Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
12
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết liên quan đến rủi ro lãi suất và mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại NHTM; ứng dụng mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại NHTM; đề xuất các giải pháp nhằm quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân đội

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> cK<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ PHÂN TÍCH<br /> RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI<br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Thị Thùy Trang<br /> Lớp: K44A - TCNH<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Lôøi caûm ôn!<br /> Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự cố gắng và<br /> <br /> nỗ lực của bản thân tôi cùng với những kiến thức đã<br /> <br /> uế<br /> <br /> tích lũy được, tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và<br /> giúp đỡ của thầy cô, cơ quan thực tập, gia đình và bạn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> bè. Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành<br /> <br /> và sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn - Tiến sĩ Trần<br /> Thị Bích Ngọc đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt<br /> <br /> h<br /> <br /> quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> <br /> in<br /> <br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô<br /> <br /> cK<br /> <br /> Trường đại học kinh tế Huế nói chung và khoa Kế<br /> toán – Tài chính nói riêng đã trang bị cho tôi những<br /> tập tại trường.<br /> <br /> họ<br /> <br /> kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong quá trình học<br /> <br /> Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Quân Đội -<br /> <br /> MB chi nhánh Huế đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận<br /> <br /> ng<br /> <br /> lợi nhất cho tôi trong quá trình thực tập tại đây.<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> cùng toàn thể bạn bè đã động viên, khích lệ tôi trong<br /> <br /> quá trình học tập và thực tập để hoàn thành khóa luận<br /> này.<br /> <br /> Tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc đến tất cả<br /> <br /> mọi người!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lê Thị Thùy Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài.......................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> 5. Bố cục khóa luận......................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ MÔ HÌNH<br /> <br /> h<br /> <br /> TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NHTM ..................4<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1. Sơ lược về NHTM.................................................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về NHTM...................................................................................4<br /> 1.1.2. Chức năng của NHTM ................................................................................4<br /> 1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng..............................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán ..........................................................5<br /> 1.1.2.3. Chức năng tạo tiền ................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của NHTM .............................................................6<br /> 1.2. Lãi suất ..................................................................................................................6<br /> 1.2.1. Khái niệm ....................................................................................................6<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.2. Phân loại lãi suất..........................................................................................6<br /> 1.2.2.1. Căn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng ..........................................................6<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.2.2. Căn cứ vào giá trị của tiền lãi ...............................................................7<br /> 1.2.2.3. Căn cứ vào tính linh hoạt của lãi suất ...................................................7<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.2.4. Căn cứ vào loại tiền cho vay.................................................................7<br /> 1.2.2.5. Căn cứ vào nguồn tín dụng trong nước hay quốc tế .............................7<br /> <br /> 1.4. Rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng........................................8<br /> 1.4.1. Định nghĩa ...................................................................................................8<br /> 1.4.2. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất...................................................................8<br /> 1.4.2.1. Khi xuất hiện sự không cân xứng giữa về kì hạn giữa tài sản Có và<br /> tài sản Nợ ...........................................................................................................8<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> 1.4.2.2. Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình<br /> huy động vốn và cho vay ...................................................................................8<br /> 1.4.2.3. Do có sự không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động với<br /> việc sử dụng nguồn vốn để cho vay...................................................................9<br /> 1.4.2.4. Do tỉ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỉ lệ lạm phát dự kiến<br /> <br /> uế<br /> <br /> khiến vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay.......................9<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.4.3. Tác động của rủi ro lãi suất .........................................................................9<br /> <br /> 1.4.4. Các loại rủi ro lãi suất ...............................................................................10<br /> 1.4.5. Quản trị rủi ro lãi suất ...............................................................................11<br /> 1.5. Mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất ...............................................12<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.5.1. Nội dung lý thuyết mô hình tái định giá....................................................12<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.5.2. Một số khái niệm liên quan đến mô hình tái định giá ...............................14<br /> CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ...................................16<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế ...............................16<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội .......16<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng ................................16<br /> 2.1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng..................................................17<br /> 2.1.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội....18<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2. Tình hình lãi suất tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2013........................................22<br /> 2.3. Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội thời gian qua......25<br /> 2.4. Ứng dụng mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP<br /> <br /> ng<br /> <br /> Quân Đội ....................................................................................................................26<br /> 2.4.1. Phân tích tài sản Có của Ngân hàng ..........................................................26<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.4.2. Phân tích tài sản Nợ của Ngân hàng..........................................................31<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.3. Phân tích rủi ro lãi suất bằng mô hình tái định giá....................................33<br /> 2.4.3.1. Các giả định và điều kiện áp dụng ......................................................33<br /> 2.4.3.2. Khe hở nhạy cảm lãi suất ...................................................................35<br /> 2.4.3.3. Tỉ lệ nhạy cảm lãi suất ........................................................................41<br /> <br /> 2.5. Đánh giá hoat động quản trị rủi ro lãi suất và việc ứng dụng mô hình tái định giá<br /> để phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội......................................43<br /> 2.5.1. Những mặt đạt được ..................................................................................43<br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản