KIỂM TRA HỌC KÌ HAI Môn : Vật lý lớp 12 tham khảo

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
303
lượt xem
93
download

KIỂM TRA HỌC KÌ HAI Môn : Vật lý lớp 12 tham khảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KIỂM TRA HỌC KÌ HAI Môn : Vật lý lớp 12 để giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA HỌC KÌ HAI Môn : Vật lý lớp 12 tham khảo

  1. KIỂM TRA HỌC KÌ HAI Môn : Vật lý lớp 12 Thời gian làm bài : 60 phút Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Lí do mắt phải điều tiết là: A. Để ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc B. Để nhìn rõ được vật ở xa C. Để ảnh trên võng mạc nhỏ hơn vật D. Để có ảnh trên võng mạc cùng chiều với vật 2. Tìm nguồn gốc đúng của máy phát sóng Rađa A. Sự phân huỷ hạt nhân B. Các nguồn sáng thích hợp C. Vật nung nóng dưới 1000 D. Máy phát vô tuyến 3. Chọn kết luận sai A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của chân không so với môi trường đó B. Về phương diện quang hình học , xét một cách gần đúng, không khí được coi là chân không C. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt càng lớn thì vận tốc ánh sáng trong môi trường đó càng nhỏ D. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1 4. Chọn kết luận sai khi nói về tia hồng ngoại A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ do vật được nung nóng phát ra B. Tia hồng ngoại kích thích thị giác gây cho ta cảm giác màu hồng C. Vật có nhiệt độ thấp chỉ phát ra được tia hồng ngoại D. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy , có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ 5. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, gọi i là khoảng vân giao thoa. Khi đó khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối thứ 5 bên kia vân trung tâm là A. 1,5i B. 6,5i C. 7,5i D. 8,5i 6. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,6mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. ánh sáng chiếu đến khe S có bước sóng 0,6  m . tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 4,5mm sẽ là A. vân tối thứ tư B. vân sáng bậc 4 C. vân sáng bậc 5 D. vân tối thứ 5 7. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha thì vân trung tâm sẽ A. sẽ không còn vì không có giao thoa B. không thay đổi C. xê dịch ở trên màn về phía nguồn sớm pha D. xê dịch ở trên màn về phía nguồn trễ pha 8. Khi quan sát bằng kính hiển vi, nguời ta điều chỉnh kính bằng cách: A. Thay đổi khoảng cách từ mắt đến thị kính B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính C. Thay đổi tiêu cự của vật kính D. Thay đổi khoảng cách từ vật đến vật kính 9. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,6mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. ánh sáng chiếu đến khe S có bước sóng 0,6  m . Bề rộng của vùng giao thoa Trang 1/5 -Maõ ñeà soá 245 quan sát trên màn là 2cm. Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn là: A. 19 vân sáng, 20 vân tối B. 20 vân sáng, 19 vân tối C. 21 vân sáng, 20 vân tối D. 20 vân sáng, 21 vân tối 10. Để tạo chùm tia X, ta cho một chùm electrôn nhanh bắn vào A. một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì B. một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn
  2. C. một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì D. một chất rắn khó nóng chảy , có nguyên tử lượng lớn 11. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Người này đeo một kính cận sao cho có thể nhìn rõ vật ở vô cùng mà không phải điều tiết. Khi đeo kính vật gần nhất trên trục chính của mắt mà người này có thể nhìn rõ cách mắt một đoạn là: A. 22,5 cm B. 16,7 cm C. 15 cm D. 17,5 cm 12. Trước gương phẳng có một điểm sáng A, Cho A chuyển động thẳng đều với vận tốc 4 m/s theo phương vuông góc với gương. Muốn cho ảnh A' của A có vị trí không đổi thì phải cho gương chuyển động như thế nào? A. chuyển động ngược chiều A với vận tốc 4m/s B. Chuyển động cùng chiềuA với vận tốc 2m/s C. Chuyển động ngược chiều A với vận tốc 2m/s D. Chuyển động cùng chiều A với vận tốc 4m/s 13. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Chiếu vào khe S ánh sáng đơn sắc có tần số 6.1014Hz. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 4 ở trên màn quan sát A. 1,5mm B. 1mm C. 2mm D. 0,5mm 14. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Người ta quan sát thấy vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm một đoạn là 1cm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. 0,5  m B. 0,4  m C. 0,7  m D. 0,6  m 15. Chọn phát biểu sai khi nói về khoảng vân A. Hai vân sáng bất kì cách nhau một khoảng b?êng một số nguyên lần khoảng vân i B. Một vân tối và một vân sáng bất kì cách nhau một khoảng bằng một số lẻ lần nửa khoảng vân i C. Hai vân tối bất kì cách nhau một khoảng băng một số nguyên lần khoảng vân i D. Khi đưa màn hứng vân giao thoa lại gần màn chứa hai khe thì khoảng vân tăng lên 16. Điểm sáng S đặt trước, ngoài trục chính của một gương cầu cho ảnh S' nằm cùng phía trục chính so với S , gần trục chính hơn S. Xác định tính chất ảnh và loại gương A. Ảnh ảo , gương cầu lõm B. Ảnh thật, gương cầu lồi C. Ảnh ảo, gương cầu lồi D. Ảnh thật gương cầu lõm 17. Một thấu kính phân kì làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiêu cự là -10cm. Nhúng thấu kính này vào chất lỏng có chiết suất n' thì thấu kính này trở thành thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Giá trị của n' là: A. 2 B. 4/3 C. 1,5 D. 1,2 18. Đặc điểm của quang phổ liên tục là: A. Có nhiều vạch sáng và vạch tối xen kẽ nhau B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng Trang 2/5 -Maõ ñeà soá 245 C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng D. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng 19. Gương cầu lồi có bán kính 12 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc trên trục chính, có ảnh cao bằng nửa vật. Khoảng cách từ vật đến đỉnh gương là A. 18cm B. 6cm C. 3cm D. 12 cm 20. Chọn câu sai trong các câu sau: A. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có một màu xác định khác nhau B. Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc đỏ , cam, vàng , lục lam, chàm, tím C. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính D. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng 21. Nguyên tử của đồng vị phóng xạ 235U có: 92 A. 92 prôtôn, tổng số nơtrôn và electrôn là 235 B. 92electrôn, tổng số prôtôn và electrôn là 235
  3. C. 92nơtrôn, tổng số nơtrôn và electrôn là 235 D. 92 prôtôn, tổng số prôtôn, nơtrôn và electrôn là 235 22. Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hoà đo được là 16  A . Số electrôn đến anốt trong 1 giờ là: A. 3,6.1017 B. 1014 C. 1013 D. 3,6.1023 23. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A. bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện B. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện C. công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó D. công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó 24. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu ta giữ nguyên bước sóng của ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng thì A. cường độ dòng quang điện bão hoà sẽ tăng B. hiệu điện thế hãm sẽ tăng C. động năng ban đầu của các electrôn quang điện sẽ tăng D. các eletrôn quang điện đến anốt với vận tốc lớn hơn 25. Giới hạn quang điện của một kim loại dùng làm catốt là 0 = 0,3  m . Công thoát của kim loại này là A. 2,21eV B. 4,14eV C. 1,16eV D. 6,25eV 26. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau một năm tỉ số giữa số hạt nhân mới sinh ra và số hạt nhân phóng xạ ban đầu là A. 0,758 B. 0,6 C. 0,242 D. 0,4 27. Sau 24 ngày thì độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm đi 8 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là A. 16 ngày B. 8 ngày C. 12 ngày D. 3 ngày 28. Chọn câu trả lời đúng Trong các tia sau, các tia có cùng bản chất là: A. Tia  và tia catốt B. Tia  và tia hồng ngoại C. Tia  và tia tử ngoại D. Tia catốt và tia Rơnghen 29. Chọn kết luận đúng A. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc bất kì vào bề mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các electrôn quang Trang 3/5 -Maõ ñeà soá 245 điện bị bật ra B. Bên trong tế bào quang điện khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt lớn hơn không thì dòng quang điện ngược chiều với điện trường ngoài C. Hiện tượng xảy ra khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt tấm kim loại gọi là hiện tượng quang điện D. Bên trong tế bào quang điện khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt lớn hơn không thì dòng quang điện cùng chiều với điện trường ngoài 30. Chọn câu trả lời đúng Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào A. hiện tượng quang dẫn B. hiện tượng phát quang của các chất rắn khi có ánh sáng chiếu vào C. hiện tượng phát xạ nhiệt electrôn D. hiện tượng quang điện 31. Chọn câu trả lời đúng Có thể thay đổi hằng số phóng xạ của một chất phóng xạ bằng cách nào trong những cách sau : A. Không có cách nào thay đổi hằng số phóng xạ B. Đặt nguồn phóng xạ vào trong điện trường mạnh C. Nung nóng nguồn phóng xạ đến nhiệt độ cao D. Đặt nguồn phóng xạ lại gần một nguồn phóng xạ mạnh khác
  4. 32. Chọn câu trả lời sai khi so sánh giữa hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện: A. Đều có bước sóng giới hạn 0 B. Năng lượng cần thiết để giải phóng electron trong khối bán dẫn nhỏ hơn công thoát của kim loại C. Đều bứt các electrôn ra khỏi khối chất D. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn có thể thuộc vùng hồng ngoại còn bước sóng giới hạn của quang điện không thuộc vùng hồng ngoại 33. Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, nếu ta vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của hiệu điện thế hãm vào tần số ánh sáng của ánh sáng kích thích thì đường biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế hãm theo tần số sẽ là A. một đường elip B. một đường hypebol C. một đường thẳng D. một đường parabol 34. Một chất phóng xạ phóng ra tia  . Sau 10,4 ngày thì số hạt nhân mới sinh ra gấp 7 lần số hạt nhân  phóng xạ còn lại. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là: A. 3,8 ngày B. 3,7 ngày C. 5,2 ngày D. 4,2 ngày 35. Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng là 0,330  m . Để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm có độ lớn là 1,38V. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là A. 0,440  m B. 0,442  m C. 0,385  m D. 0,521  m 36. Cho phản ứng hạt nhân 12 Mg  X  11 Na   , X là hạt nào trong số các hạt sau: 25 23 A.  B. Đơtêri C. Triti D. prôtôn 37. Vạch tím H  trong dãy Banme của quang phổ của nguyên tử Hiđrô ứng với sự chuyển mức năng lượng A. từ EO về EL B. từ EP về EM C. từ EP về EL D. từ ETrang 4/5 -Maõ ñeà soá 245 0 về EK 38. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất( vạch có bước sóng dài nhất ) trong dãy Laiman là 0,1222  m , bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai trong dãy Banme là 0,656  m và 0,486  m . Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là A. 1,3627  m B. 0,9672  m C. 1,8754  m D. 0,7645  m 39. Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy tần số lớn nhất của tia Rơnghen phát ra là fmax= 5.1018 Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là: A. 20,7kV B. 2,07kV C. 4,14kV D. 41,4kV 40. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia  ,  và  ? A. Có khả năng ion hoá B. Tác dụng lên kính ảnh C. Bị lệch trong điện trường và từ trường D. Có mang năng lượng
  5. PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách. - Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn - Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài. Mã đề số: Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 06. ; / = ~ 11. ; / = ~ 16. ; / = ~ 02. ; / = ~ 07. ; / = ~ 12. ; / = ~ 17. ; / = ~ 03. ; / = ~ 08. ; / = ~ 13. ; / = ~ 18. ; / = ~ 04. ; / = ~ 09. ; / = ~ 14. ; / = ~ 19. ; / = ~ 05. ; / = ~ 10. ; / = ~ 15. ; / = ~ 20. ; / = ~ 21. ; / = ~ 26. ; / = ~ 31. ; / = ~ 36. ; / = ~ 22. ; / = ~ 27. ; / = ~ 32. ; / = ~ 37. ; / = ~ 23. ; / = ~ 28. ; / = ~ 33. ; / = ~ 38. ; / = ~ 24. ; / = ~ 29. ; / = ~ 34. ; / = ~ 39. ; / = ~ 25. ; / = ~ 30. ; / = ~ 35. ; / = ~ 40. ; / = ~ trungtrancbspkt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản