong Khoa Kinh tế và Phát triển<br /> Trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt, trang bị<br /> kiến thức cho em trong suốt thời gian học tại trường vừa qua.<br /> Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo<br /> PGS.TS Bùi Đức Tính đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ<br /> cho em những lời khuyên, những lời nhận xét quý báu để em<br /> có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Qua đây, em cũng xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh<br /> đạo, cán bộ Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên<br /> Huế, đặc biệt là các anh chị phòng kế toán - tài vụ đã nhiệt tình<br /> giúp đỡ em trong quá trình cung cấp số liệu, tài liệu, giảng giải<br /> những thắc mắc, góp ý những sai sót cũng như tạo điều kiện<br /> thuận lợi để em hoàn thành kỳ thực tập của mình.<br /> Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia<br /> đình và người thân luôn bên em, động viên em để em hoàn<br /> thành tốt đề tài này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do<br /> năng lực của bản thân còn hạn chế về hiểu biết, trình độ lý<br /> luận cũng như thời gian nên đề tài không thể tránh khỏi<br /> những sai sót. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các Thầy,<br /> Cô giáo và bạn bè để đề tài có thể được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !<br /> Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hoàng Thị Thùy<br /> i<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...........................................................................v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ............................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát ....................................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.1. Phương pháp thu thập số liệu ...................................................................................2<br /> 3.2. Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................................2<br /> 3.3. Phương pháp phân tích số liệu .................................................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3<br /> 5. Kết cấu của đề tài.........................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.... 4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh ............................................................4<br /> 1.1.2. Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh .......................................................5<br /> 1.1.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.........7<br /> 1.1.4. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ............................9<br /> 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh...............................10<br /> 1.1.5.1. Nhân tố khách quan ..........................................................................................11<br /> 1.1.5.2. Các nhân tố chủ quan .......................................................................................13<br /> 1.1.6. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh ............15<br /> 1.1.6.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh ...................................15<br /> SVTH: Hoàng Thị Thùy – K46C KHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.6.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................16<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................21<br /> 1.2.1. Thực trạng ngành xây dựng ở trên thế giới .........................................................21<br /> 1.2.2. Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam ................................................................22<br /> 1.2.3. Thực trạng ngành xây dựng ở Thừa Thiên Huế ..................................................23<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ .........25<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế .................25<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ..................................................25<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.1. Giới thiệu về Công ty .......................................................................................25<br /> 2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty...................................................26<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty...................................................................27<br /> 2.1.2.1. Chức năng .........................................................................................................27<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ..........................................................................................................27<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Sứ mạnh, chiến lược của Công ty........................................................................28<br /> 2.1.3.1. Sứ mạnh ............................................................................................................28<br /> 2.1.3.2. Chiến lược ........................................................................................................28<br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy tại Công ty cổ phần XDGT Thừa Thiên Huế ..........................28<br /> 2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty...................................................................28<br /> 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận ........................................29<br /> 2.1.5. Nguồn lực cơ bản của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 ........................................31<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.5.1. Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 ...................................31<br /> 2.1.5.2. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 .............35<br /> 2.1.5.3. Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2013 – 2015 ..................................38<br /> 2.1.6. Thuận lợi và khó khăn của Công ty.....................................................................42<br /> 2.1.6.1. Những thuận lợi ................................................................................................42<br /> 2.1.6.2. Những khó khăn ...............................................................................................43<br /> 2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 ......44<br /> 2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 .....44<br /> 2.2.1.1. Phân tích doanh thu ..........................................................................................44<br /> 2.2.1.2. Phân tích chi phí ...............................................................................................52<br /> SVTH: Hoàng Thị Thùy – K46C KHĐT<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2.1.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh...........................................................56<br /> 2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 ...59<br /> 2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sư dụng vốn ........................................................................59<br /> 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động ................................................................66<br /> 2.2.2.3. Phân tích một số hiệu quả kinh doanh khác của Công ty .................................68<br /> 2.2.3. Phân tích độ nhạy về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 - 2015 ..71<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT<br /> ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT THỪA THIÊN HUẾ.....74<br /> 3.1. Đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần XDGT Thừa<br /> Thiên Huế ......................................................................................................................74<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.2. Định hướng của Công ty XDGT Thừa Thiên Huế trong thời gian tới ...................75<br /> 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả HĐKD của Công ty ......................................76<br /> 3.3.1. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả nguồn vốn kinh doanh .....................76<br /> 3.3.2. Tối thiểu hóa các chi phí nhằm tăng lợi nhuận ...................................................77<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ................................................................78<br /> 3.3.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị và tổ chức sản xuất ...................................79<br /> 3.3.5. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ .............................................80<br /> 3.3.6. Đẩy mạnh các chính sách thu hút khách hàng và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh ...81<br /> 3.3.7. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý, linh hoạt .....................................................82<br /> 3.3.8. Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa Công ty với xã hội ..........................82<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.3.9. Nâng cao công tác dự báo tài chính.....................................................................83<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................84<br /> 1. KẾT LUẬN ..............................................................................................................84<br /> 2. KIẾN NGHỊ ...............................................................................................................85<br /> 2.1. Với nhà nước ..........................................................................................................85<br /> 2.2. Với Công ty cổ phần XDGT Thừa Thiên Huế .......................................................86<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................87<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thùy – K46C KHĐT<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản