intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
295
lượt xem
55
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam tập trung phân tích tình hình hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam nhằm rút ra được những thành công cần phát huy; những tồn tại yếu kém cần khắc phục; tìm hiểu những nhân tố tác động cũng như dề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết khóa luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT<br /> ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÔNG TY<br /> TNHH TBC-Ball VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành:<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƢƠNG<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS VÕ THANH THU<br /> Sinh viên thực hiện : ĐẶNG SANG NHỰT<br /> MSSV: 1154010590<br /> <br /> Lớp: 11DQN03<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, 2015<br /> <br /> i<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT<br /> ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÔNG TY<br /> TNHH TBC-Ball VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành:<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƢƠNG<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS VÕ THANH THU<br /> Sinh viên thực hiện : ĐẶNG SANG NHỰT<br /> MSSV: 1154010590<br /> <br /> Lớp: 11DQN03<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, 2015<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD:GS.TS VÕ THANH THU<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp của tôi.Các kết quả,<br /> số liệu nghiên cứu trong báo cáo thực tập đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH Lon<br /> Nƣớc Giải Khát TBC-Ball Việt Nam, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác.Tôi<br /> hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này.<br /> TP. Hồ Chí Minh, 29 tháng 8 năm 2015<br /> Ngƣời cam đoan<br /> <br /> Đặng Sang Nhựt<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD:GS.TS VÕ THANH THU<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến khoa Quản Tị Kinh Doanh Đại Học Công<br /> Nghệ, Giáo sƣ Võ Thanh Thu đã hƣớng dẫn rất tận tình để em có thể hoàn thành<br /> khóa luận tốt nghiệp. Sự giúp đỡ của cô trong công tác hƣớng dẫn nội dung và kiến<br /> thức để em có thể phân tích một cách rõ ràng, cụ thể bài khóa luận của mình.<br /> Bên cạnh đó em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Công Ty TNHH TBCBall Việt Nam đã tạo điều kiện cho em.Trong quá trình thự tập em cũng đã học hỏi<br /> đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tế từ phía các anh, chị ở phòng thu mua, đặc biệt là<br /> chị Đăng Châu, chị Bảo Châu, chị Thảo, chị Tuyền, anh Định phòng thu mua đã<br /> nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực tập và tiếp tục<br /> hỗ trợ em trong quá trình em thực hiện khóa luận tốt nghiệp.<br /> Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc học hỏi kinh nghiệm thực tế và vận dụng<br /> kiến thức đã học vào thực tiễn để viết khóa luận nhƣng do hạn chế về mặt kiến thức<br /> cũng nhƣ thông tin nên bài khóa luận còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Vì vậy em kính<br /> mong các thầy cô giáo cùng toàn thể anh chị cho ý kiến đóng góp để em có thể hoàn<br /> chỉnh bài khóa luận của mình tốt hơn.<br /> Trân trọng cảm ơn !<br /> <br /> LỚP 11DQN03<br /> <br /> SINH VIÊN: ĐẶNG SANG NHỰT<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> iv<br /> <br /> GVHD:GS.TS VÕ THANH THU<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ---------<br /> <br /> NHẬN XÉT THỰC TẬP<br /> Họ và tên sinh viên :<br /> <br /> ĐẶNG SANG NHỰT<br /> <br /> MSSV :<br /> <br /> 1154010590.<br /> <br /> Khoá :<br /> <br /> 2011-2015<br /> <br /> 1. Thời gian thực tập<br /> ………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………….<br /> 2. Bộ phận thực tập<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> 4. Kết quả thực tập theo đề tài<br /> ………………………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………………………..<br /> 5. Nhận xét chung<br /> ……………………………………………………………………………………….<br /> ……………………………………………………………………………………….<br /> …………………………………………………………………………….................<br /> <br /> Đơn vị thực tập<br /> <br /> LỚP 11DQN03<br /> <br /> SINH VIÊN: ĐẶNG SANG NHỰT<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2