Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMELS và PEARLS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
40
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMELS và PEARLS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là vận dụng mô hình CAMELS và PEARLS vào việc đánh giá HĐKD của một ngân hàng với đối tượng cụ thể là HĐKD của MB dưới nhiều góc độ khác nhau trong GĐ 2009–2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMELS và PEARLS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ĐOÀN CÔNG QUỐC TUẤN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS VÀ PEARLS<br /> TRONG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> QUÂN ĐỘI<br /> <br /> Khóa học 2010 – 2014<br /> <br /> SVTH: Đoàn Công Quốc Tuấn – K44A TCNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS VÀ PEARLS<br /> TRONG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> QUÂN ĐỘI<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Đoàn Công Quốc Tuấn<br /> <br /> TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Lớp: K44A TCNH<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, Tháng 05/2014<br /> SVTH: Đoàn Công Quốc Tuấn – K44A TCNH<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ<br /> <br /> uế<br /> <br /> lực của bản thân, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Quý<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Huế nói chung và Thầy Cô<br /> khoa Kế toán – Tài chính nói riêng, đã tận tâm giảng dạy tôi<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu vừa qua.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các Anh Chị<br /> trong ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh<br /> <br /> họ<br /> <br /> Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> thực tập cũng như thu thập những thông tin cần thiết trong<br /> quá trình nghiên cứu.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Trần Thị Bích Ngọc đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi<br /> <br /> Tr<br /> <br /> trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này.<br /> Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên tôi, động viên và<br /> <br /> giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành khóa luận một cách tốt<br /> nhất.<br /> SVTH: Đoàn Công Quốc Tuấn – K44A TCNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Do hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên cứu nên<br /> đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận<br /> <br /> uế<br /> <br /> được sự góp ý và chỉ bảo của quý thầy cô để đề tài có thể<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> đạt kết quả tốt nhất!<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> h<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Đoàn Công Quốc Tuấn<br /> <br /> họ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................................12<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................13<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................14<br /> <br /> ng<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................14<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................................14<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................16<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH PEARLS VÀ CAMELS TRONG<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 16<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát về đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại .......16<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ...........16<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Vai trò của việc đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ..16<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Mục tiêu của việc đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại....16<br /> <br /> SVTH: Đoàn Công Quốc Tuấn – K44A TCNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.1.4.<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Nội dung đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.............16<br /> <br /> 1.1.4.1. Đánh giá hoạt động bên trong ..........................................................................17<br /> 1.1.4.2. Đánh giá hoạt động bên ngoài ..........................................................................17<br /> 1.1.4.3. Đánh giá tình hình tài chính .............................................................................18<br /> Một số mô hình đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ..18<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Sơ lược các mô hình đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương<br /> <br /> mại<br /> <br /> ..........................................................................................................................18<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Mô hình PEARLS trong đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> ..........................................................................................................................20<br /> 1.2.2.1. Sơ lược về mô hình PEARLS...........................................................................20<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2.2. Mục tiêu............................................................................................................20<br /> 1.2.3.<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.2.3. Hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn giám sát theo mô hình PEARLS ...................21<br /> Mô hình CAMELS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng<br /> <br /> cK<br /> <br /> thương mại.....................................................................................................................26<br /> 1.2.3.1. Sơ lược về mô hình CAMELS .........................................................................26<br /> 1.2.3.2. Các yếu tố của mô hình CAMELS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của<br /> <br /> họ<br /> <br /> ngân hàng thương mại ...................................................................................................27<br /> 1.2.3.3. Hệ thống tỷ số đánh giá theo mô hình CAMELS.............................................31<br /> So sánh sự giống và khác nhau của 2 mô hình PEARLS và CAMELS...........32<br /> <br /> 1.2.5.<br /> <br /> Tầm quan trọng của Mô hình PEARLS và CAMELS trong đánh giá hoạt động<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> kinh doanh của ngân hàng thương mại..........................................................................34<br /> Các nhân tố ảnh hường đến chất lượng đánh giá .............................................35<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Tổng quan về tình hình nghiên cứu..................................................................35<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS và PEARLS TRONG ĐÁNH<br /> <br /> ườ<br /> <br /> GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ<br /> PHẦN QUÂN ĐỘI ......................................................................................................38<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.....................................38<br /> 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển .....................................................38<br /> 2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh .....................................................................40<br /> 2.1.3. Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2010 – 2015 ........................................................40<br /> 2.1.4. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai ..............................................41<br /> <br /> SVTH: Đoàn Công Quốc Tuấn – K44A TCNH<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản