intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
29
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm điều tra thực trạng tình hình sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Hà Thái, huyện Hà trung, tỉnh Thanh Hóa; qua đó phân tích đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

uế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Đề tài khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của bốn năm học tập, nghiên<br /> cứu tại trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế và hơn 3 tháng thực tập tại xã<br /> <br /> Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Để hoàn thành khóa luận này tôi đã<br /> <br /> h<br /> <br /> nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể, cá nhân và qua đây cho phép<br /> <br /> in<br /> <br /> tôi gửi tới họ những lời cảm ơn chân thành nhất.<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự dìu dắt, dạy dỗ của tập thể cán<br /> <br /> trang bước vào đời.<br /> <br /> cK<br /> <br /> bộ, giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế - Những người đã cho tôi hành<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ts. Trần Văn Hòa, đã tận<br /> <br /> họ<br /> <br /> tình hướng dẫn, chỉ dạy tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cảm nhận được hình<br /> ảnh người thầy mẫu mực, giản dị và gần gũi nhất trong tôi.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị, cô, chú cán bộ đang<br /> <br /> làm việc tại xã Hà Thái, và phòng Nông Nghiệp huyện Hà Trung, trân trọng<br /> cảm ơn bà con nông dân xã Hà Thái đã nhiệt tình cung cấp thông tin giúp tôi<br /> <br /> ng<br /> <br /> hoàn thành được đề tài khóa luận này.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn thiêng liêng nhất tới bố mẹ và<br /> <br /> ườ<br /> <br /> anh chị tôi, cảm ơn tất cả những người bạn của tôi. Họ đã và sẽ luôn bên cạnh<br /> <br /> Tr<br /> <br /> tôi trong suốt chặng đường đời, tôi luôn sống tốt vì có họ.<br /> Lời cuối, tôi xin cầu chúc cho họ luôn sống tốt, và hạnh phúc, vui vẻ và<br /> <br /> thành công trong cuộc sống.<br /> Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!<br /> Huế, ngày 21 tháng 05 năm 2010<br /> Hoàng Minh Phương<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU.................................................v<br /> DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ QUY ĐỔI.................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ................................................................. vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ........................................................................................ viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài ..................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................................4<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................................4<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ..................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế.........................................................4<br /> 1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ...............................................................5<br /> 1.1.3. Nguồn gốc, vai trò cây lúa....................................................................................6<br /> 1.1.3.1. Nguồn gốc, xuất xứ ...........................................................................................6<br /> 1.1.3.2. Vai trò, giá trị ....................................................................................................7<br /> 1.1.4. Đặc điểm kỹ thuật cây lúa ....................................................................................8<br /> 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiêụ quả sản xuất lúa ...............................................8<br /> 1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất lúa ......................................11<br /> 1.1.6.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất ............................................................11<br /> 1.1.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất ..........................................................11<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN ............................................................................................11<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất lúa của Việt Nam ..................................................................11<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất lúa ở Thanh hóa ....................................................................13<br /> 1.2.3. Tình hình sản xuất lúa ở huyện Hà trung ............................................................14<br /> CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ HÀ THÁI, HUYỆN HÀ<br /> TRUNG, TỈNH THANH HÓA...................................................................................17<br /> 2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ HÀ THÁI, HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH<br /> THANH HÓA ..............................................................................................................17<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên..............................................................................................17<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................17<br /> 2.1.1.2. Địa hình ...........................................................................................................17<br /> 2.1.1.3. Khí hậu, thời tiết ...............................................................................................17<br /> 2.1.1.4. Điều kiện thủy văn............................................................................................19<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ..................................................................................19<br /> 2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động ...........................................................................19<br /> 2.1.2.2. Tình hình đất đai...............................................................................................22<br /> 2.1.2.3. Tình hình cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật......................................................24<br /> 2.1.2.3.1. Hệ thống giao thông ......................................................................................24<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2.3.2. Thủy lợi .........................................................................................................25<br /> 2.1.2.3.3. Hệ thống điện ................................................................................................25<br /> 2.1.2.3.4. Cơ sở y tế.......................................................................................................25<br /> 2.1.2.3.5. Cơ sở giáo dục – đào tạo ...............................................................................25<br /> 2.1.2.3.6. Cơ sở thể dục – thể thao ................................................................................26<br /> 2.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội..................................26<br /> 2.1.3.1. Thuận lợi...........................................................................................................26<br /> 2.1.3.2. Khó khăn...........................................................................................................26<br /> 2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ THÁI ....................26<br /> 2.3. NGUỒN LỰC SẢN XUẤT CỦA CÁC NÔNG HỘ ..........................................28<br /> 2.3.1. Tình hình lao động...............................................................................................28<br /> 2.3.2. Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nông hộ............................................29<br /> 2.3.3. Tình hình đất đai..................................................................................................33<br /> 2.4. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THÂM CANH CỦA CÁC NÔNG HỘ........................36<br /> 2.4.1. Giống ...................................................................................................................36<br /> 2.4.2. Phân bón, thuốc BVTV .......................................................................................37<br /> 2.4.3. Chi phí về công lao động và dịch vụ làm đất ......................................................40<br /> 2.5. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ ...........43<br /> 2.5.1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa bình quân của các nông hộ..........................43<br /> 2.5.2. Chi phí sản xuất và cơ cấu chi phí sản xuất ........................................................45<br /> 2.5.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ ..............................................49<br /> 2.6. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ<br /> SẢN XUẤT LÚA .........................................................................................................54<br /> 2.6.1. Ảnh hưởng của chi phí trung gian đến kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các<br /> nông hộ ..........................................................................................................................54<br /> 2.6.2. Ảnh hưởng của nhân tố năng suất đến kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các<br /> nông hộ ..........................................................................................................................57<br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> KINH TẾ CANH TÁC CÂY LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ THÁI, HUYỆN HÀ<br /> TRUNG, TỈNH THANH HÓA...................................................................................60<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA ................60<br /> 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA....................61<br /> 3.2.1. Giải pháp về đầu vào ...........................................................................................61<br /> 3.2.2. Giải pháp về đất đai .............................................................................................63<br /> 3.2.3. Giải pháp về khuyến nông ...................................................................................63<br /> 3.2.4. Giải pháp về vốn..................................................................................................63<br /> 3.2.5. Giải pháp về đầu ra..............................................................................................64<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................66<br /> 1. KẾT LUẬN ..............................................................................................................67<br /> 2. KIẾN NGHỊ .............................................................................................................67<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Số lượng<br /> Cơ cấu<br /> Gía trị<br /> Năng suất<br /> Bình quân chung<br /> Năng suất bình quân<br /> Đơn vị tính<br /> Diện tích<br /> Lao động<br /> Chiêm xuân<br /> Hợp tác xã<br /> Bảo vệ thực vật<br /> Uỷ ban nhân dân<br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> Bình quân<br /> Đồng<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> SL<br /> CC<br /> GT<br /> NS<br /> BQC<br /> NSBQ<br /> ĐVT<br /> DT<br /> LĐ<br /> CX<br /> HTX<br /> BVTV<br /> UBND<br /> NN&PTNT<br /> BQ<br /> Đ<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ QUY ĐỔI<br /> <br /> uế<br /> <br /> 500m2<br /> 100kg<br /> 1000kg<br /> 10.000 m2 = 20 sào<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1 sào<br /> 1 tạ<br /> 1 tấn<br /> 1 ha<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản