Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-Index

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
22
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-Index

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những lí luận cơ bản trong phân tích chuỗi thời gian và khả năng ứng dụng quan trọng của nó trong việc dự báo các biến số kinh tế xã hội; nghiên cứu chiều hướng vận động của chỉ số VN-Index từ năm 2010 đến nay; xác định những nguyên nhân cơ bản giải thích cho sự biến động bất thường của chỉ số VN-Index trong giai đoạn nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-Index

LỜI CÁM ƠN<br /> Đầu tiên tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể trường Đại học Kinh tế Huế,<br /> các khoa, ngành, bộ môn đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt chương trình<br /> <br /> uế<br /> <br /> Đại học của mình và giúp tôi có thể tham gia nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể quý giảng viên, quý Thầy Cô trong<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> trường, đặc biệt là các Thầy Cô giáo giảng viên trong khoa Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> trường Đại học Kinh tế Huế, đã cung cấp cho tôi một hành trang quý báu từ tri thức<br /> đến kỹ năng để tôi có thể vững vàng hơn trong những bước đầu tiên trên con đường sự<br /> nghiệp sắp tới của mình.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Cô Phạm Thị Thanh Xuân, Cô đã<br /> dìu dắt và hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khóa luận tốt<br /> <br /> cK<br /> <br /> nghiệp, đã tận tình giải đáp những thắc mắc, những tình huống khó khăn mà tôi gặp<br /> phải. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của Cô.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Cuối cùng, lời cám ơn còn lại tôi xin gửi đến toàn thể anh chị, cán bộ nhân viên<br /> phòng Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Ngân hàng thương mại Cổ phần Công<br /> thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế đã giúp tôi có những kinh nghiệm, kỹ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> năng thực tế trong quá trình làm việc và giải quyết tình huống thực tiễn.<br /> Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng song bài nghiên cứu sẽ không tránh khỏi những sai<br /> <br /> ng<br /> <br /> sót, rất mong nhận được sự góp ý sửa chữa từ quý Thầy Cô giáo và các giảng viên.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đặng Nữ Hà My<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT............................................. i<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ................................................................. ii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU BẢNG ................................................................................... iv<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI .................................................................................................v<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..........................................................................................1<br /> <br /> h<br /> <br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài .......................................................................................1<br /> <br /> in<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................3<br /> 4. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 5. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................4<br /> 6. Kết cấu đề tài....................................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CSCK, TSSL THỊ<br /> TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO....................................6<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận về chỉ số chứng khoán, TSSL và rủi ro của thị trường ...6<br /> 1.1.1. Chỉ số chứng khoán .............................................................................6<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2. Tỉ suất sinh lợi và rủi ro của thị trường .............................................7<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2. Cơ sở lí luận về mô hình ARIMA dùng trong dự báo ...........................8<br /> 1.2.1. Bài toán dự báo ....................................................................................8<br /> 1.2.1.1. Tổng quan về dự báo ......................................................................8<br /> 1.2.1.2. Phân loại dự báo ............................................................................8<br /> a. Phương pháp định tính.........................................................................9<br /> <br /> b. Phương pháp định lượng .....................................................................9<br /> 1.2.1.3. Trình tự một quá trình dự báo ......................................................10<br /> 1.2.1.4. Các công cụ thống kê đánh giá mức độ chính xác của dự báo ....10<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.2. Chuỗi thời gian ..................................................................................12<br /> 1.2.2.1. Khái niệm......................................................................................12<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.2.2. Chuỗi thời gian trong dự báo .......................................................13<br /> 1.2.3. Tính dừng ...........................................................................................14<br /> 1.2.3.1. Khái niệm......................................................................................14<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.3.2. Hậu quả của chuỗi không dừng....................................................15<br /> 1.2.3.3. Kiểm định tính dừng .....................................................................16<br /> <br /> cK<br /> <br /> a. Dựa trên đồ thị của chuỗi thời gian...................................................16<br /> b. Dựa trên lược đồ tự tương quan và tự tương quan riêng phần .........16<br /> <br /> họ<br /> <br /> c. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test)...........................................18<br /> 1.2.3.4. Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng..............................20<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.4. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và các mô hình tự<br /> hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA) ................................................21<br /> 1.2.4.1. Quá trình tự hồi quy (AR – Autoregressive).................................21<br /> <br /> ng<br /> <br /> a. Quá trình tự hồi quy bậc 1 – AR(1)....................................................21<br /> <br /> ườ<br /> <br /> b. Quá trình tự hồi quy bậc p – AR(p)....................................................22<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.4.2. Quá trình trung bình trượt (MA – Moving Average) ...................22<br /> 1.2.4.3. Quá trình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA)..............23<br /> 1.2.4.4. Quá trình tự hồi quy, đồng liên kết, trung bình trượt (ARIMA)...23<br /> <br /> 1.2.5. Phương pháp Box – Jenkins (BJ) .....................................................24<br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn về đối tượng và phương pháp nghiên cứu..................27<br /> <br /> 1.3.1. Tổng hợp các nghiên cứu trong nước ..............................................27<br /> 1.3.2. Tổng hợp các nghiên cứu nước ngoài ..............................................28<br /> 1.3.3. Nhận xét .............................................................................................30<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.4. Xác định yếu tố cơ bản trong phân tích – Đề xuất mô hình................31<br /> Kết luận chương 1 ..........................................................................................31<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX VÀ DIỄN BIẾN THỊ<br /> <br /> TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 ..........32<br /> 2.1. Sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN-Index ....32<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.1. Những đặc tính lớn của chỉ số VN-Index.........................................32<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán..............................................32<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.1.2. Chức năng của thị trường chứng khoán.......................................32<br /> 2.1.1.3. Cơ cấu của thị trường chứng khoán.............................................34<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.1.4. Đối tượng tham gia thị trường chứng khoán................................35<br /> 2.1.1.5. Thị trường chứng khoán Việt Nam ...............................................35<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.1.6. Chỉ số chứng khoán VN-Index......................................................36<br /> 2.1.2. Mối quan hệ giữa TTCK với các biến số khác của nền kinh tế.......37<br /> 2.1.2.1. Lạm phát và thị trường chứng khoán...........................................37<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.2.2. Cung tiền và thị trường chứng khoán ..........................................38<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.2.3. Tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán .................................38<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.2.4. Giá vàng và thị trường chứng khoán ...........................................40<br /> <br /> 2.2. Tổng quan về diễn biến của TTCK Việt Nam 2010 – 2015 .................41<br /> 2.2.1. Giai đoạn 2010 đến 2011 ...................................................................41<br /> 2.2.2. Giai đoạn năm 2012 ...........................................................................43<br /> 2.2.3. Giai đoạn năm 2013 ...........................................................................44<br /> <br /> 2.2.4. Giai đoạn năm 2014 cho đến nay......................................................45<br /> Kết luận chương 2 ..........................................................................................48<br /> CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ<br /> <br /> uế<br /> <br /> VN-INDEX VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG ........................49<br /> 3.1. Kết quả nghiên cứu .................................................................................49<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.1.1. Dữ liệu nghiên cứu ............................................................................49<br /> 3.1.2. Đặc tính của dữ liệu...........................................................................49<br /> 3.1.3. Xây dựng mô hình thực nghiệm........................................................52<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.1.4. Dự báo chỉ số VN-Index trong ngắn hạn với mô hình ARIMA ......58<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2. Thảo luận..................................................................................................60<br /> <br /> cK<br /> <br /> Kết luận chương 3 ..........................................................................................62<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN.........................................................................................63<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1. Kết luận...........................................................................................................63<br /> 2. Hạn chế ...........................................................................................................64<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1. Hạn chế của mô hình.................................................................................64<br /> 2.2. Hạn chế của đề tài.....................................................................................65<br /> 3. Hướng phát triển của đề tài ..........................................................................66<br /> <br /> ng<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................68<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHỤ LỤC ...............................................................................................................72<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản