intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing)

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
131
lượt xem
28
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của khóa luận gồm 3 chương. Chương 1 - Lý luận cơ bản về phát triển hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính. Chương 2 - Thực trạng phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Chương 3 - Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS. LƯU THỊ HƯƠNG<br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : NGUYỄN NGỌC TUYỀN<br /> : A16794<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thời gian nghiên cứu và làm khóa luận, em xin chân thành cảm ơn<br /> PGS. TS. Lưu Thị Hương đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo tại trường đại học Thăng Long<br /> đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản trong học tập nghiên cứu<br /> khoá luận cũng như trong công việc sau này. Những lời động viên, khích lệ từ gia<br /> đình, sự chia sẻ, học hỏi từ bạn bè đã góp phần rất nhiều cho khóa luận tốt nghiệp của<br /> em đạt kết quả tốt hơn.<br /> Do trình độ hạn chế nên trong quá trình làm khóa luận khó tránh khỏi những<br /> thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô để<br /> giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO<br /> THUÊ CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH ................................................. 1<br /> 1.1. Hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính .......................... 1<br /> <br /> 1.1.1. Khái quát về công ty cho thuê tài chính ......................................................... 1<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của công ty cho thuê tài chính .................................... 1<br /> 1.1.1.2. Hoạt động cơ bản của công ty cho thuê tài chính ............................................ 2<br /> <br /> 1.1.2. Hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính ........................ 3<br /> 1.1.2.1. Khái niệm của hoạt động cho thuê tài chính .................................................... 3<br /> 1.1.2.2. Các hình thức cho thuê tài chính ..................................................................... 4<br /> 1.1.2.3. Lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính ....................................................... 11<br /> 1.2. Phát triển hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính ....... 13<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm về phát triển hoạt động cho thuê tài chính ................................ 13<br /> 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động cho thuê của công ty cho thuê<br /> tài chính .................................................................................................................... 14<br /> 1.2.2.1. Chỉ tiêu chất lượng........................................................................................ 14<br /> 1.2.2.2. Chỉ tiêu số lượng ........................................................................................... 15<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho thuê ở công ty cho<br /> thuê tài chính ........................................................................................................... 17<br /> <br /> 1.3.1. Nhân tố chủ quan .......................................................................................... 17<br /> 1.3.2. Nhân tố khách quan ...................................................................................... 19<br /> 1.4. Hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trong khu vực và kinh nghiệm<br /> cho các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam..................................................... 20<br /> <br /> 1.4.1. Hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trong khu vực ....................... 20<br /> 1.4.1.1. Hoạt động cho thuê tài chính ở Nhật Bản...................................................... 20<br /> 1.4.1.2. Hoạt động cho thuê tài chính ở Trung Quốc.................................................. 20<br /> <br /> 1.4.2. Kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam ................................................................ 21<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI<br /> CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM......... 22<br /> 2.1. Giới thiệu về công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.......................................................... 22<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình phát triển của công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ( VietinBank Leasing ) 22<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của VietinBank Leasing ...................................................... 23<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ ................................................................................. 23<br /> 2.1.2.2. Nguyên tắc tổ chức và điều hành ................................................................... 23<br /> 2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................... 23<br /> <br /> 2.1.3. Hoạt động của VietinBank Leasing .............................................................. 24<br /> 2.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing . 25<br /> <br /> 2.2.1. Các hình thức cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing ........................... 25<br /> 2.2.1.1. Quy chế cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing........................................ 25<br /> 2.2.1.2. Các hình thức cho thuê tài chính ................................................................... 27<br /> <br /> 2.2.2. Các chỉ tiêu phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing 28<br /> 2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển về chất lượng ......................................... 28<br /> 2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển về số lượng ............................................. 31<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho thuê tại VietinBank Leasing ........ 43<br /> <br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ........................................................................................... 43<br /> 2.3.2. Những tồn tại trong hoạt động cho thuê tài chính ....................................... 44<br /> 2.3.2.1. Hạn chế......................................................................................................... 44<br /> 2.3.2.2. Nguyên nhân ................................................................................................. 45<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TẠI<br /> CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.................................. 50<br /> 3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho thuê tại VietinBank Leasing ............. 50<br /> <br /> 3.1.1. Định hướng phát triển VietinBank Leasing ................................................. 50<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho thuê tài chính trung và dài hạn của<br /> VietinBank Leasing ................................................................................................. 51<br /> 3.1.3. Định hướng hoạt động cụ thể trong năm 2014............................................. 52<br /> 3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing .. 52<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp trực tiếp ........................................................................................ 52<br /> 3.2.1.1. Hoàn thiện quy trình, quy chế cho thuê ......................................................... 52<br /> 3.2.1.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty ................................................ 53<br /> 3.2.1.3. Mở rộng thị trường cho thuê tài chính........................................................... 54<br /> 3.2.1.4. Đa dạng hóa tài sản cho thuê và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ...... 54<br /> 3.2.1.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định ...................................................... 56<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp hỗ trợ ............................................................................................ 57<br /> 3.2.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo .............................................. 57<br /> 3.2.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ nhân viên công ty.................................................. 58<br /> 3.2.2.3. Xây dựng chiến lược marketing ..................................................................... 58<br /> 3.2.2.4. Một số giải pháp khác ................................................................................... 59<br /> 3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính .................. 60<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2