intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư X.style

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
82
lượt xem
31
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư X.style

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tổng hợp các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và đánh giá hiệu quả thực tế hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần X.style; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty đồng thời đưa ra kiến nghị với các cơ quan, ban ngành chức năng có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư X.style

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X.STYLE<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ THỊ THẮM<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17193<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X.STYLE<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN : PGS.TS ĐỒNG XUÂN NINH<br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : LÊ THỊ THẮM<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17193<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em xin chân thành<br /> cảm ơn giảng viên PGS.TS Đồng Xuân Ninh, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ<br /> và tạo điều kiện cho em có cơ hội hiểu biết thêm những kiến thức về nguồn nhân lực<br /> và quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp để có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy giáo, cô giáo đang<br /> giảng dạy tại trường Đại học Thăng Long, những người đã trực tiếp truyền đạt cho em<br /> các kiến thức về chuyên ngành quản trị từ những môn học cơ bản nhất giúp em có<br /> được nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể hoàn thành đề tài khóa luận<br /> này.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn các cô chú, các anh chị tại công ty cổ phần đầu<br /> tư X.style đã tạo điều kiện, giúp đỡ cũng như cung cấp số liệu, thông tin và tận tình chỉ<br /> bảo, hướng dẫn em trong quá trình thực tập tại đây để hoàn thành tốt bài khoá luận này<br /> Em xin chân thành cảm ơn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Thắm<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Thị Thắm<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU<br /> QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ...........................................1<br /> 1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực ..................................................................1<br /> 1.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực ..........................................................1<br /> 1.3. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực ............................................................. 2<br /> 1.3.1. Phân tích công việc ........................................................................................3<br /> 1.3.2. Tuyển dụng nguồn nhân lực .........................................................................5<br /> 1.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........................................................10<br /> 1.3.4. Đánh giá nguồn nhân lực ...........................................................................12<br /> 1.3.5. Tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ ............................................................ 14<br /> 1.4. Khái niệm hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực .............................. 15<br /> 1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực .17<br /> 1.6.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp ................................................................ 17<br /> 1.6.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................................ 18<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ X.STYLE ................................ 20<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần đầu tƣ X.style .................................................20<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................ 20<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý ................................................................................22<br /> 2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ................................ 24<br /> 2.2.1 Khái quát sản phẩm, dịch vụ của công ty cổ phần X.style .................................24<br /> 2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ............................. 27<br /> 2.3. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style 29<br /> 2.3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style..................................29<br /> 2.3.2. Thực trạng hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần X.style<br /> ................................................................................................................................ 31<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản