intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoang Bang

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

89
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông tại công ty qua tìm hiểu, nghiên cứu bản chất của từng khoản mục như doanh thu, chi phí, lợi nhuận; so sánh năm nay với các năm trước để chỉ ra những nguyên nhân tăng giảm để có hướng khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoang Bang

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Phần 1: Đặt vấn đề<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong xu thế hòa nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước hòa nhập phát<br /> triển kinh tế gắn liền với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhất là hiện nay khi Việt<br /> Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới ( WTO<br /> ).Cũng như các nước trong khu vực nói riêng và các nước khác trên thế giới nói<br /> chung, hội nhập kinh tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội và cũng đầy thử thách cho nền kinh tế<br /> Việt Nam. Điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam – những trụ cột của nền<br /> kinh tế đã, đang và sẽ làm gì để đón lấy cơ hội và vượt qua những thử thách đó để có<br /> thể phát triển một cách bền vững.<br /> Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với<br /> các nhà quản trị doanh nghiệp. Phải thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh của doanh nghiệp, tìm ra mặt mạnh để phát huy và mặt yếu để khắc phục. Phải<br /> tìm hiểu, phân tích thông tin thị trường để có định hướng phát triển trong tương lai.<br /> Qua phân tích hoạt động kinh doanh giúp các nhà quản tr ị hiểu rõ về chính doanh<br /> nghiệp mình và có sự hiểu biết về đối thủ cạnh tranh của mình. Từ đó, nhà quản trị<br /> đưa ra quyết định nên sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất cho ai? Và khi nào sản xuất?.<br /> Đấy là sự lựa chọn mang tính chất quyết định sự tồn vong của doan h nghiệp.<br /> Với kiến thức tích lũy được sau bốn năm Đại học cũng như được tìm hiểu và<br /> tiếp xúc với thực tế hoạt độn g kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoáng Bang<br /> trong thời gian ba tháng thực tập đã giúp em biết được một công ty trên thực tế hoạt<br /> động là như thế nào, đặc biệt là những thành quả mà Công ty đạt được nên em quyết<br /> định chọn đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước<br /> khoang Bang” để làm luận văn tốt nghiệp. Do kiến thức thực tế cũng như kinh<br /> nghiệm bản thân còn hạn chế nên đề tài sẽ không tránh khỏi những sai sót rất mong<br /> được sự góp ý và giúp đỡ của quý thầy cô để đề tài được hoàn thành tốt.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Đức Minh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> -Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông tại công ty qua tìm hiểu,<br /> nghiên cứu bản chất của từng khoản mục như doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Đồng<br /> thời so sánh năm nay với các năm trước để chỉ ra những nguyên nhân tăng giảm để có<br /> hướng khắc phục<br /> -Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các tỷ số tài chính<br /> như tỷ số thanh toán, tỷ số hoạt động, tỷ số sinh lời<br /> -Xác định nguyên nhân tăng giảm kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh<br /> - Đưa ra một số giải pháp nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp so sánh<br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu<br /> - Phương pháp chỉ số<br /> - Và một số phương pháp khác<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần nước khoáng Bang<br /> - Phạm vi thời gian: Số liệu được thu thập từ năm 2009 đến 2011<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Đức Minh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Phần II: Nội dung nghiên cứu<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích kết quả hoạt động sản xuất<br /> kinh doanh<br /> 1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> 1.1.1 Khái niệm<br /> Hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù rất rộng, có liên quan đến mọi<br /> lĩnh vực trong đời sống xã hội loài người. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh<br /> nghiệp nhằm thõa mãn nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng không tự làm được hoặc<br /> không đủ điều kiện để tự làm ra những sản phẩm vật chất và dịch vụ, những hoạt<br /> động này tạo ra những sản phẩm vật chất, dịch vụ để bán cho người tiêu dùng nhằm<br /> thu được lợi nhuận kinh doanh.<br /> Mục đích và động cơ của hoạt động sản xuất kinh doanh là làm ra sản phẩm,<br /> dịch vụ để phục vụ nhu cầu xã hội và thu lợi nhuận. Vì vậy, trong quá trình sản xuất<br /> kinh doanh phải xác định được chi phí sản xuất, giá trị kết quả sản xuất và hạch t oán<br /> được lãi lỗ trong hoạt động sản xuât kinh doanh.<br /> 1.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> Nhiệm vụ:<br /> Nhiệm vụ hàng đầu không thể thiếu của hoạt động sản xuất kinh doanh là tạo ra giá<br /> trị gia tăng cho sản xuất và dịch vụ. Doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại nếu bản thân<br /> doanh nghiệp không thể tạo ra giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh của mình .<br /> Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tạo ra của cải vật chất cho xã hội và<br /> tạo ra lợi nhuận cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh. Bản chất là nó tạo ra giá<br /> trị cho các sản phẩm dịch vụ. Giá trị của sản phẩm, dịch vụ được tạo ra là nhờ vào các<br /> giá trị sử dụng cho phép thõa mãn các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Những nhu<br /> cầu này có thể mang tính hữu hình hoặc vô hình. Dù là hữu hình hay vô hình thì những<br /> hoạt động này phải tạo ra giá trị gia tăng cho hoạt động sản phẩm dịch vụ. Bởi vì giá trị<br /> gia tăng là nguồn gốc của mọi của cải vật chất trong xã hội.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Đức Minh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp bù đắp những hao mòn của máy móc thiết bị,<br /> tài sản cố định, qua đó bảo toàn năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Giá trị gia tăng<br /> cho phép doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khác đối với nhà nước như thuế và<br /> các khoản phải nộp khác và là cơ sở để trả công cho người lao động. Giá trị gia tăng<br /> còn mang lại lợi nhuận cho người chủ doanh nghiệp, là động lực để họ tiếp tục trong<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.<br /> Vai trò<br /> Doanh nghiệp là một tổ chức sử dụng các nguồn lực khác nhau để thõa mãn các<br /> nhu cầu khác nhau của nền kinh tế thông qua việc tổ chức sản xuất sản phẩm và cung<br /> cấp dịch vụ. Để quản lý nguồn lực này, doanh nghiệp được tổ chức thành các chức<br /> năng khác nhau như: thương mại, sản xuất, tài chính, nhân sự, hành chính,<br /> marketing… trong đó chức năng sản xuất được coi là chức năng quan tr ọng nhất của<br /> doanh nghiệp, là chức năng bắt đầu của hoạt động sản xuất, là khởi điểm của hoạt<br /> động kinh doanh. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, giá trị hàng hóa lớn nhất là ở khâu<br /> lưu thông. Vì vậy, thương mại là chức năng trung gian giúp cho quá trình sả n xuất<br /> được diễn ra liên tục .<br /> Thông qua các chương trình khác nhau có sử dụng công nghệ và phương pháp<br /> khác nhau mà các sản phẩm dịch vụ được hình thành với các giá trị sử dụng khác<br /> nhau, cho phép thõa mãn các nhu cầu của người tiêu dùng . Sản xuất là ngu ồn gốc của<br /> giá trị, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp và cho<br /> người lao động.<br /> 1.2 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> 1.2.1 Khái niệm<br /> Phân tích theo khái niệm chung nhất là chia nhỏ sự vật hiện tượng để xem xét , đánh<br /> giá từng bộ phận nhỏ và được kết nối trong mối quan hệ sự vật và hiện tượng đó.<br /> Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh<br /> giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; các nguồn lực cần<br /> khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao<br /> hiệu quả hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Đức Minh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Phân tích là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở<br /> để cho việc ra quyết định. Phân tích hoạ t động kinh doanh là một ngành khoa học, nó<br /> nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó đề<br /> xuất những giải pháp hiệu quả cho mỗi doanh nghiệp.<br /> Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận biết bản chất và sự tác động<br /> của các mặt của hoạt động kinh doanh, là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động<br /> kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng<br /> doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm<br /> mang lại hiệu quả kinh tế cao.<br /> 1.2.2 Ý nghĩa và vai trò của hoat động sản xuất kinh doanh<br /> Bất kỳ một hoạt động nào cũng bao hàm những tiềm ẩn, khả năng có thể phát<br /> hiện và khai thác chúng để mang lại hiệu quả kinh tế. Mặt khác, mọi hoạt động kinh<br /> doanh đều không thể tránh khỏi các tác động của các nhân tố khách quan và chủ<br /> quan, tích cực và tiêu cực, bên ngoài và bên trong… và nó đã, đang và sẽ ảnh hưởng<br /> không nhỏ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, phân tích hoạt đông<br /> kinh doanh không chỉ là công cụ quan trọng để phát hiện ra khả năng tiềm tàng trong<br /> hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh.<br /> Phân tích hoạt động kinh doanh giúp các doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về<br /> khả năng sức mạnh của mình cũng như những hạn chế trong doa nh nghiệp. Qua phân<br /> tích kết quả kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thấy được những gì mình làm, đã làm, chưa<br /> làm và không làm được, nguyên nhân không làm được đó là gì hay những gì làm<br /> được dựa trên cơ sở nào. Cứ như vậy, ta thấy được nguyên nhân sâu xa của vấn đề<br /> tồn tại trong doanh nghiệp cũng như sức mạnh doanh nghiệp đang có.<br /> Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị,<br /> là cơ sở để đề ra các chức năng đúng đắn. Phân tích kết quả kinh doanh giúp nhìn<br /> nhận, kiểm tra quá trình kinh doanh bằng việc phân tích điểm mạnh, điểm hạn chế,<br /> các cơ hội cũng như các thách thức mà doanh nghiệp gặp phải để có những điều chỉnh<br /> kịp thời nhằm đưa ra các quyết định sáng suốt nhất.<br /> Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa và ngăn<br /> chặn những rủi ro có thể xảy ra. Qua việc phân tích rủi ro, doanh nghiệp sẽ thấy được<br /> SVTH: Nguyễn Đức Minh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2