intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
116
lượt xem
41
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ddee ftaif hệ thống hóa những vấn đề lí luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> --------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC<br /> <br /> PGS. TS Nguyễn Văn Phát<br /> <br /> Lớp: K42 QTKDTH<br /> <br /> Niên khoá: 2008-2012<br /> <br /> Huế, 5/ 2012<br /> <br /> Lời<br /> <br /> Cảm Ơn !<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trong thời gian qua tôi đã nhận được rất<br /> nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý th ầy cô, đơn vị thực tập, gia đình và bạn bè.<br /> Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế<br /> Huế, đặc biệt là quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh đã hết lòng giảng dạy, truyền đạt<br /> những kiến thức cần thiết và bổ ích cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường vừa<br /> qua. Đó là nền tảng cho quá trình thực hiện khóa luận cũng nhưn công việc của tôi sau<br /> này.<br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS.<br /> Nguyễn Văn Phát, người đã luôn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này.<br /> Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần dệt may Phú<br /> Hòa An, nhất là quý anh chị phòng Hành Chính Nhân Sự đã tạo điều kiện thuận lợi và<br /> luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc, cũng như tận tình cung cấp những tài liệu cần<br /> thiết cho khóa luận của tôi trong suốt thời gian thực tập.<br /> Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý thầy cô, quý anh chị trong<br /> Công ty dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.<br /> Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................... 1<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 5<br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .......................................................................... 6<br /> 1.1 Những vấn đề chung về nguồn nhân lực .................................................................. 6<br /> 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực ..................................... 6<br /> 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .......... 7<br /> 1.1.2.1 Vai trò nguồn nhân lực ................................................................................. 7<br /> 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp ........................... 9<br /> 1.1.4 Phát triển nguồn nhân lực ................................................................................ 10<br /> 1.2 Nội dung, chức năng chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực ..................................... 11<br /> 1.2.1 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực ........................................................... 11<br /> 1.2.1.1 Chức năng thu hút nguồn nhân lực ............................................................ 11<br /> 1.2.1.2 Chứ c năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ........................................... 11<br /> 1.2.1.3 Chức năng duy trì nguồn nhân lực ............................................................. 12<br /> 1.2.2 Nội dung của quản trị nguồn nhân lực ............................................................. 12<br /> 1.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân l ực........................................................................ 12<br /> 1.2.2.2 Phân tích công việc..................................................................................... 13<br /> 1.2.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực ....................................................................... 14<br /> 1.2.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................................................... 17<br /> 1.2.2.5 Đánh giá kết quả thực hiện công việc ........................................................ 19<br /> <br /> 1.2.2.6 Tiền lương .................................................................................................. 20<br /> 1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay ................................................... 22<br /> 1.3.1 Số lượng ........................................................................................................... 22<br /> 1.3.2 Chất lượng........................................................................................................ 22<br /> 1.3.3 Một số đặc điểm nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dệt<br /> may ở Việt Nam ........................................................................................................ 24<br /> 1.4 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp trong và ngoài nước 24<br /> 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp trong nước ..... 24<br /> 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp ngoài nước ..... 26<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN .......................................................... 28<br /> 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An ............................................... 28<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An 28<br /> 2.1.1.1 Lịch sử hình thành ...................................................................................... 28<br /> 2.1.1.2 Quá trình phát triển ..................................................................................... 29<br /> 2.1.2 Đặc điểm chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ<br /> phần dệt may Phú Hòa An ........................................................................................ 30<br /> 2.1.2.1 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh .............................................................. 30<br /> 2.1.2.2 Đặc điểm về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 - 2011 ........... 31<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ............................... 32<br /> 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................ 32<br /> 2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức phòng Hành Chính Nhân Sự ............................................. 40<br /> 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may Phú<br /> Hòa An.................................................................................................................... 41<br /> 2.2.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo và cơ sở của kiểm định ANOVA ............. 41<br /> 2.2.2 Đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dệt may<br /> Phú Hòa An ............................................................................................................... 42<br /> 2.2.2.1 Thực trạng cơ cấu lao động theo giới tính .................................................. 42<br /> <br /> 2.2.2.2 Thực trạng cơ cấu lao động theo tính chất lao động .................................. 43<br /> 2.2.2.3 Thực trạng cơ cấu lao độn g theo trình độ................................................... 44<br /> 2.2.2.4 Thực trạng cơ cấu lao động theo độ tuổi .................................................... 45<br /> 2.2.2.5 Thực trạng cơ cấu lao động theo thời gian công tác .................................. 47<br /> 2.2.3.1 Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng thu hút, bố trí và sử dụng<br /> nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An .................................... 48<br /> 2.2.3.2 Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn<br /> nhân lực tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An ............................................... 59<br /> 2.2.3.3 Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân lực tại<br /> công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An .................................................................... 61<br /> 2.2.4 Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên trong công tác quản trị nguồn nhân<br /> lực tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An ............................................................ 71<br /> 2.2.4.1 Đối với vấn đề: cơ hội giao tiếp, truyền đạt thông tin trong công ty ......... 71<br /> 2.2.4.2 Đối với vấn đề môi trường và bầu không khí làm việ c.............................. 74<br /> 2.2.4.3 Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty .......................... 77<br /> 2.2.4.4 Cảm nhận của nhân viên về Công ty.......................................................... 79<br /> 2.2.5 Những thành tựu và tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công<br /> ty cổ phần dệt may Phú Hòa An................................................................................ 82<br /> 2.2.5.1 Thành tựu trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt<br /> may Phú Hòa An .................................................................................................... 82<br /> 2.2.5.2 Tồn tại, hạn chế trong cô ng tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần<br /> dệt may Phú Hòa An .............................................................................................. 83<br /> 2.2.5.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại<br /> công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An .................................................................... 84<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN ............................. 85<br /> 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An thời<br /> kỳ 2012- 2020......................................................................................................... 85<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản