Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
95
lượt xem
41
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày cơ sở lí luận về phân tích HĐ của NH thông qua đó hiểu được HĐ của ACB; giới thiệu mô hình CAMEL để đánh giá tình hình HĐ NH được áp dụng trên thế giới; ứng dụng mô hình CAMEL vào phân tích HĐ KD của NH ACB theo 5 nhóm chỉ tiêu: Mức độ an toàn vốn, Chất lượng TS có, Quản lý, LN, TK và đưa ra giải pháp nếu cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA KÃÚ TOAÏN - TAÌI CHÊNH<br /> ......    ......<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH<br /> HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Hồ Thị Như Thủy<br /> <br /> ThS. Lê Tô Minh Tân<br /> <br /> họ<br /> <br /> Lớp: K43A TCNH<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, Tháng 05/2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực<br /> sự của cá nhân tôi. Xuất phát từ quá trình làm việc nghiêm túc dưới sự hướng dẫn<br /> của thầy giáo Lê Tô Minh Tân cùng các anh chị trong Phòng tín dụng tại ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế. Các số liệu trong khóa luận<br /> này có nguồn gốc rõ ràng được cung cấp từ website Ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Á Châu. Kết quả của khóa luận là trung thực và chưa được công bố trong<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Hồ Thị Như Thủy<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi<br /> đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của<br /> quý thầy cô và các bạn.<br /> chân thành<br /> toán – Tài<br /> tế Huế đã<br /> trong suốt<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn<br /> đến quý thầy cô giáo khoa Kế<br /> chính trường Đại học Kinh<br /> trang bị kiến thức cho tôi<br /> thời gian học vừa qua.<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng<br /> các anh chị em trong ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế đã tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong<br /> quá trình thực tập cũng như thu thập<br /> những thông tin cần thiết trong quá<br /> trình nghiên cứu.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn<br /> chân thành đến thầy giáo Lê Tô Minh Tân<br /> đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi<br /> trong suốt quá trình thực hiện khóa<br /> luận này.<br /> Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên<br /> tôi, động viên và giúp đỡ để tôi có thể<br /> hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.<br /> <br /> Do hạn chế về kiến thức và thời gian<br /> nghiên cứu nên đề tài không tránh khỏi<br /> những thiếu sót, rất mong nhận được sự<br /> góp ý và chỉ bảo của quý thầy cô để đề<br /> tài có thể đạt kết quả tốt nhất!<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm<br /> ơn!<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Như Thủy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................................3<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................3<br /> <br /> uế<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................5<br /> 1.1. Giới thiệu về phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại .........5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1. Mục đích của việc phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của<br /> <br /> h<br /> <br /> Ngân hàng thương mại .........................................................................................5<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại .....5<br /> 1.1.2.1. Phân tích hoạt động bên trong ..........................................................6<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2.2. Phân tích hoạt động bên ngoài ..........................................................6<br /> 1.2. Giới thiệu mô hình CAMEL trong phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của<br /> <br /> họ<br /> <br /> Ngân hàng thương mại.................................................................................................7<br /> 1.2.1. Sơ lược về mô hình CAMEL......................................................................7<br /> 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu của mô hình CAMEL.....................................................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.2.1. C - Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn) .....................................7<br /> 1.2.2.2. A - Assets Quality (Chất lượng TS)..................................................9<br /> 1.2.2.3. M - Management (Năng lực quản trị) .............................................10<br /> 1.2.2.4. E - Earnings (Khả năng sinh lời) ....................................................11<br /> 1.2.2.5. L - Liquidity (Khả năng thanh khoản) ............................................12<br /> <br /> 1.2.3. Ý nghĩa của mô hình CAMEL trong phân tích hoạt động kinh doanh của<br /> Ngân hàng thương mại...............................................................................................13<br /> 1.2.4. Tổng hợp các tỷ số dùng để phân tích các chỉ tiêu của mô hình CAMEL ......14<br /> 1.3. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ........................................................................16<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Như Thủy -<br /> <br /> K43ATCNH<br /> <br /> GVHD:<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản