KHỞI SỰ DỰ ÁN

Chia sẻ: Nguyen Lien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
231
lượt xem
62
download

KHỞI SỰ DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về việc lập và bắt đầu dự án. Sự cần thiết thực hiện dự án. Chi phí và thời gian ước lượng để hoàn thành DA. Phân tích lợi ích – chi phí (CBA) để triển khai DA. Báo cáo nhu cầu của tổ chức, DA thoả mãn nhu cầu như thế nào . Về mối quan hệ giữa sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và DA trong DN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHỞI SỰ DỰ ÁN

 1. Chương 2 KHỞI SỰ DỰ ÁN 04/23/10 Chương 2 1
 2. NỘI DUNG  Xác định dự án  Lựa chọn dự án  Hiến chương dự án  Hoạch định phạm vi dự án  Cấu trúc phân chia công việc 04/23/10 Chương 2 2
 3. Xác định dự án  Xác định nhu cầu về dự án  Nghiên cứu khả thi  Xác định các yêu cầu  Phân tích các nhóm hữu quan 04/23/10 Chương 2 3
 4. Xác định dự án Cơ hội thị trường Nhu cầu của DN Pháp lý Xác định nhu cầu về DA Khách hàng Xã hội Tiến bộ trong công nghệ 04/23/10 Chương 2 4
 5. Xác định dự án  Nghiên cứu khả thi – Sự cần thiết thực hiện dự án – Chi phí và thời gian ước lượng để hoàn thành DA – Phân tích lợi ích – chi phí (CBA) để triển khai DA – Báo cáo nhu cầu của tổ chức, DA thoả mãn nhu cầu như thế nào 04/23/10 Chương 2 5
 6. Xác định dự án  Xác định các yêu cầu - Yêu cầu chức năng - Yêu cầu kinh doanh - Yêu cầu kỹ thuật 04/23/10 Chương 2 6
 7. Xác định dự án  Phân tích các nhóm hữu quan - Nhà tài trợ cho DA - Nhà quản trị DA - Vai trò đối với DA - Các thành viên nhóm DA - Nhà quản trị chức năng - Nhu cầu đối với DA - Khách hàng - Sự tham gia vào DA - Người sử dụng cuối cùng - Nhà thầu phụ - Mức độ ảnh hưởng - Nhà cung cấp đối với DA - Những người hổ trợ - Yêu cầu pháp lý 04/23/10 Chương 2 7
 8. Lựa chọn dự án  Dự án và chiến lược công ty  Lựa chọn mô hình đánh giá DA  Các mô hình phi định lượng  Các mô hình định lượng  Phương để chọn lựa DA 04/23/10 Chương 2 8
 9. Lựa chọn dự án Xem xét sứ mệnh Chúng ta đang ở đâu Môi trường bên ngoài Môi trường bên trong Cơ hội, đe dọa Điểm mạnh, điểm yếu Tiến trình Chúng ta muốn trở thành gì ? Mục tiêu mới quản trị chiến lược và vị Danh mục các lựa chọn chiến lược trí của DA trong quản Thực thi trị chiến đó ? Làm thế nào để đạt được điều chiến lược lược Lựa chọn dự án Thực hiện 04/23/10 dự án Chương 2 9
 10. Lựa chọn dự án TỔ CHỨC Sứ mệnh Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Tăng 40% doanh số Đa dạng hóa Ví dụ: Chiến lược Công ty sản xuất Chiến lược Công ty sản xuất Chuyên môn hóa vali túi xách R&D chế tạo máy Về mối quan Mục tiêu hệ giữa sứ Mục tiêu R&D Nhà máy chất thải mệnh, mục Chiến lược Bộ phận Chiến lược Bộ phận tiêu, chiến “Hành lý kéo” R&D Thiết kế các nhà máy có Thiết kế lược và DA mục đích đặc Mục tiêu Mục tiêu biệt trong DN “Hành lý kéo” Thiết kế nhà máy xử lý chất thải rắn DỰ ÁN DỰ ÁN Hành lý dạng kéo Thiết kế 3 nhà có bánh xe có thể máy xử lý chất gấp gọn lại thải rắn tiên tiến 04/23/10 Chương 2 10
 11. Lựa chọn dự án  Lựa chọn mô hình đánh giá DA bao gồm các bước: Xây dựng một danh sách các mục tiêu của công ty Đánh giá mức độ quan trọng Tính điểm Đánh giá khả năng đáp ứng từng qui đổi DA vào việc hoàn thành mục tiêu 04/23/10 Chương 2 11
 12. Lựa chọn dự án  Các mô hình phi định lượng – Yêu cầu lãnh đạo – Yêu cầu của hoạt động – Yêu cầu của cạnh tranh – Mở rộng tuyến sản phẩm – Mô hình lợi ích so sánh 04/23/10 Chương 2 12
 13. Lựa chọn dự án  Các mô hình định lượng – Mô hình các chỉ tiêu tài chính – Mô hình cho điểm – Mô hình tối ưu • Các ràng buộc nội bộ công ty • Các ràng buộc bên ngoài 04/23/10 Chương 2 13
 14. Lựa chọn dự án  Phương pháp lựa chọn dự án – Xác định các nhu cầu tổ chức • Có nhu cầu về dự án • Có sẵn sàng tài trợ • Tính thuyết phục đảm bảo dự án thành công – Phân loại các dự án • Phân loại theo cách diễn đạt dự án – Theo cơ hội – Vấn đề – Chỉ dẫn • Phân loại DA theo thứ tự ưu tiên 04/23/10 Chương 2 14
 15. Lựa chọn dự án  Phương pháp lựa chọn dự án – Thực hiện phân tích tài chính • Phân tích giá trị hiện tại ròng (Net present value-NPV) • Lợi tức trên đầu tư (Return on investment - ROI) • Phân tích thời gian hoàn vốn – Sử dụng mô hình điểm qui đổi 04/23/10 Chương 2 15
 16. Lựa chọn dự án Sử dụng mô hình điểm qui đổi 04/23/10 Chương 2 16
 17. Hiến chương DA  Sau khi quyết định DA thực hiện, cần chính thức hoá DA  Hiến chương DA là một tài liệu ghi nhận sự tồn tại chính thức của DA và cung cấp sự hướng dẫn trong các mục tiêu và quản lý DA  Những người hữu quan nên ký vào hiến chương để công nhận nhu cầu và mục đích của DA 04/23/10 Chương 2 17
 18. Hiến chương dự án  Tên dự án  Thời hạn hoàn thành  Thời gian bắt đầu và kết thúc  Giới hạn về nhân sự  Giám đốc dự án  Giới hạn về ngân sách  Mục tiêu của dự án  Các ràng buộc khác về mặt  Mô tả khái quát về kết quả tổ chức cuối cùng  Khách hàng của dự án  Các giả định – Yêu cầu của khách hàng  Các ưu tiên – Nhu cầu của khách hàng  Phần kí thông qua của cấp  Các nhóm hữu quan trên  Nhân sự  Lời chú thích 04/23/10 Chương 2 18
 19. Hiến chương dự án 04/23/10 Chương 2 19
 20. Hiến chương dự án 04/23/10 Chương 2 20
Đồng bộ tài khoản