intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm CHMA đo lường văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
39
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm CHMA đo lường văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung vào ứng dụng mô hình CHMA để nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp và đưa ra giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Dệt May Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm CHMA đo lường văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHMA<br /> <br /> ĐO LƯỜNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP<br /> <br /> inh<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ<br /> <br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> Đặng Võ Ngọc Bích<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> Lớp: K46B QTKD Thương mại<br /> <br /> ế<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> inh<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Để khóa luận đạt kết quả tốt đẹp, trước hết tôi xin gửi tới các thầy<br /> cô khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế lời chúc sức<br /> khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ<br /> chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đến<br /> nay tôi đã có thể hoàn thành bài khóa luận, đề tài: “Ứng dụng phần mềm<br /> CHMA đo lường văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Dệt<br /> May Huế”.<br /> Để có kết quả này tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới<br /> thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Tài Phúc đã quan tâm giúp đỡ, hướng<br /> dẫn tôi hoàn thành tốt khóa luận này trong thời gian qua.<br /> Không thể không nhắc tới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty<br /> cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị Phòng nhân sự, đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi nhất trong suốt thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dệt<br /> May Huế.<br /> Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế<br /> của một sinh viên thực tập khóa luận này không thể không tránh những<br /> thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy<br /> cô để tôi có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn<br /> công tác thực tế sau này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Đặng Võ Ngọc Bích.<br /> <br /> tế<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> ọc<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................8<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHẦN<br /> MỀM CHMA .................................................................................................................8<br /> 1.1. Cơ sở lý luận.............................................................................................................8<br /> 1.1.1. Doanh nghiệp.........................................................................................................8<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp.....................................................................................8<br /> 1.1.1.2. Các quan điểm về doanh nghiệp.........................................................................8<br /> 1.1.2. Văn hoá................................................................................................................11<br /> 1.1.2.1. Khái niệm văn hoá............................................................................................11<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2.2. Vai trò của văn hoá đối với sự phát triển của xã hội ........................................12<br /> 1.1.3. Văn hoá doanh nghiệp .........................................................................................14<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.1.3.1. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp .....................................................................14<br /> 1.1.3.2. Các giai đoạn hình thành của văn hoá doanh nghiệp .......................................15<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.1.3.3. Cấu trúc của văn hoá doanh nghiệp..................................................................17<br /> 1.1.3.4. Các đặc trưng của văn hoá doanh nghiệp.........................................................20<br /> 1.1.3.5. Tác động của VHDN đến sự phát triển của tổ chức.........................................22<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.4. Công cụ đo lường văn hoá doanh nghiệp CHMA ...............................................28<br /> 1.1.4.1 Sơ lược về phần mềm CHMA ...........................................................................28<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.1.4.2. Các kiểu mô hình văn hóa doanh nghiệp .........................................................32<br /> 1.2. Thực trạng nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp một số Công ty..............................40<br /> 1.2.1. Tập đoàn Vinamilk ..............................................................................................40<br /> <br /> ế<br /> <br /> 1.2.2. Tập đoàn Kinh Đô ...............................................................................................41<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHMA ĐO LƯỜNG VĂN HÓA<br /> DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN DỆT MAY HUẾ...........................43<br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Dệt May Huế.........................................................43<br /> 2.1.1. Giới thiệu công ty ................................................................................................43<br /> 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh............................................................................................45<br /> 2.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính.............................................................................45<br /> 2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức ........................................................................................45<br /> 2.1.5. Kết quả kinh doanh..............................................................................................47<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2.1.6. Tình hình nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Dệt May Huế...........................49<br /> 2.2. Ứng dụng phần mềm CHMA đo lường VHDN tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế .52<br /> 2.2.1. Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Dệt May Huế...................................52<br /> 2.2.1.1. Đối với nhóm yếu tố giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược:...........................52<br /> 2.2.1.2. Đối với nhóm yếu tố chuẩn mực, nghi lễ, lịch sử doanh nghiệp......................53<br /> 2.2.1.3. Đối với nhóm không khí và phong cách quản lý doanh nghiệp.......................55<br /> <br /> inh<br /> <br /> 2.2.2. Đặc điểm mẫu điều tra.........................................................................................58<br /> 2.2.3. Đánh giá của CBCNV về các yếu tố cấu thành VHDN tại Công ty Cổ phần<br /> Dệt May Huế .................................................................................................................60<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.3.1. Đánh giá của CBCNV về nhóm giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược ..........60<br /> 2.2.3.2. Đánh giá của CBCNV về nhóm yếu tố chuẩn mực, nghi lễ, lịch sử doanh<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> nghiệp ............................................................................................................................65<br /> 2.2.3.3. Đánh giá của CBCNV về nhóm không khí và phong cách quản lý của doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................................68<br /> <br /> ih<br /> <br /> 2.3 Đo lường loại hình văn hoá trong doanh nghiệp bằng phần mềm CHMA .............73<br /> 2.3.1. Kiểu văn hóa doanh nghiệp hiện tại của Công ty Cổ phần Dệt May Huế ..........77<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.3.2. Kiểu văn hóa doanh nghiệp mong muốn của Công ty Cổ phần Dệt May Huế ...80<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA<br /> <br /> Hu<br /> <br /> TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ....................................................82<br /> 3.1. Một số định hướng phát triển chung của Công ty trong thời gian sắp tới..............82<br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Dệt<br /> <br /> ế<br /> <br /> May Huế ........................................................................................................................83<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> 3.2.1. Căn cứ đưa ra giải pháp .......................................................................................83<br /> 3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Dệt<br /> May Huế ........................................................................................................................84<br /> 3.2.2.1. Hoàn thiện văn hóa kiểu gia đình hay văn hóa cộng đồng...............................84<br /> 3.2.2.2. Củng cố văn hóa thứ bậc ..................................................................................85<br /> 3.2.2.3. Phát triển văn hóa thị trường và tăng cường văn hóa riêng biệt ......................85<br /> 3.2.2.4. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhân viên ...........................86<br /> 3.2.2.5. Nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết và ý thức tuân thủ VHDN cho các<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> thành viên trong công ty ................................................................................................86<br /> PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................88<br /> 1. Kết luận......................................................................................................................88<br /> 2. Kiến nghị ...................................................................................................................90<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................92<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> inh<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản